Magnifying glass Close

Wijziging in Circulaire voor kleine opdrachten

De Circulaire wordt per 1 september gewijzigd, vanwege een beleidsverandering van opdrachten met een waarde tussen de 33.000 euro en 50.000 euro. Voor deze opdrachten moet een afweging worden gemaakt voor de één op één gunning, dan wel de meervoudig onderhandse gunning op basis van de afwegingsaspecten in de Gids Proportionaliteit. Deze afweging moet vervolgens worden vastgelegd in het inkoopdossier. Daarnaast moet de motivering aan de ondernemer worden verstrekt. Dat schrijft Simone Roos, directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.

De Circulaire bepaalt op basis van de waarde van de opdracht, welke aanbestedingsprocedure in een concreet geval de aangewezen procedure is. Hierdoor wordt er een instructie geboden voor de aanbestedende diensten en wordt de procedure voor de ondernemers transparant gemaakt.

Gids Proportionaliteit
In de Gids Proportionaliteit wordt toegelicht dat bij het vaststellen welke procedure geschikt en proportioneel is, de aanbestedende dienst in ieder geval acht moet slaan op de omvang van de opdracht, de transactiekosten voor de inschrijvers en de aanbestedende diensten, het aantal potentiële inschrijvers, het gewenste eindresultaat, de complexiteit van de opdracht, het type van de opdracht en het karakter van de markt. De aanbestedende dienst heeft de keuze uit drie procedures: de enkelvoudig onderhandse gunning, de meervoudig onderhandse procedure en de nationale aanbesteding.

Kleine opdrachten
Kleine opdrachten, met een waarde van maximaal 50.000 euro voor leveringen en diensten en 150.000 euro voor werken, mogen één-op-één aan de onderneming gegund worden. Toch blijkt in praktijk dat op basis van de Gids Proportionaliteit niet alle opdrachten van 33.000 tot 50.000 euro zonder meer één-op-één gegund kunnen worden. In sommige gevallen ligt de meervoudig onderhandse procedure meer in rede. Daarom moet de keuze voor de één-op-één gunning of de meervoudig onderhandse procedure per opdracht gemotiveerd worden. Tevens moet de keuze voor controle en verantwoordingsdoeleinden in het inkoopdossier worden vastgelegd.

Partner van Aanbestedingscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Aanbestedingscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (1)

19 augustus 2015 11:06 uur

Wat is nu weer de meerwaarde dat de motivering ook nog eens aan de ondernemer wordt verstrekt? We slaan in sommige regeltjes wel erg door hoor.

Partner van Aanbestedingscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres