Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

Transfers

Richard Lennartz

Richard Lennartz is voorzitter geworden van NEVI publiek.

Mischa Verheijden

Mischa Verheijden is begonnen als Senior Inkoper bij Inkopenvoor

Joyce van den Eijkel

Joyce van den Eijkel is begonnen als Programmaleider Sales en Opleidingen van Adjust bij Kairos Ontzorgt

Jos Brands

Jos Brands is begonnen als Senior Adviseur Publiek bij Adjust.

Larissa van Leeuwen

Larissa van Leeuwen is gestart als Junior Adviseur Publiek bij Adjust.

Corinne Jaspers

Corinne Jaspers is begonnen als Principal Consultant bij Kirkman Company

15
03
Privacy en aanbestedingen. Een lastige combinatie?

Privacy en aanbestedingen. Een lastige combinatie?

Privacy is een hot topic. Elke organisatie moet aan de privacywetgeving voldoen, dus ook aanbestedende diensten. Toch blijken aanbestedende diensten nog te worstelen met het onderwerp privacy, en dat is ook precies waar VIND Inkoop

13
03
Rechter zegt: Verplichting oud opdrachtnemer tot migreren naar volgende opdrachtgever

Rechter zegt: Verplichting oud opdrachtnemer tot migreren naar volgende opdrachtgever

Deze zaak is een kortgedingprocedure tussen een aantal gemeenten uit Twente en Randstad. Centraal staat een Europese aanbesteding, uitgeschreven door genoemde gemeenten in 2012, die bestaat uit de inhuur van uitzendkrachten en payrollmedewerkers.

12
03
Verwarring over vergoeding bij aanbesteding

Verwarring over vergoeding bij aanbesteding

Overheden zijn niet verplicht om deelnemers tijdens een aanbesteding een vergoeding te geven. Immers, zij kiezen zelf om mee te dingen naar een opdracht. Maar als deelnemers tijdens de aanbesteding al een deel van de

12
03
6 hete hangijzers bij infrastructuur-aanbestedingen

6 hete hangijzers bij infrastructuur-aanbestedingen

Het is geen geheim dat veel aanbestedingen in de infrastructuur stroef verlopen. Hoewel partijen zoals Rijkswaterstaat vol inzetten op een betere samenwerking met de markt, blijft er wantrouwen bestaan tussen opdrachtgever en -nemer.

08
03
Plafondprijs bij veel aanbestedingen te laag

Plafondprijs bij veel aanbestedingen te laag

Installatiebedrijf Unica heeft de afgelopen jaren al een aantal keer een aanbesteding af moeten zeggen. De opdrachtgever wilde namelijk werk laten verrichten tegen een te lage prijs. Dit soort situaties doen zich steeds vaker voor

07
03
Voordelen sociaal domein door lossere selectie

Voordelen sociaal domein door lossere selectie

Door aanbestedingen losser in te richten en met meer aanbieders in zee te gaan, kunnen gemeenten belangrijke voordelen halen in het sociaal domein. Dat adviseert het Centraal Planbureau (CPB).

07
03
Onderzoek innovatiegericht inkopen EU

Onderzoek innovatiegericht inkopen EU

De Europese Commissie doet in 2018 onderzoek naar innovatiegericht inkopen in Europa. Het doel is om kwantitatieve gegevens te verzamelen over de omvang daarvan. De gegevens worden daarnaast gebruikt om een helder beeld te vormen

06
03
Rechter zegt: Niet voldaan aan eisen: ongeldige inschrijving

Rechter zegt: Niet voldaan aan eisen: ongeldige inschrijving

Onduidelijkheden in de aanbestedingsprocedure, ze komen met regelmaat voor. In deze zaak is de Gemeente Den Haag een aanbestedingsprocedure gestart voor de uitgifte van grond in erfpacht voor nieuwbouw van een bedrijvengebouw.

06
03
Twijfels over bouw EMA-kantoor

Twijfels over bouw EMA-kantoor

Een aantal Europarlementariërs twijfelen of Nederland de deadline van het nieuwe EMA-hoofdkantoor aan de Zuidas gaat halen. Door tijdsdruk is een van de kandidaten die het kantoor zou gaan bouwen, afgehaakt.

06
03
“Inkoop bij onderwijsorganisaties nog onvoldoende op de kaart”

“Inkoop bij onderwijsorganisaties nog onvoldoende op de kaart”

“Onderwijsstichtingen hebben inkoop en aanbesteden nog onvoldoende op de kaart staan”, stelt Jos Plattel, directeur van inkoopkenniscentrum Pro Mereor. “Dat heeft alles te maken met de mate van professionaliteit, schaalgrootte en beschikbare budgetten die nodig

05
03
Zijn woningcorporaties aanbestedende diensten?

Zijn woningcorporaties aanbestedende diensten?

Het zal de frequente bezoeker van deze website waarschijnlijk niet zijn ontgaan: de Europese Commissie vindt dat Nederlandse woningcorporaties als aanbestedende diensten zijn aan te merken en daarom de Europese aanbestedingsregels moet naleven.

05
03
Renovering Afsluitdijk 81 miljoen euro goedkoper

Renovering Afsluitdijk 81 miljoen euro goedkoper

Een consortium bestaande uit BAM, Van Oord en Rebel willen de Afsluitdijk voor 549 miljoen euro compleet gaan renoveren. Dit bedrag ligt 81 miljoen euro onder de maximumprijs van 630 miljoen euro van Rijkswaterstaat.

27
02
GroenLinks wil gemeentelijke aanbesteding zorg afschaffen

GroenLinks wil gemeentelijke aanbesteding zorg afschaffen

Gemeenten zijn verplicht de gezondheidszorg aan te besteden, maar GroenLinks wil daar verandering in. Volgens de partij moeten gemeenten de keuze hebben of ze de zorg willen aanbesteden. Daarom heeft GroenLinks een wetswijziging voorgelegd aan

26
02
Paritair opgestelde voorwaarden; comply or explain?!

Paritair opgestelde voorwaarden; comply or explain?!

In afwijking van wat is bepaald in de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten 2005 (verder:UAV-GC), oordeelde de Raad van Arbitrage voor de Bouw op 27 december jl. dat een faalrisico ter zake van bodemsaneringswerkzaamheden

26
02
Gemeentelijke inkoopsamenwerking draait om ‘loslaten’

Gemeentelijke inkoopsamenwerking draait om ‘loslaten’

‘Loslaten’ is niet het eerste waar je aan denkt bij een samenwerking. Toch is dit een cruciale factor van een succesvolle inkoopsamenwerking tussen gemeenten, stelt Fredo Schotanus, senior consultant bij Significant en universitair docent bij

23
02
Vijf ambtenaren en ex-medewerker Pon veroordeeld voor fraude dienstauto’s

Vijf ambtenaren en ex-medewerker Pon veroordeeld voor fraude dienstauto’s

Vijf ambtenaren en een voormalig manager van auto-importeur Pon zijn veroordeeld in de fraudezaak van dienstauto’s. de straffen variëren van taakstraffen tot een gevangenisstraf van één jaar voor hoofdverdachte Jacques H.

22
02
Griekenland start onderzoek naar corruptie farmaceut Novartis

Griekenland start onderzoek naar corruptie farmaceut Novartis

Het speciale commissie start, in opdracht van het Griekse parlement, een onderzoek naar de rol van voormalige ministers en parlementsleden bij een corruptieaffaire rond het Zwitserse farmaceutische bedrijf Novartis.