Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Aanbesteden is een commercieel proces”

“Bij aanbesteden moet de focus verlegd worden van juridisch naar economisch.” Dat stelt
Wouter Stolwijk, directeur van PIANOo op het Weg en Water congres, georganiseerd door
het Nederlands Instituut voor de Bouw. “Dat er regels zijn is prima, maar we kijken alleen
nog maar of de aanbesteding juridisch klopt. Maar wat weten we nu helemaal van de
aanbesteding als hij juridisch klopt? Ligt die weg er dan? Is hij kwalitatief goed? Hebben we
niet drie keer de marktprijs betaald? Helemaal niemand die daarop let.”

Aanbestedingsjuristen worden volgens Stolwijk vaak als aanbestedingsexpert gezien. “Mijn mening
is: die zijn net zo zeer aanbestedingsexpert, als een medisch jurist dokter is. Het is alsof je je
zoontje het spelregelboekje van de KNVB geeft en zegt: ‘Dat moet je heel goed leren en dan kun
je voetballen’. Iedereen begrijpt dat dat onzin is, maar bij aanbesteden zeggen we eigenlijk exact
hetzelfde.”

Rechtmatigheid en doelmatigheid
“Dus je kan vijfhonderd computers aanschaffen en dan gaat alle aandacht uit naar de procedure
en de rechtmatigheid. Niemand let erop of je uiteindelijk drie keer de marktprijs betaalt. Terwijl die
doelmatigheid ook in de wet staat. In die zin is het zo dat als de aanbesteding niet doelmatig is, hij
ook niet rechtmatig is”, vindt de directeur van PIANOo.

Rechtvaardig verdelen
“Waar gaat aanbesteden nu over?”, vraagt Stolwijk aan de zaal. “In ieder geval niet over
rechtvaardig verdelen. Dat is ook een verkeerde visie. We denken dat we het belastinggeld weer
eerlijk over de markt moeten verdelen. Daar geloof ik helemaal niets van. Aanbesteden is geen
subsidie, geen vergunning en geen sociale uitkering. Er is maar één doel van aanbesteden en dat
is: best value for taxpayers money. Oftewel: er moet gewoon de best denkbare weg komen. Of dat
nu bij een lokaal bedrijf, een nationaal bedrijf of een buitenlands bedrijf gebeurt, zou er niet toe
moeten doen.”

Kennis van de markt
Aanbesteden is een commercieel proces, stelt de directeur. “Daarbij is kennis van het aanbod van
de markt en de marges essentieel. Als je wilt aanbesteden, moet je weten wat er te koop is. Tot
mijn verdriet moet ik constateren dat dit een volledig ondergeschoven kindje is bij de overheid. Als
je inziet dat aanbesteden een commercieel proces is en dat je marktkennis nodig hebt om dit goed
te kunnen doen. Waarom kopen we dan niet in zoals private bedrijven?”

“Heineken weet bijvoorbeeld alles van zijn leveranciers. Wij weten eigenlijk maar heel weinig. Ja,
we hebben een uitzending gezien over Ordina. Ordina heeft alle ambtenaren in kaart gebracht. Wij
zouden dat ook moeten doen. Zeker van de ICT-markt, met onze volume aan ICT-inkoop, zouden
we van die bedrijven precies moeten weten welke contracten er lopen, wat het marktaandeel is en
wat hun sterke en zwakke punten zijn. Maar dat weten we niet”, concludeert Stolwijk.

Controle-instantie
Er gaan veel ICT-aanbestedingen mis. “Daar is onderzoek naar gedaan en wat doen we? We
richten een controle-instantie op. We zouden beter een ICT-academie op kunnen richten. Het
oprichten van een controle-instantie is in dit geval net zoiets als constateren dat er veel kinderen
verdrinken, een onderzoek doen en constateren: de kinderen kunnen niet zwemmen. Dan stellen
we vervolgens een controleur aan die elke keer, als er een kindje in het water ligt, zegt: ‘Die kan
niet zwemmen’. Je kan ze beter leren zwemmen.”

Aanbestedingswet opheffen
“Ik zou de aanbestedingswet willen opheffen”, concludeert Stolwijk stellig. “Omdat die heeft geleid
tot deze juridisering. Het heeft geleid tot de situatie dat ik mensen nooit enthousiast hoor praten
over aanbesteden. Als je met gezond verstand inkoopt, zoals een privaat bedrijf met marktkennis,
dan kun je nog steeds transparant zijn. Dan is echter de kans dat je ook juridisch goed zit groter
dan wanneer al die kennis ontbreekt.”

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties (2)

aanbestedingscafe gebruiker 15 oktober 2015 08:40 uur

Doelstelling van overheid is niet alleen economisch, masr ook gericht op continuiteit en behoorlijk bestuur. Daar hoort aanbesteden gewoon bij, of iemand het leuk vindt of niet. Jamner dat wouter doorschiet in zijn punt.

aanbestedingscafe gebruiker 13 oktober 2015 11:35 uur

“Aanbesteden is een commercieel proces”, aldus Stolwijk. “Daarbij is kennis van het aanbod van de markt en de marges essentieel. Als je wilt aanbesteden, moet je weten wat er te koop is. Er is maar één doel van aanbesteden en dat is: best value for taxpayers money. Oftewel: er moet gewoon de best denkbare weg komen. Of dat nu bij een lokaal bedrijf, een nationaal bedrijf of een buitenlands bedrijf gebeurt, zou er niet toe moeten doen. Tot mijn verdriet moet ik constateren dat dit een volledig ondergeschoven kindje is bij de overheid. Als je inziet dat aanbesteden een commercieel proces is en dat je marktkennis nodig hebt om dit goed te kunnen doen. Waarom kopen we dan niet in zoals private bedrijven?” http://www.aanbestedingscafe.nl/aanbesteden-een-commercieel-proces/ De publieke sector koopt niet in zoals de private sector, omdat de publieke sector het belang van professioneel inkopen niet onderkent. Anders dan beleidsfuncties wordt inkoopfunctie doorgaans niet als bepaald ‘flitsend’ beschouwd. Dit heeft als gevolg dat inkoopfunctionarissen doorgaans binnen het ambtelijk apparaat een lage status hebben met een navenante beloning. Kortom, inkoop heeft veelal geen hoge prioriteit bij het management. Uit de Memorie van de Aanbestedingswet (blz. 32) blijkt dat de ambities van overheidsinkoop vooral betrekking hebben op: • een transparante en effectieve wijze van inkopen; • verbetering van de toegang van ondernemers tot de markt van overheidsopdrachten en met name voor het MKB; • uniformering van de aanbestedingspraktijk ook voor onderdrempelige opdrachten; • verlaging van de administratieve lasten; • laagdrempelige klachten afwikkeling; • verbetering van naleving van de aanbestedingsvoorschriften; • professionalisering van inkoop teneinde tot innovatieve en duurzame inkoop te komen. Anders dan de publieke sector heeft de private sector sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw het belang van inkoop onderkend en fors geïnvesteerd. Inkoop is niet alleen gericht op best value for money. Het inkoopbeleid is ook gericht op de verwezenlijking van de ondernemingsdoelstellingen. Inkoopvraagstukken worden multidisciplinair benaderd. Van Weele en Rozemeijer (Revolution in Purchasing, Philips Electronic, Corporate Purchasing, 1996). “Many leading-edge companies have developed cross-functional teamwork when developing and executing their purchase policies. Such teams are built up from professionals in function such as product design, research and development, marketing, product distribution, and finance, together with purchasing professionals.” Overheidsinkoop is meer dan best value for taxpayers money en weten wat er te koop is.

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres