Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rechter zegt: Ongeoorloofde voorkennis en belangenverstrengeling?

Wanneer moet een inschrijvende partij uitgesloten worden? In deze zaak ging het om een aanbestedingsprocedure van de RWS voor het ‘Project Blankenburgverbinding’. Het Project behelst onder meer het realiseren van een bediende zinktussen onder de waterweg. RWS is voornemens het Project te gunnen aan BAAK. De inschrijving van BBV24 is op een tweede plaats geëindigd. BBV24 is het hier niet mee eens en heeft betoogd dat BAAK van de aanbestedingsprocedure had moeten worden uitgesloten dan wel haar inschrijving ongeldig had moeten worden verklaard vanwege het feit dat zij gebruik heeft gemaakt van de adviesdiensten van X. Volgens BBV24 is hierdoor sprake van ongeoorloofde voorkennis en belangenverstrengeling omdat X tevens werkzaamheden ten behoeve van RWS heeft verricht. Niet ter discussie staat dat X in het kader van deze aanbesteding betrokken is geweest aan de zijde van zowel RWS als BAAK. De werkzaamheden die X voor RWS heeft verricht hebben betrekking gehad op de voorbereiding van het project en de aanbesteding. Hoe oordeelt de voorzieningenrechter in onderhavige zaak? Lees hier verder.

Dit overzicht wordt u aangeboden in samenwerking met VIND Inkoop en Aanbesteding, gold partner van AanbestedingsCafe.nl en dé complete kennisbron van publieke inkopers.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres