Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Erasmus MC

Website:   www.erasmusmc.nl/

De ambities van het Erasmus MC zijn hoog. In een sterk veranderende omgeving vragen TOP onderwijs, TOP onderzoek en TOP zorg om TOP ondersteuning. Voor deze TOP ondersteuning is de Service Organisatie verantwoordelijk. De Service Organisatie heeft haar dienstverlening op het gebied van inkoop, factuurafhandeling en logistiek ondergebracht in één Servicepad “Supply Chain“. Inkoop is een integraal onderdeel van de supply chain en een belangrijke schakel naar stakeholders in de organisatie. Strategisch inkopers zijn verantwoordelijk voor de inkoop van afdelingsspecifieke goederen, hoogwaardige medisch technische apparatuur en de strategische inkoop van Erasmus MC breed gebruikte goederen, diensten en werken. Inkoop levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het supply chain beleid en bouwt in dat kader actief mee aan pijlers als relatiebeheer, categoriemanagement en leveranciers-en contractmanagement. Om de IT inkoop in het Erasmus MC goed vorm te kunnen geven positioneren we binnen inkoop een strategisch inkoper met als aandachtsgebied IT .