Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Contract en Leveranciersmanager WERKbedrijf

Diverse Locaties, 32 – 38 uur

Wat je gaat doen
Je ben verantwoordelijk voor het beheer van alle contractdocumenten. Dit houdt in dat je de contractdocumenten actueel houdt en onderhoudt. Ook monitor je of de contracten nog passen bij de dienstverlening en voer je analyses uit op basis waarvan contracten eventueel aangepast en verbeterd worden. Je treedt op als expert en werkt nauw samen met alle in- en externe stakeholders op de re-integratie- of voorzieningencontracten. Voor de collega’s die de contracten toepassen zorg je voor correcte instructies. Wij verwachten van jou dat je de ontwikkelingen omtrent relevante wetgeving nauwlettend volgt en de consequenties vertaald naar de te managen contracten. Je treedt ook op als adviseur bij vraagstukken, thema’s en inkoopprojecten op het gebied van re-integratiediensten of voorzieningen en adviseert en/of signaleert ten behoeve van veranderingen in beleid, processen en systemen. Dit vraagt van jou specialistische kennis van re-integratiebeleid of voorzieningen, dienstverlening & werkprocessen, systeemondersteuning, inkoop, juridische aspecten en communicatie.

Bij inkooptrajecten zoals Europese Aanbestedingen ondersteun je de projectleider gedurende het gehele traject van het specificeren van de inkoopbehoefte tot en met het implementeren van contracten. Ook ondersteun je productgroepteams op het toepassen van categoriemanagement gedurende de gehele contractperiode. Je handelt fusies en faillissementen af op (overkoepelend) contractniveau.

Waar kom je te werken?

 • Als contractmanager kom je terecht in een nieuw enthousiast team in een politiek dynamische omgeving. Je werkt samen met o.a. de medior en senior contract- en leveranciersmanagers van je team, maar ook met de contractmanagers van de andere teams, medewerkers informatievoorzieningen, jurist en interne adviseurs.
 • Bij UWV is het uitgangspunt ‘de maatschappij kent geen zijlijn’ en men streeft ernaar dat iedereen kan meedoen. UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Wazo en Ziektewet voor meer dan 1,3 miljoen klanten.
 • Vanwege Covid-19 wordt op dit moment thuisgewerkt. (Gedeeltelijk) thuiswerken is ook na Covid-19 in overleg mogelijk. Je standplaats is in overleg met de manager contract- en leveranciersmanagement van één van de teams. De teams re-integratie en voorzieningen werken landelijk.
 • CRV wil het werkplezier van alle UWV medewerkers zo optimaal ondersteunen en vindt de volgende thema’s van belang:
 • Innovatie
 • Wij proberen te allen tijde te innoveren op ons beleid. Hoe spelen wij in op toekomstige marktontwikkelingen? Hoe kunnen wij ons vak nog mooier, beter, makkelijker maken?
 • Vakmanschap
 • Wij vertrouwen in vakmanschap. Dat betekent dat jij de kenner bent of wordt op jouw werkterrein en zo ook jouw klanten adviseert wat de beste strategie is om het gewenste resultaat te behalen.
 • Samenwerking
 • Wij geloven dat door middel van een goede samenwerking er een nog beter product/dienst ingekocht kan worden. Wij werken daarom met verschillende afdelingen samen om een zo optimaal mogelijk product of dienst in te kopen.
 • Duurzaamheid
 • MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen) is een belangrijk thema binnen Inkoop. Hierbij valt te denken aan het aanmoedigen van duurzaamheid bij opdrachtgevers en het incorporeren van sociale en milieucriteria in aanbestedingen (social return, internationale sociale voorwaarden, klimaatneutraliteit en circulariteit).

Wat we van je verwachten

 • Je bent klantgericht, neemt initiatief, legt de lat voor jezelf hoog, bent nieuwsgierig, stelt vragen en kijkt verder dan je neus lang is;
 • Je hebt bij voorkeur specifieke kennis van de (vraag- en aanbodzijde) re-integratie- of voorzieningenmarkt;
 • Kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel en je vormt weloverwogen je mening.
 • Je hebt kennis van en ervaring met Europese aanbestedingswetgeving en -procedures, kennis van jurisprudentie en implementatie van contracten;
 • Je kent en gebruikt theorieën, methoden en instrumenten van inkoop-, aanbestedings-, en contract- en

Leveranciersmanagement vakgebied;

 • Je weet anderen te overtuigen en om te gaan met gevoelige verhoudingen binnen een complexe omgeving;
 • Je hebt adviesvaardigheden die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen voor besluitvorming op tactisch niveau

en het potentieel om dit op strategisch niveau te ontwikkelen;

 • Je hebt 2 jaar of meer werkervaring op het gebied van contractmanagement;
 • Je hebt een Hbo-diploma en bent in het bezit van een inkoop- of contractmanagement opleiding of bent bereid deze te volgen.

Wat je van ons kan verwachten

 • Een groep met leuke, gezellige en gedreven collega’s;
 • Een afwisselende functie binnen een maatschappelijk betrokken organisatie;
 • Een werkweek van tenminste 32 uur, waarbij gezamenlijk de optimale werk en privé balans bepaald wordt;
 • Een salaris met een minimum van € 3.713,27en een maximum van € 5.058,63 (functiegroep 9 van de cao UWV). Inschaling is afhankelijk van je werkervaring;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, mogelijkheden om (in overleg) flexibel te werken en jezelf zowel op zakelijk als persoonlijk vlak te ontwikkelen;
 • Een aanstelling voor een jaar waarbij een vast dienstverband tot de mogelijkheden behoort.

Iets meer over WERKbedrijf binnen ons bedrijf
De afdeling Contractmanagement Re-integratiemiddelen en Voorzieningen (CRV) is een nieuwe afdeling bij UWV die de verbindende schakel is op het thema inkoop van re-integratiediensten, scholingsdiensten en voorzieningen tussen de uitvoering en de staven van UWV enerzijds en de re-integratie-, scholings- en voorzieningenwereld en UWV anderzijds. Wij denken proactief en strategisch mee met de interne klant over hun wensen en behoeftes, voeren inkooptrajecten uit, kopen producten en diensten in en managen de contracten van de verschillende re-integratie-, scholings-, en voorzieningenleveranciers. CRV is ook het aanspreekpunt voor de wijze waarop UWV de re-integratiediensten voor haar klanten wenst in te zetten. Daarnaast heeft zij een grote betrokkenheid bij de inzet van diverse soorten voorzieningen. De omvang van de te managen contracten en leveranciers voor re-integratiediensten, scholingsdiensten en voorzieningen is circa € 250 mln. met circa 1.100 leveranciers.

De afdeling CRV maximaliseert haar toegevoegde waarde voor UWV door zaken te willen doen met de best presterende leveranciers. Hiermee draagt de afdeling bij aan goede kwaliteit van de re-integratiedienstverlening, scholing en levering van voorzieningen aan klanten met als doel het aan het werk helpen of houden en onderwijs te volgen.

Als Contractmanager geef je optimaal vorm en inhoud aan het contractmanagement met betrekking tot de inzet van re-integratiediensten of voorzieningen met als doel om de dienstverlening van het WERKbedrijf optimaal te ondersteunen. Je maakt onderdeel uit van één van de teams re-integratie of voorzieningen en specialiseert je in de betreffende productgroep. De teams worden aangestuurd door een Manager Contract- en Leveranciersmanagement.

De afdeling CRV bestaat uit 3 teams: Re-integratie, Scholing en Voorzieningen. Voor de teams re-integratie en voorzieningen zoeken wij een enthousiaste contractmanager.

Interesse
Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Herken je jezelf in het profiel? Reageer! Je uitgebreide motivatie voor de functie en een (beknopt) overzicht van je werkervaring en opleiding(en) kunnen ons overtuigen om met je in gesprek te gaan. Ben je komende periode niet bereikbaar, bijvoorbeeld door vakantie? Vergeet dit dan niet te vermelden in je reactie. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Anita van den Bosch, manager van het team Voorzieningen op telefoonnummer 06-21120243 of Hendrik van Tongeren, manager van het team Re-integratie, te bereiken op telefoonnummer 06-52699870

De vacature staat open tot en met  1 maart 2021.

Bij voldoende geschikte reacties wordt deze vacature mogelijk eerder van de website verwijderd.

Ter informatie: een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Daarnaast kunnen referenties worden opgevraagd (daartoe wordt eerst toestemming aan je gevraagd) en kunnen open digitale bronnen worden geraadpleegd (zoals social media en internet). Bij indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Ook kan gevraagd worden om originele diploma’s te tonen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres