Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Risico bij tenders door verlopen GVA

Inschrijvers lopen bij aanbestedingen extra risico door het gebruik van oude gedragsverklaringen. De Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) van vóór 1 juli 2016 is sinds begin deze maand niet meer geldig. Bouwers en ondernemers die bijvoorbeeld regelmatig inschrijven op tenders van Rijkswaterstaat moeten daarom extra opletten, meldt Cobouw.

Een GVA is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie, waarin staat dat er van de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijvingen op bijvoorbeeld overheidsopdrachten. De GVA is verplicht bij aanbestedende diensten die uitsluitingsgronden in hun stukken opnemen.

Wijziging
De reden dat inschrijvers nu extra risico lopen, is omdat de Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat ondernemers gedurende 1 jaar na inwerktreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 een GVA kunnen gebruiken. Opdrachtgevers zijn verplicht naar een recente GVA te vragen, omdat de nieuwe Aanbestedingswet andere uitsluitingsgronden kent.

Rijksoverheid
Vooral opdrachtgevers van de Rijksoverheid eisen de extra verklaring dat marktpartijen zich niet schuldig maken aan ongeoorloofde prijsafspraken en niet zijn veroordeeld. De mogelijkheid bestaat dat niet alle marktpartijen op de hoogte zijn van de verlopen GVA. Extra nadruk in de tenderstukken kan ongeldige inschrijvingen voorkomen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres