Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS krijgt vorm

In 2028 moet het Nederlandse spoor het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS hebben ingevoerd. ERTMS is ontwikkeld door de Europese Unie en is bedoeld om treinen eenvoudig van land naar land te laten rijden, zonder van veiligheidssysteem te wisselen. Daarom hebben EU-landen afgesproken dat op belangrijke internationale trajecten ERTMS moet worden aangelegd. Vanwege de voordelen van ERTMS wil Nederland het systeem breder uitrollen. Het contract voor het hele vervoerssysteem heeft een waarde van twee miljard euro.

Voor de uitrol van ERTMS moet het ontwerp , de aankoop, de inbouw het beheer en het onderhoud van de verschillende onderdelen worden aanbesteed. Externe adviesbureaus hebben een MarktscanPlus en een update van de Public Private Comparator uitgevoerd. De MarktscanPlus bevat een beschrijving van de belangrijkste spelers op de markt van spoorbeveiliging en doet aanbevelingen voor de strategie. Een Public Private Comparator geeft inzicht in de financiële waarde van verschillende uitvoeringsvarianten van een project. Dat schrijft Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, in een Kamerbrief over de voortgang van de Aanbesteding- en contracteringstrategie van ERTMS.

Gescheiden aanbesteden
Eén groot integraal contract voor het hele vervoerssysteem is niet doelmatig, stelt de staatssecretaris. “De Marktscan Plus bevestigd dat het gescheiden aanbesteden van infrastructuur en materieel meer voor- dan nadelen oplevert. Dit hangt samen met het creëren van een grotere marktspanning en het beperken van de afhankelijkheid van één leverancier. Ook krijgen contracten op deze manier een beheersbare omvang en kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de verschillen in expertise tussen leveranciers.”

Twee ERTMS-leveranciers
Dijksma ziet dat de invoering van ERTMS het meest complex lijkt in de infrastructuur. Om te bepalen hoe optimale marktspanning kan worden gerealiseerd, is onderzocht hoeveel ERTMS-leveranciers gewenst zijn. Er is geadviseerd om twee afzonderlijke contracten voor twee ERTMS-leveranciers voor infrastructuur te hanteren. “Deze optie heeft de voorkeur boven één contract, omdat hierdoor mogelijkheden ontstaan om marktpartijen te prikkelen optimale prestaties te leveren, ook na gunning van de opdracht. Ook verkleint deze keuze de afhankelijkheid”, stelt Dijksma.

DBM-prestatiecontracten
De onderzoeken geven bij de aanbesteding van de infrastructuur een duidelijke voorkeur voor DBM-prestatiecontracten, waarbij over de hele levenscyclus dezelfde partijen betrokken zijn. “Deze contractsoort wil ik daarom zoveel mogelijk gebruiken. Bij een dergelijk contract worden levering, ontwerp, bouw en instandhouding geïntegreerd. Dit kan leiden tot reductie van de realisatie- en onderhoudskosten. Het is hierbij wel belangrijk dat de balans wordt gevonden tussen optimalisatievoordelen en het zo dicht mogelijk aansluiten bij de bestaande structuren. Daarom worden de bestaande onderhoudscontracten bij de overige onderdelen zoveel mogelijk gerespecteerd. Naar verwachting zal deze keuze leiden tot vijf tot tien contracten voor aannemers.”

Inbouw ERTMS
“Bij de inbouw van ERTMS in materieel is sprake van een groot aantal vervoerders en materiaaleigenaren”, vervolgt Dijksma. “In de MarktscanPlus wordt aanbevolen om raamcontracten te sluiten met drie of vier ERTMS-leveranciers die per treintype een competitie aangaan. Via een centrale inkoop zullen twee tot vier contracten aanbesteed worden, waarbij per contract de meest geschikte contractsvorm wordt bepaald. Hierdoor kan maatwerk worden geleverd en kunnen schaalvoordelen worden behaald.”

Afronding strategie
De Aanbesteding- en contracteringstrategie is nog niet afgerond en wordt de komende periode uitgewerkt in het kader van de programmabeslissing. De Tenderboard ERTMS (bestaande uit aanbestedingsexperts van NS, Prorail, RWS, een IT-deskundige en een aanbestedingsadvocaat) zal een afrondend advies geven over de strategie. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2017 de programmabeslissing aan de Kamer worden aangeboden.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres