Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbesteding ERTMS opdelen in meerdere contracten

De invoering van het Europese spoorsysteem ERTMS kan het beste worden aanbesteed in meerdere contracten voor infrastructurele werkzaamheden en één of meerdere contracten voor de ombouw van het materieel. Dat blijkt uit een analyse van de werkgroep van aanbestedingsexperts van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, NS en externe deskundigen.

Het nieuwe spoor- en treinbeveiligingssysteem ERTMS wordt vanaf 2016 gefaseerd uitgerold over het Nederlandse spoor. Het belangrijkste onderdeel van de aanbesteding- en contracteringstrategie is het aantal contracten waarin de invoering van ERTMS wordt vastgelegd, zo schrijft Spoorpro.nl.

Vijf aanbestedingscenario’s
De aanbestedingsexperts hebben vijf aanbestedingscenario’s getoetst aan de hand van de Delphi-methode. Het eerste scenario betreft één gezamenlijk contract voor infrastructuur en materieel. Het tweede scenario omvat één totaalcontract voor de infrastructuur en een totaalcontract voor de treinen. De derde mogelijkheid is één aanbesteding voor de gehele infrastructuur en meerdere contracten voor het materieel. De vierde optie betreft meerdere contracten voor de infrastructurele werken en een totaalcontract voor de treinen. Het laatste scenario beschrijft meerdere contracten voor het infrastructurele werken en meerdere aanbestedingen voor de voertuigen.

Afzonderlijk aanbesteden
De vier scenario’s waarin de infrastructurele werkzaamheden afzonderlijk worden aanbesteed van de werkzaamheden aan het materieel scoren, volgens de analyse van de experts, beter dan wanneer deze in één contract worden vastgelegd. “Wanneer er wordt gekozen voor één groot geïntegreerd contract, voor zowel infrastructuur als materieel, dan wordt de verantwoordelijkheid voor één interface grotendeels bij de markt gelegd”, zo stellen de aanbestedingsexperts. “Een dergelijk reusachtig contract levert echter problemen op, bijvoorbeeld voor wat betreft beheersbaarheid, marktwerking, prijsopdrijving en vendor lock-in.”

In delen contracteren
De scenario’s waarin de infrastructurele werkzaamheden in delen worden gecontracteerd scoren vervolgens weer beter dan scenario’s waarin dat niet het geval is. Daarnaast geeft de expertgroep aan dat deze manier van aanbesteden “flexibiliteit levert om bijvoorbeeld te leren van eerdere ervaringen en het combineren met andere projecten”. Ook wijzen de experts erop dat Denemarken, Zwitserland en België ook kiezen om de infrastructurele werkzaamheden van ERTMS in meerdere contracten op te delen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres