Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
28
04
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

UWV moet zorgen voor machtsbalans in ICT-contract

UWV heeft de aanbesteding voor de datacenterdienstverlening niet optimaal ingericht. Het UWV neemt weinig regie in handen en de gekozen aanbesteding levert weinig winst op ten opzichte van de huidige situatie. Dat concludeert het Bureau ICT-toetsing (BIT) naar aanleiding van een onderzoek, in opdracht van minister Asscher.

UWV heeft sinds 2004 een contract met leverancier IBM voor datacenterdienstverlening (verwerkingsinfrastructuur en technisch applicatiebeheer). Het contract, ter waarde van 60 miljoen euro per jaar, loopt 1 januari 2018 af en daarom zal UWV het opnieuw aan moeten besteden.

Knelpunten wegnemen
In het nieuwe contract wil UWV bestaande knelpunten wegnemen op het gebied van lange levertijden van infrastructuur, beperkt gebruik van virtualisatie, systeemherstel, gebrek aan geautomatiseerd beheer, een hoog kostenniveau en contractuele inflexibiliteit. UWV wil de dienstverlening bij één partij afnemen in twee kavels (klantgerichte applicaties versus interne backoffice applicaties) als langjarig contract (8 tot 16 jaar).

Advies BIT
Het BIT complimenteert UWV met de voorbereiding van de aanbesteding. Tegelijk geven de onderzoekers aan dat UWV zou moeten streven naar een betere machtsbalans met de nieuwe leverancier, door in het contract meer stuurmiddelen dan voorheen op te nemen. Ook is het nodig dat UWV meer maatregelen treft om een gelijk speelveld voor marktpartijen te bevorderen. Daarnaast is het BIT van mening dat er haast moet worden gemaakt met het inrichten van een sterke interne regieorganisatie.

Machtsbalans
In het huidige contract is UWV niet in staat gebleken om de huidige leverancier aan te zetten tot maatregelen om de gewenste modernisering, snelheid en virtualisatiegraad te bereiken. De kosten van de dienstverlening liggen volgens UWV inmiddels zo’n 25 procent boven marktconform niveau. In het contract met de volgende leverancier moet volgens BIT stuurmiddelen zijn ingebouwd om de leverancier te bewegen continu te innoveren en maatregelen te nemen die kostenverlagend en kwaliteitverhogend werken. UWV heeft deze stuurmiddelen nog niet uitgewerkt.

Regieorganisatie
Goede regievoering is cruciaal, stelt het BIT. UWV is hiermee laat begonnen en leunt sterk op externe adviseurs om de regievoering voor te bereiden. Dit heeft als risico dat het onzeker is of medewerkers van UWV optimaal gebruik kunnen maken van de stuurmiddelen die een toekomstig contract bieden. Ook is het onzeker of medewerkers van de toekomstige regieafdeling de aanbiedingen goed kunnen beoordelen, omdat ze niet hebben meegeschreven aan de aanbestedingsvragen.

Level playing field
Het BIT concludeert dat de zittende leverancier over veel voordelen beschikt ten opzichte van andere leveranciers die onbekend zijn met UWV en haar applicatielandschap. UWV neemt te weinig maatregelen om een gelijk speelveld te creëren. Hiermee bestaat het risico dat de zittende leverancier IMB onevenredig wordt bevoordeeld. Dit kan volgens het BIT leiden tot hogere kosten en mogelijke vertraging door rechtszaken.

Daarnaast begrijpt het BIT de keuze van UWV niet om zich wederom aan één leverancier te binden. UWV kiest ervoor om housing en hosting niet te splitsen en laat hiermee een sterk machtsmiddel ongebruikt. Het splitsen kan UWV, volgens BIT, het voordeel geven dat zij minder afhankelijk wordt van één leverancier. Het zou UWV een sterkere positie geven om prestaties en efficiënter gebruik van infrastructuur af te dwingen.

Reactie UWV
Het UWV onderschrijft het grootste deel van de aanbevelingen van het BIT. Er zal expliciet aandacht besteedt worden aan de samenwerkingsrelatie en verantwoording. Daarnaast zal UWV haast maken met het oprichten van een goede regieorganisatie. Ook zal UWV maatregelen treffen om een gelijk speelveld te creëren.

Het advies waar UWV niet achterstaat is de splitsing van housing en hosting. Het UWV wil toch het liefst één leverancier voor beide kavels. Hierdoor kan geen onduidelijkheid over verantwoordelijkheden bestaan, is er binnen de technische applicatie geen afhankelijkheid van andere partijen en verlaagt het de risico’s op uitval van applicaties. Ook verlaagt de keuze voor één leverancier de regielast voor UWV. Uit de marktconsultatie is daarnaast gebleken dat UWV door de integrale aanbesteding optimaal gebruik kan maken van de centrale generieke voorzieningen van leveranciers, waardoor UWV profiteert van schaalvoordelen en een betere benutting van capaciteit.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.