Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

Transfers

Richard Lennartz

Richard Lennartz is voorzitter geworden van NEVI publiek.

Madelon Prawirodirdjo

Madelon Prawirodirdjo is begonnen als Programmaleider inkoop & contractmanagement Sociaal Domein bij Adjust

Judith van Eijk

Judith van Eijk is gestart als Trainee bij Negometrix.

Insturen

Stuur uw transfer naar 
redactie@aanbestedings-cafe.nl.

13
07
Adviesbureau BDO pleit voor veranderingen bij aanbesteding zorg

Adviesbureau BDO pleit voor veranderingen bij aanbesteding zorg

Bij het aanbesteden van Wmo en jeugdhulp ligt de focus nu te veel op prijs en doelmatigheid. Dat leidt, volgens Frank van der Lee en Vincent Eversdijk, partners bij adviesbureau BDO, tot veel discussies over

12
07
Minister de Jonge wil aanbesteden in sociaal domein Europees aankaarten

Minister de Jonge wil aanbesteden in sociaal domein Europees aankaarten

In een brief aan de Tweede Kamer constateert minister van VWS Hugo de Jonge dat veel gemeenten worstelen met aanbestedingen in het sociaal domein. Ze ervaren deze volgens hem vaak als een administratieve last die

10
07
Gemeente Den Haag voorkomt ‘loopgravenoorlog’ met aannemer Cadanz

Gemeente Den Haag voorkomt ‘loopgravenoorlog’ met aannemer Cadanz

De gemeente Den Haag gaat 210,9 miljoen euro besteden aan cultuurgebouw OCC waar in eerste instantie 176,6 miljoen euro was begroot. Bovendien gaat het cultuurcomplex, dat op het Spuiplein komt te staan, een jaar later

09
07
VUmc wint ook in hoger beroep zaak prijsplafonds

VUmc wint ook in hoger beroep zaak prijsplafonds

VUmc heeft in hoger beroep een rechtszaak over een aanbesteding voor implanteerbare defibrillators gewonnen. Medtronic stapte naar de rechter, omdat het vond dat het academisch ziekenhuis niet zowel een plafondprijs als de hoogste kwaliteit defibrillators

09
07
“Superformule oplossing voor onzuivere relatieve beoordelingen”

“Superformule oplossing voor onzuivere relatieve beoordelingen”

“Relatieve aanbestedingstechnieken geven niet het gewenste effect”, stelt Pieter van Dorth, bedrijfseconomisch adviseur inkoop bij de Belastingdienst. “We zagen dat relatieve technieken zorgen voor een lage prijs en een lage kwaliteit, of een goede kwaliteit 3

05
07
Gemeenten worstelen met sportaanbestedingen

Gemeenten worstelen met sportaanbestedingen

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft een leidraad ‘Sportief Aanbesteden’ gepresenteerd. Hierin worden ‘gouden regels’ geformuleerd voor sportaanbestedingen. De VSG heeft immers geconstateerd dat gemeenten bij de inkoop van sportvoorzieningen de Aanbestedingswet te rigide

04
07
Rechter zegt: Moet het strooizout ook zonder heraanbesteding worden afgenomen?

Rechter zegt: Moet het strooizout ook zonder heraanbesteding worden afgenomen?

Rijkswaterstaat heeft in april 2017 een openbare Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor de levering van wegenzout, opgedeeld in twee percelen. Volgens de eisen van de aanbesteding moest het te leveren zout voldoen aan een bepaalde korrelverdeling.

04
07
Wie moet Mathijs Huizing opvolgen?

Wie moet Mathijs Huizing opvolgen?

Mathijs Huizing, de ‘aanjager’ van het project Beter Aanbesteden is op 14 juni benoemd als wethouder in de gemeente Oegstgeest. Hij stopt dus met ‘aanjagen’. Toen hij net benoemd was heb ik daar nogal scherp 1

28
06
Twentse gemeenten vragen geld voor tekorten sociaal domein

Twentse gemeenten vragen geld voor tekorten sociaal domein

De veertien Twentse gemeenten kloppen aan in Den Haag vanwege een gezamenlijk tekort van 45 miljoen euro op sociaal domein. De rode cijfers zijn volgens Eelco Eerenberg, voorzitter van het Twentse samenwerkingsverband op het gebied

28
06
Ambitieus aanbestedingsproject moet drempels voor zonnepanelen wegnemen

Ambitieus aanbestedingsproject moet drempels voor zonnepanelen wegnemen

12 gemeenten in Metropoolregio Eindhoven willen via het regionaal samenwerkingsproject ‘De Groene Zone’ inwoners laagdrempelig toegang verlenen tot zonnepanelen. Bewoners kunnen via de gemeente zonnepanelen kopen met een door de gemeente verschafte lening.

27
06
Schaarste bij ideeën over de verdeling van schaarste

Schaarste bij ideeën over de verdeling van schaarste

Wellicht merkte u al op dat een nieuw rechtsgebied zich ontwikkelt. Ik heb het over het zogenaamde ‘verdelingsrecht’, waar het aanbestedingsrecht onderdeel van uitmaakt. Verdelingsrecht gaat over recht van toepassing op de verdeling van schaarse 14

26
06
Rechter zegt: Het belang van correct inschrijven namens iemand anders

Rechter zegt: Het belang van correct inschrijven namens iemand anders

Stichting Bezinn is een zorgorganisatie die als verantwoordelijke partij de gezamenlijke inkooptrajecten doet voor haar trajectuitvoerders, de Zorgboeren. Stichting Bezinn levert zelf geen zorg, de 120 door Bezinn ondersteunde Zorgboerderijen wel.

25
06
Universiteit Wageningen past vergaand MVI-groeimodel toe

Universiteit Wageningen past vergaand MVI-groeimodel toe

“Als semioverheidsinstelling zijn we verplicht om duurzaam in te kopen volgens de PIANOo-criteria. Nu zijn er voor veel productgroepen nog geen criteria opgesteld, wat betekent dat je het op papier automatisch ‘duurzaam’ inkoopt. Dit zorgde 1

21
06
Onvoldoende rechtsbescherming in aanbestedingszaken

Onvoldoende rechtsbescherming in aanbestedingszaken

Hoogleraren aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza en Chris Jansen stellen dat de rechtsbescherming bij aanbestedingszaken niet op orde is. Zij pleiten daarom onder meer voor een onafhankelijke autoriteit die toezicht houdt op het gedrag van aanbesteders. Deze

21
06
Gemeente Beek schrijft aanbesteding sporthal boven budget in

Gemeente Beek schrijft aanbesteding sporthal boven budget in

De gemeente Beek heeft haar aanbesteding voor de verbouwing van sportcomplex De Haamen stopgezet. Het bedrag waarmee op de aanbesteding werd ingeschreven was immers het dubbele van het budget dat ervoor was uitgetrokken door de

20
06
Officiële start aanbesteding Nederlands paviljoen Expo 2020

Officiële start aanbesteding Nederlands paviljoen Expo 2020

Marktpartijen kunnen officieel met voorstellen komen voor het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling Dubai Expo 2020. Het vorige week op Tenderned gepubliceerde aanbestedingsdocument vraagt om voorstellen voor het paviljoen zelf, de belevenis binnen, en de

18
06
Kamer neemt moties aanbesteden aan

Kamer neemt moties aanbesteden aan

Verschillende partijen dienden enkele weken geleden moties in waarin kwesties op het gebied van aanbesteden op tafel werden gelegd. Eind vorige week werd over de moties gestemd. Ze werden allemaal aangenomen.