Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
08
02
18
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Rechtszaken
Soort:

Rechter zegt: Nakoming gesloten overeenkomst

Rechter zegt: Nakoming gesloten overeenkomst

Stichting Keender heeft in een niet openbare aanbestedingsprocedure twee partijen, waaronder [A], uitgenodigd om een inschrijving te doen aan de hand van een vraagspecificatie. [A] heeft die uitnodiging aanvaard door ondertekening van het inschrijfbiljet en een presentatie te houden. Daarbij heeft [A] een aanbod gedaan. Uit de vastgestelde feiten komt duidelijk naar voren dat [A] al bij de presentatie, en dus bij het doen van haar aanbod, buiten twijfel heeft gesteld dat zij alleen voor het gestelde maximumbedrag zou kunnen bouwen na aanpassing van de specificaties.

Op TenderNed is op 18 september 2017 bekend gemaakt dat de opdracht wordt gegund aan [A] en dat de overeenkomst is gesloten op 11 augustus 2017.

Tijdens de verificatiebesprekingen is gebleken dat aanpassingen de inschrijving boven het budget brengen waardoor er sprake is van een wezenlijke wijziging en de aanbesteding vroegtijdig wordt afgebroken. [A] vordert nakoming van de gesloten overeenkomst, omdat door het sluiten van de overeenkomst de aanbesteding is geëindigd.

Aan de orde is de vraag, of partijen in het kader van de door Stichting Keender uitgeschreven aanbestedingsprocedure een overeenkomst hebben gesloten. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend. Hoe komt de rechter tot dit oordeel? Lees hier verder.

Dit overzicht wordt u aangeboden in samenwerking met VIND Inkoop en Aanbesteding, gold partner van AanbestedingsCafe.nl en dé complete kennisbron van publieke inkopers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.