Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

VVD: “Geen kaders voor leverancierskeuze”

De VVD-fractie zet vraagtekens bij de rijksbrede kaders voor de motivering van de leverancierskeuze. “Er is gebleken dat er geen rijksbrede kaders zijn voor de motivering van de leverancierskeuze”, constateren de leden van de VVD-fractie. “Hierdoor is de objectieve leverancierskeuze niet altijd voldoende onderbouwd.” VVD wil dat de minister de kaders duidelijk maakt, inclusief criteria waar leveranciers op getoetst worden. Deze opmerkingen komen naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015.

Minister Blok ontwijkt de vraag voor het opstellen van duidelijke kaders en stelt dat door het Rijk altijd de Aanbestedingswet wordt gevolgd. “In de wet wordt aangegeven dat de keuze voor de uit te nodigen leveranciers bij een aanbestedingsprocedure geschiedt op basis van objectieve criteria”, stelt de minister. “De wet bevat geen opsomming van toepasbare objectieve criteria, maar geeft in de Memorie van Toelichting wel een aantal voorbeelden, zoals ervaring in de desbetreffende sector of technische en professionele vaardigheden.”

Geen verzoeken onderbouwing
Als een ondernemer erom vraagt, moet de keuze worden onderbouwd. De minister stelt dat er de laatste tijd vrijwel geen verzoeken zijn geweest voor een dergelijke onderbouwing. “De Rijksinkooppunten kunnen in alle gevallen op verzoek van de leverancier de gevraagde onderbouwing leveren. De criteria op basis waarvan de gunning wordt gedaan zijn op voorhand kenbaar voor de leveranciers. Het aanbestedingsrecht schrijft voor dat vooraf bekend moet zijn welke prijs- en kwaliteitselementen worden meegewogen bij het kiezen van een winnaar.”

Categoriemanagement
Een groot aandeel van de Rijksinkoop wordt via categoriemanagement ingericht. “Onderdeel van het categoriemanagement is een marktanalyse. De inkoop wordt vervolgens veelal uitgevoerd via afgesloten raamovereenkomsten die via een Europese aanbesteding tot stand zijn gekomen. Bij dergelijke Europese aanbestedingen is het niet de aanbestedende dienst die kiest welke leveranciers worden uitgenodigd, maar staat het in beginsel alle leveranciers vrij om mee te dingen naar de opdracht.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres