Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Teammanager huisvesting, facilitair en inkoop

Voor HilverZorg is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren en stevige:
Teammanager Huisvesting, Facilitair & Inkoop
Hilversum, 36 uur

Je bent als teammanager het boegbeeld voor het multidisciplinaire team huisvesting, facilitair & inkoop en een sparringpartner voor de bestuurder, manager bedrijfsvoering en teammanagers. Ben je een coachende en verbindende leidinggevende, die staat voor het team? Lever jij, vanuit jouw vakgebied, graag een belangrijke bijdrage aan de excellente ondersteuning van het primaire zorgproces? Werk je graag samen met collega’s van andere disciplines binnen de afdeling Support? Ben jij op je plek in een organisatie in ontwikkeling en weet je deze nieuwe functie samen met collega teammanagers vorm te geven? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet!

HilverZorg is stevig geworteld in de gemeente Hilversum. Zij biedt zorg- en dienstverlening aan ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen door somatische en/of geriatrische beperkingen of door problemen op het gebied van chronische psychiatrie of Korsakov. Het betreft zorg gedurende alle levensfases in het proces van ouder worden. Van thuis en in de wijk tot in de veilige omgeving van het woondiensten- of expertisecentrum. Dagelijks leveren ca. 800 betrokken medewerkers en ruim 300 enthousiaste vrijwilligers zorg aan ca 1.100 cliënten. De organisatie heeft een betrokken OR, centrale cliëntenraad (CCR), professionele adviesraad (PAR) en raad van toezicht.

De zorgorganisatie en raad van bestuur worden ondersteund door de afdeling Support, de ondersteunende diensten. De drie teammanagers Support ontvangen leiding van de Manager Bedrijfsvoering en geven ieder leiding aan een team (ca 10 fte) binnen de afdeling. Collega teammanagers zijn de Teammanager Finance & Control en de Teammanager Cliënt, ook dit zijn nieuwe functies. Het team Huisvesting, Facilitair & Inkoop bestaat uit de disciplines huisvesting, inkoop, facilitair, vastgoedbeheer, servicepunt, technische dienst, logistiek, transport en de brasserieën.

Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor het sturen op de teamresultaten op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening aan de managers en medewerkers in de zorg, en voor het realiseren van de afspraken binnen de begroting. Je bent een leidinggevende in de nabijheid van de medewerkers, die dagelijks aanwezig is en een voorkeur heeft voor een coachende stijl van leidinggeven. Je ontwikkelt en vertaalt beleid binnen het betreffende vakgebied naar de toepassing in de support teams en signaleert knelpunten en kansen naar de Manager Bedrijfsvoering.

Taken en verantwoordelijkheden van de Teammanager huisvesting, facilitair & inkoop

 • Je geeft op coachende en verbindende wijze leiding aan het team huisvesting, facilitair & inkoop; Vanuit jouw inhoudelijke expertise geef je richting en neem je verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van dienstverlening van de afdeling.
 • Je bent een stevig gesprekspartner voor Raad van Bestuur en bent daarnaast extern gesprekspartner voor stakeholders en leveranciers.
 • Je legt verantwoording af aan de Manager Bedrijfsvoering.
 • Je bent sparringpartner voor teammanagers zorg en managers zorg op het gebied van huisvesting, facilitair & inkoop.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor een goede samenwerking en afstemming met collega teammanagers binnen de afdeling Support.
 • Het signaleren van verbeterpunten en het initiëren en leiden van (afdeling overstijgende) projecten ter verbetering van de dienstverlening.
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van tactisch beleid voor de organisatie met betrekking tot onderwerpen binnen het eigen vakgebied.

Functie-eisen

 • Een afgeronde relevante opleiding op minimaal hbo-niveau.
 • Ruime ervaring met en expertise op de aandachtsgebieden van het team huisvesting, facilitair en inkoop.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie.
 • Een coachende stijl van leidinggeven.
 • Ervaring met verandertrajecten.
 • Je bent communicatief vaardig en servicegericht.

Bedrijfsprofiel
HilverZorg biedt zorg in de gemeente Hilversum. HilverZorg stelt haar cliënten zoveel mogelijk in staat hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen, nu en in de toekomst. Dit doet HilverZorg door het bieden van thuiszorg, ontmoeten, dagbehandeling, verblijf bij Tijdelijk Thuis, wonen in een woondienstencentrum of wonen in een expertisecentrum voor PG of Korsakov en chronische psychiatrie.

HilverZorg is als organisatie flink in beweging. De afgelopen maanden is een visiedocument ontwikkeld. Dat vormt de basis voor de komende jaren en behoeft een nadere uitwerking door de diverse teams. Drie pijlers staan centraal om de organisatie verder te professionaliseren. Zo streeft HilverZorg naar excellent werkgeverschap en het leveren van de beste zorg in overeenstemming met het levensverhaal en de uniekheid van elke bewoner. Om deze zorg te leveren, moet elke medewerker zo excellent als mogelijk worden ondersteund door de interne organisatie. Een MD programma is in ontwikkeling voor het groot MT bestaande uit de kwaliteitsverpleegkundigen, de teammanagers, de managers en de raad van bestuur.
Vanuit de visie, missie en kernwaarden heeft HilverZorg strategische doelstellingen geformuleerd op de vier hoofdthema’s: tevreden cliënt, tevreden medewerker, goede zorg, financieel gezond.

Meer informatie over HilverZorg en het visiedocument is op aanvraag beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden
HilverZorg biedt uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden, inschaling is afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring in FWG60 CAO VVT (maximaal €4.744,40). Het betreft een fulltime functie van 36 uur en een dienstverband voor een jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. HilverZorg biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO, en hecht daarnaast belang aan ruimte voor opleiding en ontwikkeling.

Procedure
HilverZorg laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag uiterlijk op vrijdag 30 oktober 2020. De voorselectiegesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats t/m 9 november 2020. De gespreksronden bij HilverZorg vinden plaats op 19 november.
Beoogde startdatum in de functie is 1 januari 2021.

Contactpersoon
A van der Giessen
E: vandergiessen@aardoomendejong.nl

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres