Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbesteden breed opgenomen in Rijksbegroting EZ

In de Rijksbegroting van het Ministerie van Economische Zaken voor 2017 komt het traject Beter Aanbesteden, PIANOo en TenderNed nadrukkelijk naar voren. Matthijs Huizing is al begonnen als aanjager voor het traject Beter Aanbesteden, maar in 2017 zal de échte uitvoering starten, blijkt uit de begroting.

Het traject is een uitvloeisel van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012. Hierin kwam naar voren dat de problemen rond aanbestedingen niet zitten in de wet zelf, maar in de toepassing van de aanbestedingsregels. Het ministerie is gedreven om de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk te verbeteren. Er wordt ingezet op een regionale aanpak onder leiding van Huizing. Kern van het traject is dat aanbestedende diensten en ondernemers zelf afspraken maken die moeten leiden tot beter aanbesteden.

TenderNed
Naast het traject Beter Aanbesteden wordt TenderNed in de miljoenennota een ‘belangrijk element in het aanbestedingsbeleid’ genoemd. TenderNed is het elektronische aanbestedingssysteem, waardoor alle openbare overheidsopdrachten op één plek te vinden zijn. Volgens het ministerie levert het systeem een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de overheidsinkoop, verbetering van naleving van de aanbestedingsregels en vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers. TenderNed wordt beheerd door het expertisecentrum Aanbesteden van PIANOo.

PIANOo bij RVO.nl
Ook wordt er stilgestaan bij de inbedding van PIANOo bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland per 1 januari 2017. PIANOo en TenderNed zijn organisatorisch ingedeeld bij het Ministerie van Economische Zaken. Inmiddels is het belang onderkend om voor deze organisatie toekomstbestendig en met structureel voldoende budget een vaste inbedding te vinden. Na onderzoek werd geconcludeerd dat inbedding bij RVO.nl het meest voor de hand ligt. RVO.nl is verantwoordelijk voor de voorlichting van ondernemers over de aanbestedingsregelgeving. Dit sluit aan bij de taken van PIANOo als expertisecentrum voor aanbestedende diensten. Vanaf 2017 wordt ook het budget van TenderNed overgeheveld naar RVO.nl.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres