Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbesteding Alkmaar mislukt door zware criteria

“De aanbesteding is mislukt, omdat we met een te hoge aanneemsom uitkwamen”, vertelt Menno Cabooter, opdrachtgever van de aanbesteding van het poppodium Victorie in Alkmaar, tegen AanbestedingsCafe.nl. Het project van het podium was in drie percelen uitgezet: een bouwkundig perceel, een perceel Elektrotechniek en een perceel Werktuigbouwkunde. De keuze voor de drie percelen is genomen om lokale en regionale bedrijven betere kansen te bieden.

Het aanbestedingsresultaat was een tekort van in totaal 430.000 euro ten opzichte van de directiebegroting en het budget. “Alle percelen zaten boven het bedrag dat we in de directiebegroting hadden zitten. Waarbij Werktuigbouwkunde een half miljoen boven het budget zat”, aldus Cabooter. Een oorzaak van deze ruime kostenoverschrijding is volgens Jos van Alphen, adviseur aanbestedingsrecht van Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra, aan de gemeente zelf te danken. Dat vertelt hij aan de Alkmaarsche Courant. De gemeente stelde namelijk erg hoge eisen aan de bouwbedrijven, waardoor lokale en regionale bedrijven zich niet konden inschrijven.

Hoge eisen
De inschrijvers moesten over ‘aantoonbare ervaring beschikken met het realiseren van een permanent nieuw poppodium, theater, concert- of operagebouw of bioscoop met een minimale omvang van 1500 m2 bruto vloeroppervlakte’. De inschrijver moest een referentieproject hebben uitgevoerd dat maximaal 5 jaar geleden moet zijn opgeleverd of in uitvoering moet zijn geweest.

Meerdere lokale bedrijven vroegen in de Nota van Inlichtingen of de gemeente bereid was om deze eis te versoepelen, omdat dit soort gebouwen voor de podiumkunsten de laatste vijf jaar in Nederland zelden als nieuwbouwproject zijn gerealiseerd. Het antwoord van de gemeente was hierop negatief: “Zaken als akoestiek, geluidsisolatie en dergelijke maken dit gebouw zeer specifiek. Kennis en ervaring van een partij moet daarop aansluiten”. Volgens Van Alphen van het Aanbestedingsinstituut horen eisen op het vlak van akoestiek en geluidsisolatie thuis bij ontwerper en architect en niet bij de uitvoerder van de plannen.

“We wilden niet het risico lopen dat je straks een poppodium hebt staan, waarbij de buren tot diep in de nacht in de herrie zitten”, reageert de opdrachtgever. “We hadden specifieke methoden nodig om het geluiddicht te maken. Dat moet je als aannemer wel kunnen. Uiteindelijk hebben ook voldoende partijen zich aangemeld, die aan deze voorwaarden voldeden.”

Beperkt aantal inschrijvers
Het aantal gegadigden dat mocht bieden op de klus bleef beperkt tot drie. Geen van deze drie wilde het project op zich nemen voor 5.566.000 euro die de gemeente beschikbaar had gesteld. Van dit bouwbudget moet ook de architect, het detailontwerp en de externe adviseurs betaald worden. Dit zorgde voor een gat van 430.000 euro tussen wat de gemeente wil betalen en het bedrag waarvoor de goedkoopste aannemer aan het project wil beginnen.

“Dat krijg je als er geen lokale ondernemers bij zijn die meedingen naar de opdracht”, zegt Van Alphen. “De praktijk leert dat bedrijven uit de regio vaak met veel scherpere aanbiedingen komen, omdat ze een groot project in de eigen omgeving als een soort thuiswedstrijd zien, waarmee ze hun naam kunnen versterken.”

Van Alphen stelt dat het wel mogelijk is om met soepelere eisen de aanbesteding goed te volbrengen. “Recent heb ik de aanbesteding van het Tilburgse poppodium 013 bekeken. Daar werden logische eisen gesteld aan de vakbekwaamheid. Heel veel ondernemers konden daaraan voldoen. De opdracht kwam dan ook terecht bij een lokale aannemer uit het midden- en kleinbedrijf.” Cabooter vind dit een kip-ei-situatie. “Op het moment dat we een ontwerp maken, kunnen we zonder referenties niet zien of een aannemer uit de buurt dat wel of niet kan.”

Aanbesteding opnieuw
De gemeente Alkmaar wil nu de openbare aanbesteding overdoen. “We gaan kijken waar we nog kunnen besparen in de directiebegroting. Daarnaast gaan we het hele bestek door. We passen het waar nodig aan en zorgen dat we binnen de begroting blijven”, aldus Cabooter.”Ik verwacht dat we de aanbesteding over een week of vier weer uitzetten. De geplande opleverdatum van augustus 2016 gaan we niet halen. Ik verwacht dat we zeker drie maanden tijdsverlies hebben met deze aanbesteding.” De deadline van de oplevering is al een aantal keer opgeschoven. Wethouder Anjo van de Ven zei namelijk in januari 2014: “Wanneer de raad ons voorstel overneemt, streven we nog in 2014 naar het slaan van de eerste paal.”

Op de vraag of er door een nieuwe aanbesteding niet juist nog minder budget overblijft, reageert Cabooter ontkennend. “Het is niet dat we het ontwerp helemaal opnieuw doen. Het zijn alleen wat aanpassingen. Dus het kost wat tijd, maar dat houdt niet direct in dat de aanbesteding veel duurder wordt.”

Volgens Van Alphen kan Alkmaar het beste om tafel gaan met aannemers die bij de mislukte aanbesteding betrokken waren. “Tussen de aangeboden inschrijfprijs en het gemeentebudget zit een gat van nog geen tien procent. Dat moet in onderhandelingen overbrugd kunnen worden. De inschrijvers kunnen voorstellen doen om alsnog tot een passende aanbieding te komen. Dat kan behoorlijk snel. De hele aanbestedingsprocedure overdoen is tijdrovender”, aldus van Alphen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres