Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Zorgaanbieder begint vóór inschrijving rechtszaak

“Nog voordat de aanbesteding voor thuiszorg goed en wel op dreef was, werd er al een kort geding tegen ons aangespannen”, vertelt Marco van der Spek-Stikkelorum, inkoopstrateeg en contractmanager sociaal domein bij Regio Gooi en Vechtstreek. De zorgaanbieder was het niet eens met de vaste prijs voor de zorg en trok daarom vóór de nota van inlichtingen al aan de bel.

Regio Gooi en Vechtstreek contracteert iedere zorgaanbieder die aan de minimumeisen voldoet. De gemeente heeft daarnaast de prijs vastgezet. Om dit te kunnen doen, is er eerst een prijsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. Dit onderzoek staat in lijn met prijsonderzoeken die ook in 2012 en 2014 zijn uitgevoerd. De gemeenten hebben vanaf 1 januari 2017 tot 31 december 2018 de volgende tarieven vastgesteld: 24,97 euro voor huishoudelijke hulp basis en 26,31 euro voor huishoudelijke hulp plus. De prijzen behoren tot de hoogste van Nederland.

Rechtszaak
“Een van de zorgaanbieders heeft vervolgens een rechtszaak aangespannen. Hij was van mening dat zijn bedrijfsvoering leidend was en daarom meegenomen moest worden in het prijsonderzoek”, vervolgt Van der Spek-Stikkelorum. De zorgaanbieder stelde tevens dat de vaststelling van de tarieven in strijd is met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Hierin staat dat er een goede verhouding moet worden gewaarborgd tussen prijs en kwaliteit. Volgens de zorgaanbieder impliceert dit een tarief dat voor zittende aanbieders kostendekkend is. Ook de continuïteit tussen beroepskrachten en cliënten moet worden gewaarborgd.

Uitspraak
De voorzieningsrechter is het niet eens met de zorgaanbieder en stelt Regio Gooi en Vechtstreek in het gelijk. De rechter oordeelt dat het rapport zorgvuldig tot stand is gekomen en voldoende zicht geeft op de kostprijzen van de betreffende zorg in de regio. Zodanig dat de gemeenten hun tarieven in redelijkheid kunnen baseren op dit rapport. Ook bouwt het rapport voort op eerder uitgevoerd onderzoek, waar de zorgaanbieder zich in kon vinden.

Manipulatie
“Wat bijzonder is, is dat deze partij zich na het proces toch heeft ingeschreven”, stelt de inkoopstrateeg. “We merken dat deze lichte vorm van manipulatie steeds vaker wordt ingezet. De instelling: ‘ik heb de klanten, dus jij kan niet van me af’, komen we veel tegen. Je moet als inkoper sterk in je schoenen staan om hier niet voor te zwichten. Je wilt namelijk ook niet dat cliënten over hoeven te stappen. Dat is precies het onderdeel waar aanbieders mee spelen.”

Procesmatige omgang
Hoe ga je hier dan toch goed mee om? “Heel procesmatig”, antwoordt Van der Spek-Stikkelorum. “We geven aan dat we ook niet met de klant willen slepen, maar dat het de beslissing is van de zorgaanbieder. Hij kiest deze weg en dat is zijn goed recht, maar deze heeft wel nog een “afsluitende” zorgplicht. Zo mag hij zelf aan zijn cliënt uit gaan leggen waarom er niet meer geleverd wordt. Het is niet zo dat wanneer een partij een hoge kostprijs heeft, dat de gemeente maar alles moet blijven betalen.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres