Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
29
06
17
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
1
Door Redactie
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Rechter zegt: relatief beoordelingssysteem

Rechter zegt: relatief beoordelingssysteem

In een Europese openbare aanbesteding van de gemeente heeft IMK zich tot de voorzieningenrechter gewend met het standpunt dat de gemeente bij de beoordeling van haar inschrijving zeven beoordelingsfouten heeft gemaakt.

Beoordeling
De voorzieningenrechter concludeert dat de beoordeling van de inschrijving van IMK op drie onderdelen onjuistheden bevat.

Relatief beoordelingssysteem
Het is echter aan de beoordelingscommissie om te bepalen wat dit voor de puntentoekenning op dit gunningscriterium, en daarmee voor het eindtotaal na weging, betekent. De voorzieningenrechter kan hierin niet treden. De gemeente hanteert een relatief beoordelingssysteem waarbij het aantal toe te kennen punten afhangt van de mate waarin de inschrijver minder wordt beoordeeld ten opzichte van de inschrijver die op dit gunningscriterium het best is beoordeeld. De voorzieningenrechter beschikt niet over de andere inschrijvingen. Bovendien vindt de puntentoekenning plaats op een schaal variërend van 100 punten tot 0 punten. De gemeente vindt de inschrijving van IMK blijkens de beoordeling op gunningscriterium 4 ook nog op andere – niet bestreden – punten minder goed dan de best scorende inschrijver en het onderlinge relatieve gewicht van de verschillende punten dient door de beoordelingscommissie ook in relatie tot de hoogst scorende inschrijver op dat criterium te worden gewogen. De beoordelingssystematiek biedt de voorzieningenrechter daarvoor onvoldoende aanknopingspunten. Bovendien zou afbreuk worden gedaan aan de door de voorzieningenrechter te respecteren beoordelingsvrijheid van de beoordelingscommissie. Anders dan door IMK is verzocht kan en zal de voorzieningenrechter dus niet vaststellen op hoeveel extra punten IMK (voor en na weging) aanspraak kan maken. Daartoe zal een herbeoordeling van de inschrijving van IMK moeten plaatsvinden.

Conclusie
Dit betekent dat de primaire vordering die ertoe strekt dat de gemeente wordt gelast over te gaan tot gunning aan IMK niet kan worden toegewezen. De subsidiaire vorderingen tot intrekking van de voorlopige gunningsbeslissing, herbeoordeling van de inschrijving van IMK met inachtneming van dit vonnis en een gebod aan de gemeente om na de herbeoordeling een nieuwe voorlopige gunningsbeslissing te nemen indien zij nog tot gunning wenst over te gaan, komen wel voor toewijzing in aanmerking.

Dit betreft uitspraak RBMNE:2017:432

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Reacties:

  • Hans Kuiper | 30-06-2017 om 07:56

    Het gebruikte relatieve systeem is niet de oorzaak van deze kwestie. Het zou ook zijn ontstaan bij een absoluut beoordelingssysteem. In deze kwestie geeft de gemeente Utrecht 100 punten voor de beste inschrijver, de anderen scoren naar evenredigheid. Het maakt niet uit of de beste een 7 of een 10 heeft het is in beide gevallen 100 punten waard. Deze werkwijze wordt afgeraden door prof. Telgen. Dat is ook mijn inzicht, want een 7 moet niet dezelfde bonus leveren als een 10. Maar de relatieve werkwijze wordt juist aanbevolen door de Gids Proportionaliteit: het inkoopvak staat nog steeds in de kinderschoenen. Als je een fout maakt bij een brug en deze stort in dan leert de hele branche hiervan. Wat jammer dat een foute aanbesteding geen zichtbare ravage geeft!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.