Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Publieke aanbesteding op overheadkosten onmogelijk

Gemeenten die zorg aanbesteden mogen daarbij geen eisen stellen aan salarissen van bestuurders. Ondanks lokale intenties om hier op wel op te sturen, vormt een landelijk amendement een struikelblok.

Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP aan de gemeente Oosterhout blijkt dat gemeenten geen aanvullende eisen over salarissen en overheadkosten mogen opnemen in hun aanbestedingen. Hieraan ten grondslag ligt een aangenomen amendement, dat bepaalt dat gemeenteraden zich niet mogen bemoeien met de bedrijfsvoering en bestuursstructuur van zorgaanbieders. Oosterhout is een van de gemeenten die hoge overheadkosten en exorbitante salarissen wil aanpakken, net als onder meer Eindhoven, Den Haag en Venlo.

Afspraken niet uitvoerbaar
Aanleiding van de vragen vormde een situatie met thuiszorgmedewerkers van Thebe, die een salarisverlaging van twintig procent moesten accepteren en aan de slag moesten als huishoudelijke hulp. De SP wees daarbij op ‘exorbitante beloningen’ voor het bestuur van Thebe in 2013. De gemeente stelt in haar antwoord dat het in coalitieakkoord heeft afgesproken om te sturen op overheadkosten bij instellingen, maar dat het in de uitvoering hiervan wordt belemmerd door het in de Tweede Kamer aangenomen amendement van VVD’er Bas van ’t Wout. Deze wetswijziging bepaalt dat gemeenten bij hun inkoop geen eisen mogen stellen aan bedrijfsvoering en uitvoering van zorgaanbieders. 

Wet normering topinkomens
In het geval van Thebe is de gemeente Oosterhout wel van zins om met de zorgaanbieder om tafel te gaan en van gedachten te wisselen. De gemeente zegt zich bewust te zijn van de effecten van landelijke bezuinigingen op thuiszorg en verwacht dat zorgaanbieders onder deze omstandigheden ook bijzondere maatregelen treffen. Daarnaast verwijst de gemeente naar de Wet normering topinkomens, die sinds 1 januari 2013 van kracht is. Deze wet, die per 1 januari 2015 aangescherpt wordt, bepaalt dat salarissen van zittende topbestuurders worden afgebouwd en nieuwe bestuurders niet meer mogen verdienen dan een ministersinkomen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres