Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

Transfers

Richard Lennartz

Richard Lennartz is voorzitter geworden van NEVI publiek.

Mischa Verheijden

Mischa Verheijden is begonnen als Senior Inkoper bij Inkopenvoor

Joyce van den Eijkel

Joyce van den Eijkel is begonnen als Programmaleider Sales en Opleidingen van Adjust bij Kairos Ontzorgt

Jos Brands

Jos Brands is begonnen als Senior Adviseur Publiek bij Adjust.

Larissa van Leeuwen

Larissa van Leeuwen is gestart als Junior Adviseur Publiek bij Adjust.

Madelon Prawirodirdjo

Madelon Prawirodirdjo is begonnen als Programmaleider inkoop & contractmanagement Sociaal Domein bij Adjust

20
03
VolkerWessels is verlieslatende tenders zat

VolkerWessels is verlieslatende tenders zat

VolkerWessels wil bij grote aanbestedingen alleen nog inschrijven op projecten waar het bouwbedrijf op basis van kwaliteit ook echt kans maakt om te winnen. Ook ziet het bedrijf graag dat de tenderprocedure wordt aangepast.

20
03
Te veel focus op lokaal en mkb-gericht inkopen

Te veel focus op lokaal en mkb-gericht inkopen

Lokaal en mkb-gericht inkopen is zeer actueel in de publieke sector. Maar doordat publieke organisaties zoveel focussen op lokaal en/of mkb-gericht inkopen, worden er soms ondernemers die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, uitgenodigd om een

16
03
Rechter zegt: tenderbeslissing herzien

Rechter zegt: tenderbeslissing herzien

De Staat heeft in deze zaak een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure georganiseerd ten behoeve van een opdracht tot het verzorgen van het technisch onderhoud van de ambassade in Bejing. Er wordt een tender uitgeschreven waar meerdere

15
03
Kleine rol duurzaamheid bij bouwtenders

Kleine rol duurzaamheid bij bouwtenders

Het ministerie van Infrastructuur denkt de C02-uitstoot te kunnen beperken door een slim en groen inkoopbeleid in te zetten, maar de duurzame ambities worden bij het aanbesteden van bouwopdrachten vaak vergeten.

15
03
Privacy en aanbestedingen. Een lastige combinatie?

Privacy en aanbestedingen. Een lastige combinatie?

Privacy is een hot topic. Elke organisatie moet aan de privacywetgeving voldoen, dus ook aanbestedende diensten. Toch blijken aanbestedende diensten nog te worstelen met het onderwerp privacy, en dat is ook precies waar VIND Inkoop

14
03
Beter aanbesteden: Inkopers moeten meer El Ahmadi en minder Ziyech zijn

Beter aanbesteden: Inkopers moeten meer El Ahmadi en minder Ziyech zijn

Vorig jaar werd Feijenoord voor het eerst in 18 jaar weer kampioen. Kenners waren het er over eens, dat middenvelder Karim El Ahmadi hier een groot aandeel in had. El Ahmadi was, zoals ze dat 5

13
03
Rechter zegt: Verplichting oud opdrachtnemer tot migreren naar volgende opdrachtgever

Rechter zegt: Verplichting oud opdrachtnemer tot migreren naar volgende opdrachtgever

Deze zaak is een kortgedingprocedure tussen een aantal gemeenten uit Twente en Randstad. Centraal staat een Europese aanbesteding, uitgeschreven door genoemde gemeenten in 2012, die bestaat uit de inhuur van uitzendkrachten en payrollmedewerkers.

12
03
Verwarring over vergoeding bij aanbesteding

Verwarring over vergoeding bij aanbesteding

Overheden zijn niet verplicht om deelnemers tijdens een aanbesteding een vergoeding te geven. Immers, zij kiezen zelf om mee te dingen naar een opdracht. Maar als deelnemers tijdens de aanbesteding al een deel van de

12
03
6 hete hangijzers bij infrastructuur-aanbestedingen

6 hete hangijzers bij infrastructuur-aanbestedingen

Het is geen geheim dat veel aanbestedingen in de infrastructuur stroef verlopen. Hoewel partijen zoals Rijkswaterstaat vol inzetten op een betere samenwerking met de markt, blijft er wantrouwen bestaan tussen opdrachtgever en -nemer.

08
03
Plafondprijs bij veel aanbestedingen te laag

Plafondprijs bij veel aanbestedingen te laag

Installatiebedrijf Unica heeft de afgelopen jaren al een aantal keer een aanbesteding af moeten zeggen. De opdrachtgever wilde namelijk werk laten verrichten tegen een te lage prijs. Dit soort situaties doen zich steeds vaker voor

07
03
Voordelen sociaal domein door lossere selectie

Voordelen sociaal domein door lossere selectie

Door aanbestedingen losser in te richten en met meer aanbieders in zee te gaan, kunnen gemeenten belangrijke voordelen halen in het sociaal domein. Dat adviseert het Centraal Planbureau (CPB).

07
03
Onderzoek innovatiegericht inkopen EU

Onderzoek innovatiegericht inkopen EU

De Europese Commissie doet in 2018 onderzoek naar innovatiegericht inkopen in Europa. Het doel is om kwantitatieve gegevens te verzamelen over de omvang daarvan. De gegevens worden daarnaast gebruikt om een helder beeld te vormen

06
03
Rechter zegt: Niet voldaan aan eisen: ongeldige inschrijving

Rechter zegt: Niet voldaan aan eisen: ongeldige inschrijving

Onduidelijkheden in de aanbestedingsprocedure, ze komen met regelmaat voor. In deze zaak is de Gemeente Den Haag een aanbestedingsprocedure gestart voor de uitgifte van grond in erfpacht voor nieuwbouw van een bedrijvengebouw.

06
03
Twijfels over bouw EMA-kantoor

Twijfels over bouw EMA-kantoor

Een aantal Europarlementariërs twijfelen of Nederland de deadline van het nieuwe EMA-hoofdkantoor aan de Zuidas gaat halen. Door tijdsdruk is een van de kandidaten die het kantoor zou gaan bouwen, afgehaakt.

06
03
“Inkoop bij onderwijsorganisaties nog onvoldoende op de kaart”

“Inkoop bij onderwijsorganisaties nog onvoldoende op de kaart”

“Onderwijsstichtingen hebben inkoop en aanbesteden nog onvoldoende op de kaart staan”, stelt Jos Plattel, directeur van inkoopkenniscentrum Pro Mereor. “Dat heeft alles te maken met de mate van professionaliteit, schaalgrootte en beschikbare budgetten die nodig

05
03
Zijn woningcorporaties aanbestedende diensten?

Zijn woningcorporaties aanbestedende diensten?

Het zal de frequente bezoeker van deze website waarschijnlijk niet zijn ontgaan: de Europese Commissie vindt dat Nederlandse woningcorporaties als aanbestedende diensten zijn aan te merken en daarom de Europese aanbestedingsregels moet naleven.

05
03
Renovering Afsluitdijk 81 miljoen euro goedkoper

Renovering Afsluitdijk 81 miljoen euro goedkoper

Een consortium bestaande uit BAM, Van Oord en Rebel willen de Afsluitdijk voor 549 miljoen euro compleet gaan renoveren. Dit bedrag ligt 81 miljoen euro onder de maximumprijs van 630 miljoen euro van Rijkswaterstaat.