Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rechtbank corrigeert gunning gemeente Roermond

De gunning voor de bouw van een school aan een Roermondse aannemer is procedureel fout gegaan.[slide] De rechtbank geeft de gemeente Roermond daarom een tik op de vingers voor de aanbesteding van de Synergieschool aan de Herkenbosscherweg. Aannemer Betsema uit Balk mag nu in plaats van het Roermondse bouwbedrijf de school gaan bouwen. De rechtbank heeft voorheen ook al de keuze voor de installateur door de gemeente verboden. Dat schrijft de lokale krant Dichtbij Roermond.

De gemeente Roermond gaf Betsema, en eerder dus ook de installateur, bij het beoordelen van inspanningen rond social return nul punten. En dat terwijl Betsema had geschreven de intentie te hebben 5 procent van het werk te laten doen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Roermond meende in het woord ‘intentie’ aanleiding te zien om Betsema een 0 te geven. Want volgens Roermond biedt het woord intentie een garantie tot aan de voordeur. Geen garantie.

Intentie te vrijblijvend
Betsema vroeg de gemeente om uitleg. Bij email van 28 mei antwoordde de gemeente hierop: “Het aangeven van een intentie is (te) vrijblijvend en dus geen toezegging dat ook daadwerkelijk 5% wordt ingezet. Hierop is door de beoordelingscommissie beoordeeld.” Helemaal fout, aldus de rechtbank. Intentie betekent juist dat je wel degelijk iets van plan bent en er alles aan doet om die intentie waar te maken. De rechtbank omschrijft het in haar oordeel als volgt: ,,Naar objectieve maatstaven dient “intentie” te worden uitgelegd naar de normale betekenis van de bewoording van het aanbod. Intentie betekent de bedoeling, het oogmerk, het plan van handelen, dat wat je wilt bereiken.’’ 

Betsema
De rechtbank ,,verbiedt de Gemeente om perceel 1 van de aanbesteding Nieuwbouw/verbouw Synergieschool aan ieder ander te gunnen dan aan Betsema, voor zover de Gemeente nog voornemens is de opdracht te gunnen.’’ Opvallend is dat het gaat om een uitspraak die op 25 september vorig jaar al is gedaan, maar door de rechtbank pas is gepubliceerd op 6 februari. De reden daarvan is niet bekend. Wat de uitspraak betekent voor de bouw van de school is nog niet bekend. 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres