Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Domeineigenaar Facilitair & Inkoop

Domeineigenaar Facilitair & Inkoop

Voor de GGD Amsterdam is Aardoom & de Jong op zoek naar een bevlogen domeineigenaar: een enthousiaste vakstrateeg die hart heeft voor gezondheid en preventie. Een innovator met verantwoordelijkheidsgevoel en een brede blik. Ben jij in staat om in een veranderende omgeving steeds weer balans te vinden? Om continuïteit te waarborgen en stappen te blijven zetten in verbetering van bedrijfsvoering? Dan zou jij wel eens de juiste match kunnen zijn!

Wat ga je doen?
Als domeineigenaar ben je portefeuillehouder op een cruciaal bedrijfsvoeringsonderdeel van de Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam. Je bent hét aanspreekpunt voor kennis en ervaring op jouw domein. Dat ben je intern binnen de GGD, maar ook naar de gemeente Amsterdam (de centrale stad) en naar externe samenwerkingspartners.

Jij hebt de regie op jouw vakgebied maar staat er uiteraard niet alleen voor. Terwijl jij opereert vanuit de Centrale Staf, zijn veel van je vakgenoten vanuit de bedrijfsbureaus van de afdelingen op hetzelfde gebied actief. Dwars door de organisatie heen verbind jij jullie met elkaar en stimuleer je onderlinge samenwerking, uniformering, borging, kennisuitwisseling en groei. Je bent de spil, de coördinator en functioneel leidinggevende van deze ‘vakgroep’.

Ook samen met je collega-domeineigenaren (Digitalisering, HR, Financiën en Kwaliteit) vorm je een team. Ieder van jullie heeft de taak om gevraagd en ongevraagd de directie van de GGD Amsterdam te adviseren. Vanzelfsprekend doe je dat in de eerste plaats over onderwerpen die jouw domein betreffen maar je kijkt ook verder dan dat. De nieuwe afdeling Centrale Staf en nieuwe functie domeineigenaar zijn juist hiervoor in het leven geroepen: om een impuls te geven aan de optimalisatie van de integrale bedrijfsvoering van de GGD Amsterdam.

De centrale stad ondersteunt de GGD Amsterdam op diverse onderdelen van bedrijfsvoering. En dat zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Voor deze ‘support’ en ‘services’ vervul jij vanuit de GGD Amsterdam de formele opdrachtgeversrol op jouw domein. Je snapt wat de afdelingen nodig hebben, vertaalt hun vraag naar een duidelijke opdracht en ziet toe op de uitvoering van de afspraken. Naast deze taken fungeer je waar nodig ook als programmamanager/projectleider voor GGD-brede ontwikkeltrajecten die betrekking hebben op jouw domein.

Welke opgave ligt er bij Facilitair & Inkoop?
Als domeineigenaar ben je verantwoordelijk voor strategisch advies en contractering van alle benodigde GGD-specifieke producten en diensten op het gebied van Facilitair & Inkoop.
De centrale stad beschikt over een professioneel Facilitair Bureau. Van jou wordt verwacht dat je optreedt als opdrachtgever namens de GGD richting dat bureau. Niet alleen voor de basale dienstverlening maar ook voor de GGD (meer zorggelieerde) specifieke middelen en huisvesting (medische/verpleegkundige materialen, poliklinieken, laboratorium). Kun je met een specifieke vraag niet terecht bij de centrale stad, dan zorg je voor een andere leverancier. Je zoekt continu naar de beste oplossingen voor de vragen vanuit de directie en afdelingen. Dit vraagt van je dat je regie neemt, overzicht houdt en knopen doorhakt. Een belangrijk onderdeel van je werk bestaat uit het opzetten van contractmanagement. Je geeft (functioneel) leiding aan het team inkoop & bestellen binnen de GGD Amsterdam. Zelf hou je ervan verder te kijken dan de inkoopvraag die voorligt. Mede daardoor spreekt juist de combinatie met Facilitair je aan.

Wat breng je mee?

 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau gerelateerd aan het domein.
 • Je hebt minimaal 8 jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van facilitair beheer, (incl. vastgoed) en/of inkoop & aanbestedingen.
 • Je hebt ruime ervaring met processturing en projectmanagement (opdrachtgeverschap).
 • Je hebt ruime ervaring met verandertrajecten en kent de praktijk van een regieorganisatie.
 • Je bent gewend te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt affiniteit met zorg en innovatie.

Wat typeert jou?

 • Je beschikt over analytisch vermogen: kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uitsplitsen en logische verbanden leggen tussen verschillende deelaspecten.
 • Je bent inventief: genereert verschillende, soms originele ideeën en oplossingen.
 • Je hebt visie: hebt het vermogen zaken in een breder kader te zetten; kan conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
 • Je bent omgevingsbewust: laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.
 • Je bent resultaatsgericht: neemt concrete doelen als uitgangspunt voor je eigen gedrag en houdt hieraan vast totdat het doel bereikt is.
 • Je beschikt over overtuigingskracht: oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden; je communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Wat doet de GGD Amsterdam?
De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief de gezondheid van de bevolking in het werkgebied Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Als openbare gezondheidsdienst heeft zij een scherp oog voor wat de samenleving en het bestuur van de GGD vraagt: gezondheidsachterstanden verkleinen om participatie en zelfredzaamheid van bewoners te verbeteren. Vanuit deze taak organiseert de GGD Amsterdam de ziektepreventie, gezondheidsbevordering en interventies om dit doel te bereiken. De GGD is onderdeel van de gemeente Amsterdam en valt onder de directie van het Cluster Sociaal. Bestuurlijk heeft de GGD ook andere opdrachtgevers vanuit de gemeenschappelijke regeling Amsterdam-Amstelland.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?
Voor deze baan biedt de GGD Amsterdam een salaris op basis van functieschaal 13 CAO SGO. Daarbij gaat het om een contract voor 1 jaar met de intentie dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd. Kijk op www.amsterdam.nl/pga voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden

Wil je meer informatie?
Voel je vrij om voor meer informatie contact op te nemen met Marielle Veerman via [email protected] of bel haar via 06 -15087126 / 030 – 7371185.
Wil je solliciteren, dien dan je motivatie en cv zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 26 mei 2022 in, via het sollicitatieformulier op onze website. Afhankelijk van het aantal geschikte kandidaten kan de termijn namelijk eerder gesloten worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres