Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
13
07
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Rechter zegt: ondeugdelijke motivering aanbesteder

In een openbare Europese aanbestedingsprocedure is Strukton in eerste instantie als eerste geëindigd. Nadat een andere partij een klacht heeft ingediend, maar geen kort geding is gestart, zijn alle inschrijvingen opnieuw beoordeeld. Na deze herbeoordeling is Strukton als tweede geëindigd en is de gemeente Rotterdam voornemens de opdracht aan [bedrijf2], die samen met [bedrijf 1] de Combinatie zal worden genoemd, te gunnen.

Vordering
Strukton vordert de gemeente Rotterdam te gebieden om de beslissingen ¬om alle inschrijvingen opnieuw te beoordelen en op basis daarvan een nieuwe gunningsbeslissing te nemen¬ ongedaan te maken, waaronder het intrekken van de voorgenomen gunning ten gunste van [bedrijf2]. Strukton stelt zich op het standpunt dat de klacht, die naar Strukton inschat waarschijnlijk is ingediend door [bedrijf2] , de gemeente Rotterdam niet het recht gaf om op de beslissing tot gunning aan Strukton terug te komen.

Kort gedingprocedure vs. klacht
De voorzieningenrechter onderschrijft niet de stelling van Strukton dat, na het nemen van de (eerste) gunningsbeslissing, nog slechts met een kort gedingprocedure kan worden opgekomen tegen deze gunningsbeslissing en dat een klacht bij de gemeente Rotterdam niet meer was toegestaan. Deze stelling vindt naar voorlopig oordeel geen steun in het recht.

Weinig deugdelijke motivering
De voorzieningenrechter onderschrijft het standpunt van Strukton dat de beslissing van de gemeente Rotterdam om de eerste gunningsbeslissing in te trekken, een weinig deugdelijke motivering bevat. De weinigzeggende motivering door de gemeente Rotterdam kan Strukton echter niet baten. De voorzieningenrechter acht immers de stellingname van de Combinatie voldoende steekhoudend om te oordelen dat de klacht van de Combinatie terecht gegrond is bevonden door de gemeente Rotterdam.

Aanvullende motivering
Voor zover Strukton zich op het standpunt stelt dat het niet geoorloofd is om een door de aanbesteder genomen beslissing later van een aanvullende motivering te voorzien, kan haar dat niet baten. Indien de Combinatie zich niet jegens Strukton zou kunnen beroepen op de ondeugdelijkheid van de beoordeling van haar inschrijving dan zou dit al te zeer afbreuk doen aan de te betrachten effectieve rechtsbescherming in aanbestedingszaken.

Conclusie
De vorderingen van Strukton worden afgewezen.

Dit betreft uitspraak: RBROT:2017:2605

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.