Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

Transfers

Richard Lennartz

Richard Lennartz is voorzitter geworden van NEVI publiek.

Madelon Prawirodirdjo

Madelon Prawirodirdjo is begonnen als Programmaleider inkoop & contractmanagement Sociaal Domein bij Adjust

Judith van Eijk

Judith van Eijk is gestart als Trainee bij Negometrix.

Insturen

Stuur uw transfer naar 
redactie@aanbestedings-cafe.nl.

20
06
Officiële start aanbesteding Nederlands paviljoen Expo 2020

Officiële start aanbesteding Nederlands paviljoen Expo 2020

Marktpartijen kunnen officieel met voorstellen komen voor het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling Dubai Expo 2020. Het vorige week op Tenderned gepubliceerde aanbestedingsdocument vraagt om voorstellen voor het paviljoen zelf, de belevenis binnen, en de

18
06
Kamer neemt moties aanbesteden aan

Kamer neemt moties aanbesteden aan

Verschillende partijen dienden enkele weken geleden moties in waarin kwesties op het gebied van aanbesteden op tafel werden gelegd. Eind vorige week werd over de moties gestemd. Ze werden allemaal aangenomen.

18
06
Gemeenten positief over partnerselectie

Gemeenten positief over partnerselectie

Bij het aanbesteden van een gebiedsontwikkeling hebben meer gemeenten een voorkeur voor het selecteren van een vaste samenwerkingspartner dan voor een conventionele gunning. Dat blijkt uit een onderzoek van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft in

18
06
Wezenlijke wijziging van opdracht bij heraanbesteding: ook als opdracht definitief is gegund

Wezenlijke wijziging van opdracht bij heraanbesteding: ook als opdracht definitief is gegund

Aanbestedende diensten zijn in principe bevoegd een aanbesteding in te trekken, ook na ontvangst van inschrijvingen. De vrijheid om een opdracht opnieuw aan te besteden is volgens de rechtspraak beperkter. Tenzij er geen geldige inschrijvingen

13
06
Kabinet ondersteunt duurzame aanbesteders

Kabinet ondersteunt duurzame aanbesteders

Het kabinet stelt 5 miljoen euro beschikbaar om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen. Dat geld, beschikbaar vanuit de klimaatenveloppe in het regeerakkoord, wordt onder meer gebruikt voor expertondersteuning bij duurzame inkoopvraagstukken. Aanbestedende

13
06
Rechter zegt: Is het ‘topsegmentenmodel’ strijdig met de aanbestedingswet?

Rechter zegt: Is het ‘topsegmentenmodel’ strijdig met de aanbestedingswet?

Verschillende ziekenhuizen hebben een aanbestedingsprocedure gedaan betreffende de inkoop van ICD’s (Implanteerbare Cardioverter Defibrillatoren), Pacemakers, Leads & remote monitoring. Onderdeel van deze aanbestedingsprocedure is een zogenaamd ‘topsegmentmodel‘.

11
06
Grosmann revisited

Grosmann revisited

Het Grossmann verweer is verworden tot een standaard bepaling in het aanbestedingsdocument die niet zelden vergaande consequenties heeft voor klagende inschrijvers. De strekking van deze bepaling is dat een klagende inschrijver zijn recht om te

11
06
Juristen op de inkoopstoel

Juristen op de inkoopstoel

“Er mag van alles binnen de Aanbestedingswet, maar juristen hebben vaak de neiging om te zeggen: doe maar niet, want dan lopen we risico. Ik zou het fijn vinden als aanbestedingsjuristen meer zouden kijken naar 5

08
06
Duurzaamheidsbeleid Heerhugowaard werpt vruchten af

Duurzaamheidsbeleid Heerhugowaard werpt vruchten af

Telos onderzoekt jaarlijks alle gemeenten op duurzaamheid voor de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten. Uit het onderzoek van het aan de Universiteit van Tilburg verbonden kenniscentrum kwam dit jaar Heerhugowaard als winnaar uit de bus. Hoewel

07
06
TX-Keur wil betere samenwerking gemeenten en Wmo-vervoerders

TX-Keur wil betere samenwerking gemeenten en Wmo-vervoerders

Stichting TX Keur, het landelijke keurmerk voor taxivervoer, is over het algemeen tevreden over het speciale taxivervoer in het kader van kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorzitter Reinout Böggemann stelt echter dat om 1

07
06
CDA en VVD pleiten voor tenderkostenvergoeding

CDA en VVD pleiten voor tenderkostenvergoeding

CDA en VVD willen dat aanbestedende opdrachtgevers geen bepaling meer kunnen opnemen waarin ze een tenderkostenvergoeding uitsluiten. De coalitiepartijen zijn van plan om daartoe deze week een motie in te dienen. Ze verwachten deze door

05
06
Opdrachtgevers en aannemers moeten in gesprek

Opdrachtgevers en aannemers moeten in gesprek

“Eigenlijk zouden we moeten stoppen met e-mailen. Een goede samenwerking is slechts mogelijk wanneer we elkaar goed leren kennen en bij elkaar op bezoek gaan”. Zo stelt René Fronik, algemeen directeur van Fronik Infra, bij 1

05
06
Wanneer terugbesteden niet kan en wat daaraan te doen

Wanneer terugbesteden niet kan en wat daaraan te doen

Gemeenten en andere decentrale overheden hebben de afgelopen jaren op Europees niveau succesvol gevochten voor meer uitzonderingen op – de soms niet altijd welkome – aanbestedingsplicht. Tijdens het Brusselse wetgevingsproces werden honderden amendementen van artikel

04
06
3 oorzaken van  faalkosten in aanbestedingen

3 oorzaken van faalkosten in aanbestedingen

“Faalkosten later in het inkoopproces zijn het ondergeschoven kindje van de inkooptheorie”, stelt Wouter Lohmann, senior consultant bij KPMG. “Vaak wordt in inkoopopleidingen een standaard grafiek gebruikt die laat zien hoeveel invloed je hebt op

01
06
VGN pleit voor standaardisatie administratief proces

VGN pleit voor standaardisatie administratief proces

Gehandicaptenorganisaties zijn ontevreden over de contractering binnen de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), in samenwerking met marketingbureau Annalise, heeft uitgevoerd onder

31
05
Hoera voor Joba van den Berg!

Hoera voor Joba van den Berg!

Ik heb niet zoveel met het CDA. Het idee dat je politiek bedrijft vanuit een religieus perspectief spreekt mij niet aan. Ook voor de geliefde leider Sybrand Buma gaat mijn hart niet echt sneller kloppen. 1

30
05
Rijksoverheid gaat gebruik Kaspersky uitfaseren

Rijksoverheid gaat gebruik Kaspersky uitfaseren

Het kabinet heeft bekendgemaakt het gebruik van antivirussoftware Kaspersky uit te zullen faseren. Critici vinden dat de software direct in de ban had moeten worden gedaan, maar volgens de het ministerie van Justitie en Veiligheid