Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
16
01
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
4
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort: ,

5 tips voor aanbesteden in 2017

5 tips voor aanbesteden in 2017

‘De publieke inkoop in Nederland wordt steeds professioneler’, schreef AanbestedingsCafe.nl afgelopen jaar. Is dat wel echt zo? Er is nog een lange weg te gaan, menen Octavia Siertsema, aanbestedingsspecialist en Pieter Kuypers, advocaat en hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht.

AanbestedingsCafe.nl spreekt de twee experts over de trends in aanbestedingsland voor 2017. Siertsema bekijkt het jaar vooral vanaf de kant van de inschrijver. Kuypers denkt vooral in het belang van de inkoper. Wat voor tips willen zij publieke inkopers meegeven voor 2017?

 1. Neem de inschrijver serieus
  “Ik heb het idee dat inschrijvers niet serieus genomen worden”, vertelt Siertsema. “Soms worden er aanbestedingen in de markt gezet met beoordelingssystematieken die niet deugen. Als je dit in de nota van inlichtingen aangeeft, krijg je een lauwe reactie van de inkoper en wordt er niets aan gedaan. Vervolgens zie je dezelfde systematiek elders ook weer opduiken. Aanbesteders nemen klakkeloos methodes over, zonder de vragen van inschrijvers te bekijken.” Siertsema merkt ook dat er in de nota van inlichtingen nauwelijks inhoudelijk antwoord gegeven wordt. “Dit wekt het gevoel dat de inkoper geen zin heeft om antwoord te geven of bang is voor de leverancier. Bang voor kritische vragen, een kort geding of dat ze in de uitvoering de inkoper het vel over de oren trekken. De meeste partijen willen echter gewoon de risico’s incalculeren, een goede prijs berekenen en weten waar ze aan toe zijn.”

  Toch zijn er ook partijen die het volgens Siertsema wel goed aanpakken. “Ik ben nu bezig met een aanbesteding bij een ministerie. Die heeft zich volledig gericht op het mkb. Het beschrijvend document is erg goed geschreven. Zonder ambtelijk taalgebruik. Mijn opdrachtgever en ik hebben daardoor nauwelijks vragen. Dan weet de aanbesteder dus echt wie zijn doelgroep is en hoe je daarop moet toeschrijven. Helaas is dit wel een van de weinige aanbestedingen van zijn soort in 2016.”

 2. Focus niet alleen op prijs
  Siertsema en Kuypers zien een trend bij gemeenten: het moet zo goedkoop mogelijk. “Ik heb wel eens de vraag gesteld in de nota van inlichtingen voor een zorgaanbesteding: is de kwaliteit of de prijs van de te leveren zorg belangrijker? Het antwoord: de prijs. Schokkend als je bedenkt dat het om zorg gaat”, aldus Siertsema.

  Kuypers redeneert: “Het Rijk wil, in het kader van de decentralisatie, bezuinigingsdoeleinden behalen. Daarom zal de prijs van de zorgaanbieder omlaag moeten. Ze zullen hun efficiency moeten verbeteren en hun processen beter op orde moeten krijgen. Voorheen waren zorgaanbieders gefocust op hun aanbod en het verzetten van zoveel mogelijk werk. De laatste tijd is de markt voor zorg verzakelijkt. Bedrijven die tot nu toe zwaar leunden op hun aanbod, moeten nu een efficiencyslag gaan maken: wat is de behoefte van de aanbestedende dienst en op welke wijze speel ik daarop in? Er gaan het komende jaar veel zorgaanbestedingen op de markt verschijnen. Hierbij zal van inschrijvers meer verlangd worden dan simpelweg het aanbieden van zorg.”

 3. Ga voor de inkoop van zorg samenwerken
  Siertsema ziet dat aanbesteders worstelen met de zorginkoop. Ze stelt daarom voor om meer samen te werken. “Denk aan de ronde tafels, die in steeds grotere mate worden opgezet”, suggereert de aanbestedingsspecialist. “Maar wat nog belangrijker is: zoek de samenwerking op met andere gemeenten. In 2014 was het gangbaar om als gemeente met een aantal regelgemeenten gezamenlijk een zorgaanbesteding in de markt te zetten. Dan heb je als inschrijver maar met één aanbestedende dienst te maken in jouw regio. Nu zie je dat gemeenten, die voorheen in combinatie werkten, allemaal voor zich gaan inkopen. Niet efficiënt voor de gemeente en al zeker niet voor de inschrijver, die nu met drie of vier gemeenten moet schakelen.”

 4. Gebruik geen hybride aanbestedingsvorm
  “Ik merk dat aanbestedende diensten in toenemende mate hybride aanbesteden”, vertelt Siertsema. “Deze mengvorm van traditioneel aanbesteden en bvp is vaak erg onduidelijk. Aan delen van bvp, zoals het risico- en kansendossier worden vreemde beoordelingsmethodieken gehangen. Het is lastig om hier als inschrijver mee om te gaan. Ik hoop dat inkopers het komende jaar hybride aanbesteden achter zich laten.”

 5. Maak meer gebruik van concessies
  Kuypers ziet tot slot de opkomst van de openbare concessie als een belangrijke tendens. Concessies vallen nu onder een nieuwe richtlijn. Tot nu toe waren diensten, zoals publieke billboards en het exploiteren van parkeergarages, uitgezonderd van de concessie, maar zulke concessies vallen hier nu wel onder. Bovendien heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat zelfs als concessies niet onder de concessierichtlijn vallen, uit het EU recht een verplichting tot aanbesteding voortvloeit, indien een duidelijk grensoverschrijdend belang aanwezig is. “Een mooi voorbeeld hiervan zijn vergunningsstelsels voor bepaalde economische activiteiten, zoals recreatie en kiosken. Inkopers moeten komend jaar nagaan welke concessies door de nieuwe regels aanbestedingsplichtig zijn geworden. Dit speelt op meerdere niveaus binnen de aanbestedende diensten”, stelt de advocaat. Wat betekent dit concreet? “Dat betekent bijvoorbeeld dat subsidies of vergunningen aanbesteed moeten gaan worden. Stel je wilt in je dorp een supermarkt hebben, maar alle supermarkten trekken weg naar grotere dorpen. Om jouw dorp aantrekkelijker te maken, geef je een subsidie voor de exploitatie van een supermarkt in een gemeentelijk pand. Dit wordt nu een concessie. Dat betekent dat je niet één op één aan een supermarkt een subsidie kan geven, maar dat hier een aanbesteding aan vooraf moet gaan.”

  “Onlangs is er een groot onderzoek geweest naar OV-concessies. Daaruit bleek dat aanbestedingen van concessies kwaliteit bevorderend werken voor publieke dienstverlening. Ik denk dat het een goede zaak is als we die conclusies in ruimere zin gaan toepassen en laten we innovatie daarbij vooral niet vergeten”, aldus Kuypers.
Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.