Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Openbare aanbesteding spoorcontract wordt de norm

Het Europese spoor wordt geliberaliseerd. Dat hebben het Europees Parlement, de Europese Commissie en de 28 lidstaten van de Europese Unie besloten. Vervoerders gaan internationaal concurreren en een openbare aanbesteding van een spoorcontract wordt de norm. Het akkoord, genaamd het Vierde Spoorpakket, moet nog bevestigd worden door het Europees Parlement en de lidstaten, maar dat geldt als een formaliteit, schrijft NRC.

Het voorstel stuitte in eerste instantie op veel weerstand. Zo was er onenigheid over het sociale aspect. De Commissie wilde dat vervoerders bij overname van een contract ook verplichten om personeel tegen gelijke arbeidsvoorwaarden over te nemen. Deze verplichting is op het laatste moment toch nog geschrapt.

Onderhandse gunning
Landen houden het recht op onderhandse gunning, mits de vervoerder verplicht wordt om jaarlijks de prestaties te verbeteren. NS kreeg door een onderhandse gunning het recht op vervoer op het hoofdrailnet tot 2025. De prestatieafspraken tussen NS en de overheid golden als voorbeeld voor de Europese uitzonderingsclausule.

Bestuur spoorbedrijven
Het Spoorpakket bevat ook regels op het gebied van het bestuur van nationale spoorbedrijven. Om eerlijke concurrentie tussen vervoerders te garanderen wilde de Commissie een scheiding van vervoerder en spoorbeheerder, zoals in Nederland bij NS en ProRail. In Frankrijk en Duitsland vallen deze taken echter onder één holding en dat willen ze zo houden. Na een uitgebreid onderhandelingstraject blijft dit toegestaan, mits de voerder en beheerder gescheiden opereren.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres