Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbesteders komen van Mars, inschrijvers van Venus

Elke dag blijf ik mij verbazen over de immer grote verschillen tussen aanbesteders en inschrijvers. De haat-liefde verhouding tussen aanbesteders en inschrijvers blijft mij mateloos boeien. Laten we eerst eens inzoomen op ons sterrenstelsel en meer specifiek de planeten Mars en Venus:

Mars is vanaf de zon geteld de vierde planeet van ons zonnestelsel. Een rode planeet met een ijle atmosfeer. Vernoemd naar de Romeinse god van de oorlog. Venus is vanaf de zon gezien de tweede planeet en is vernoemd naar de Romeinse godin van de liefde. Haar dikke atmosfeer vormt een sterk isolerende laag die voor een extreem sterk broeikaseffect zorgt. Een mooie metafoor voor de wijze waarop aanbesteders en inschrijvers in het leven staan.

De overheid moet aanbesteden. Zij dient verantwoording af te leggen aan de burger over wat zij inkoopt. Die verantwoording is gereguleerd in de wet- en regelgeving. Aangezien de overheid alleen maar brave burgers in dienst heeft, wil iedereen zich graag aan de regels houden. De ondernemer daarentegen gaat het liefst persoonlijk aan tafel met een mooie nieuwe opdrachtgever. Kijkt hem in de ogen en opteert voor een hoge gunfactor. Schaaft hier en daar wat aan de opdracht en vaart op vertrouwen.

De aanbestedende dienst plaatst de aanbesteding op TenderNed, het verplichtte publicatiekanaal voor alle Nederlandse openbare overheidsopdrachten. Daar begint de zoektocht van menig inschrijver al. De te gebruiken CPV codes zijn mijns inziens nog altijd de eerste drempel naar transparantie. Want als je je aanbesteding beveiligingsdiensten onder de CPV codering Mijn en Erts Bouw wegzet, wordt het nog heel diep graven voor de inschrijver om de goudmijn te vinden.

Heeft de ondernemer de aanbesteding eenmaal gevonden dan start een fase van bezinning onder hoge druk. Het doorgronden van alle documenten, maken van een planning, formeren van de juiste teams en het stellen van vragen. Daarbij heeft de ondernemer geen oog voor het hele traject wat hier al aan vooraf gegaan is bij de aanbestedende dienst. Een periode van op z’n minst 6 maanden waarin is gewikt en gewogen, absoluut of relatief. Geclusterd of hybride BVP. Eisen of wensen. De aanbestedingswet is bedoeld om het allemaal eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen, maar aan beide kanten wordt de atmosfeer grimmiger naarmate het proces voortduurt.

Vele aanbestedingen verlopen nu al digitaal via TenderNed. Vanaf 1 juli 2017 zijn overheden verplicht alle communicatie met ondernemingen, inclusief de inschrijving, elektronisch te laten verlopen. Er zijn echter nog steeds aanbestedingen die 150km van de locatie van de aanbestedende dienst op papier moeten worden ingediend. Als je in ogenschouw neemt dat een aanbestedende dienst doorlopend roept dat er in 80% wordt gegund aan het MKB, hoe zit het dan met de stimulering van de regionale MKB economie in dit geval?

Loopt de aanbesteding uiteindelijk toch zonder al te grote nota’s van inlichtingen en met gelijkwaardige inschrijvers door, dan komt het tot een indiening en voorlopige gunning. Waarbij de menselijke factor altijd een rol zal blijven spelen. Je wilt tenslotte een relatie met elkaar opbouwen, een huwelijk aangaan voor de komende 4 jaar en samen de sterren van de hemel spelen. Heb je als inschrijver toch gegronde redenen om bezwaar te maken, weet dan dat in meer dan 80% van de rechtszaken het ten gunste van de aanbestedende dienst uitvalt. Want aanbesteders hebben veel in hun “mars” en in tijden van oorlog is veel geoorloofd. Maar liefde overwint uiteindelijk alles.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres