Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

Transfers

Richard Lennartz

Richard Lennartz is voorzitter geworden van NEVI publiek.

Madelon Prawirodirdjo

Madelon Prawirodirdjo is begonnen als Programmaleider inkoop & contractmanagement Sociaal Domein bij Adjust

Insturen

Stuur uw transfer naar 
redactie@aanbestedings-cafe.nl.

15
03
Gemeenten moeten opdrachtgeverschap professionaliseren

Gemeenten moeten opdrachtgeverschap professionaliseren

De opdrachtgevende rol binnen gemeenten is verdeeld over verschillende bestuurlijke, ambtelijke en externe opdrachtgevers. Gemeenten hebben hierdoor maar een beperkt totaalbeeld van de opdrachten die worden uitgezet in het fysieke domein. Zo concludeert een onderzoek

14
03
Utrechtse regiogemeenten besteden jeugdhulp gezamenlijk aan

Utrechtse regiogemeenten besteden jeugdhulp gezamenlijk aan

Vier Utrechtse jeugdhulp-regio’s zijn gestart met een gezamenlijke aanbesteding van zogeheten Essentiële functies. Deze gezamenlijke aanpak moet er onder meer voor zorgen dat jongeren niet geconfronteerd worden met verplaatsingen wanneer de zorgvraag verandert. Dat willen

13
03
Medewerker Rijkswaterstaat fraudeert grootschalig

Medewerker Rijkswaterstaat fraudeert grootschalig

Rijkswaterstaat heeft een medewerker die verdacht wordt van fraude op non-actief gezet. Hij zou sinds 2014 valse facturen hebben ingediend. Voor zover bekend is daar een bedrag van in elk geval 1,7 miljoen euro mee

12
03
Tegenprestatie niet regelen via social return afspraken

Tegenprestatie niet regelen via social return afspraken

De Bredase wethouder Boaz Adank (VVD) wil dat mensen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten een verplichte ‘tegenprestatie’ gaan leveren. In de gemeenteraad kreeg het plan van de wethouder veel weerstand, onder 3

11
03
Huawei klaagt VS aan

Huawei klaagt VS aan

Huawei is een rechtszaak begonnen tegen de Amerikaanse staat. Aanleiding daarvoor is het besluit van de Amerikaanse overheid om federale organisaties te verbieden producten en diensten van de Chinese telecomreus in te kopen. Volgens het

08
03
Einde TenderNed (nog) niet nabij

Einde TenderNed (nog) niet nabij

Consultancy bedrijf Atos heeft namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek gedaan naar het voortbestaan van TenderNed. In haar conclusie stelt het onder meer dat zowel de publicatie- als inschrijvingsmodule van TenderNed uitgefaseerd 1

07
03
Britten blijven in GPA

Britten blijven in GPA

Het Verenigd Koninkrijk heeft een akkoord gesloten met de Wereldhandelsorganisatie (WHO) om ook na Brexit onderdeel te kunnen blijven van het Government Procurement Agreement (GPA). Volgens diplomaten verliepen de onderhandelingen soepel, omdat beide partijen er

06
03
Nederlands busvervoer verduurzaamt snel

Nederlands busvervoer verduurzaamt snel

QBuzz heeft 164 elektrische bussen besteld. Deze zullen vanaf december dit jaar ingezet in Groningen en Drenthe. Daarmee wordt de snelle verduurzaming in het Nederlandse busvervoer nogmaals bevestigd. Het aantal emissie-vrije bussen in Nederland verdubbelde

05
03
“Woningcorporaties moeten aanbesteden”

“Woningcorporaties moeten aanbesteden”

De Europese Commissie (EC) vindt dat Nederlandse woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn. Zowel branchevereniging Aedes als het kabinet kunnen zich niet vinden in deze visie. Ze hebben nu tot eind maart om op de aanmaningsbrief van de

04
03
“Er zijn grenzen aan de verwarring”

“Er zijn grenzen aan de verwarring”

“Er zijn (…) grenzen aan de verwarring die een aanbesteder met foute antwoorden mag zaaien.” Deze zin is een citaat uit een recent vonnis van de rechtbank Amsterdam. Hoewel op de aanbesteder de plicht rust

01
03
Tekort sociaal domein Assen groter dan verwacht

Tekort sociaal domein Assen groter dan verwacht

In 2018 is in Assen het tekort in het sociaal domein opgelopen tot 7,5 miljoen euro. Eerder werd verwacht dat het tekort 6 miljoen euro zou bedragen. De jeugdhulp is het grootste zorgenkindje met een

28
02
Geschillencommissie Sociaal Domein van start

Geschillencommissie Sociaal Domein van start

Gemeenten en zorgaanbieders (jeugdhulp en Wmo) kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie moet als een laagdrempelig loket fungeren waar gemeenten en aanbieders in een inkooprelatie terecht kunnen wanneer ze een

27
02
Maastricht maakt fouten in aanbestedingen

Maastricht maakt fouten in aanbestedingen

De gemeente Maastricht vindt het moeilijk om de Europese aanbestedingsregels altijd even goed na te leven. Accountantskantoor Deloitte heeft over 2017 voor 3,9 miljoen euro aan financiële onregelmatigheden geconstateerd. De meeste onregelmatigheden ontstaan doordat opeengestapelde

26
02
De uitvinder van aanbesteden was een mens

De uitvinder van aanbesteden was een mens

In het oude Rome kregen zegevierende generaals een zogenaamde triomftocht. Zij mochten paraderen door de straten van Rome met hun legioen en hun ‘buit’. De generaal zelf stond op een versierde kar getrokken door een 1

25
02
Nieuwe editie ‘Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk’

Nieuwe editie ‘Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk’

Theo van der Linden heeft een nieuwe editie van zijn boek ‘Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk’ uitgebracht. Hierin bespreekt hij 360 rechtszaken uit de periode 2012-2018. Alle belangrijke onderwerpen binnen het aanbestedingsrecht komen aan bod.

25
02
Helmond zet MVI in bij verwerking textiel

Helmond zet MVI in bij verwerking textiel

Helmond won een jaar geleden de Koopwijsprijs met haar Actieplan MVI. Inmiddels heeft het de speerpunten uit dat actieplan ook in de praktijk toegepast, onder meer bij de aanbesteding van textielverwerking en -vermarkting. Deze aanbesteding

22
02
Utrecht onderzoekt zwijgcontracten zorg

Utrecht onderzoekt zwijgcontracten zorg

De Utrechtse gemeenteraad wil weten of zorgaanbieder Veilig Thuis met zwijgcontracten werkt, naar aanleiding van berichtgeving van RTV Utrecht. De regionale zender rook onraad nadat een familie die een klacht indiende over een vertrouwensarts bij