Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
14
12
17
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Rechtszaken
Soort:

Rechter zegt: Zijn voorgeschreven inkooptarieven zorginkoop redelijk?

Zijn de door de gemeente voorgeschreven inkooptarieven voor zorginkoop redelijk? Het is een vraag waar de rechter zich de afgelopen periode meermaals over heeft gebogen. De volgende drie uitspraken zijn de moeite waard om nader te bestuderen.

In de eerste zaak (ECLI:NL:RBROT:2017:8489) gaat het om een aanbestedingsprocedure waarbij Jeugdhulp Rijnmond voornemens is om de opdracht voor perceel E aan Parnassia te gunnen. De voridering van Parnassia strekt zich ertoe dat het plafond van de opdracht wordt verhoogt. Zij stellen dat de aanbestedende dienst niet voorziet een kwantitatief en kwalitatief toereikend aanbod aan jeugdhulp doordat er onvoldoende budget beschikbaar is gesteld en de risicoverdeling in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. De voorzieningenrechter is echter van mening dat er geen strijd is met het proportionaliteitsbeginsel.

In een andere zaak (ECLI:NL:RBNHO:2017:9242) ging het om een inkoopprocedure opgestart door de regio Alkmaar voor de inkoop van jeugdhulp. Er worden niet onderhandelbare tarieven gehanteerd, die worden aangevochten door de jeugdhulpaanbieders. De voorzieningenrechter is van oordeel dat een kort geding geen geëigend kader is om een debat over redelijke tarieven te voeren. Er is een gezamelijke verantwoordelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en nader onderzoek te doen naar de redelijkheid van tarieven. 

In de laatste zaak (ECLI:NL:RBZWB:2017:7312) tot slot stond het Zeeuwse Model gehanteerd door de gemeente Tilburg ter discussie. GGz Breburg heeft de gestelde tarieven ter discussie gesteld en is een zaak gestart. De Rechtbank Zeeland- West -Brabant oordeelt dat de gestelde tarieven disproportioneel zijn en dat de gemeente onvoldoende heeft gekeken naar een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Lees meer.

Dit overzicht wordt u aangeboden in samenwerking met VIND Inkoop en Aanbesteding, gold partner van AanbestedingsCafe.nl en dé complete kennisbron van publieke inkopers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.