Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Aanbesteding met vaste prijs en samenwerking”

“Voor ons was het een unieke aanbesteding”, zegt Mathijs Notermans, strategisch inkoper van het Erasmus MC, over de aanbesteding van interventiemateriaal voor dotter- en stentbehandelingen. “We hebben de markt gevraagd om alle producten die nodig zijn voor de behandelingen te leveren tegen een vaste prijs per behandeling, ondanks dat het gebruik van de producten per behandeling fluctueert. Vervolgens hebben we de focus gelegd op een wetenschappelijke samenwerking.”

Notermans merkte steeds vaker dat partijen mee wilden denken en ideeën hadden om de bedrijfsvoering te verbeteren. “Toen dachten we: als meerdere partijen aangeven dat ze meer kunnen bieden dan alleen producten, dan moeten we dat maar gaan uitvragen in de markt.”

Staffelkorting
“Voorheen hadden we contracten, waarin we aangaven hoeveel producten we zouden gaan gebruiken. Vervolgens kregen we staffelkorting. Hierdoor kregen we wel eens discussies met partijen over het behalen van de aantallen. Soms kwam het namelijk voor dat de beloofde aantallen niet werden gehaald”, vertelt Notermans.

Prijs per procedure
“De vaste aantallen hebben we uit dit contact gehaald om discussies te voorkomen. We betalen per procedure. Het risico wordt hierdoor vooral bij de leverancier gelegd. Zij worden daardoor getriggerd om op een slimme manier de spullen aan te leveren en te letten op de kwaliteit. Daardoor worden er namelijk minder producten gebruikt in een behandeling en dat zorgt voor extra marge voor de leverancier. Daarnaast kan er bij behandelingen, waar de kans op het gebruik van meerdere stents het grootst is, een productspecialist van de leverancier meekijken en een training geven.”

Wetenschappelijke samenwerking
Voor de prijs kon de inschrijver maar 20 punten krijgen. Wetenschappelijke samenwerking en innovatie (40 punten) en Supply chain management (30 punten) voerden in de aanbesteding de boventoon. De laatste 10 punten waren voor de communicatie. “We hebben de uitvraag erg open gehouden. We hebben aangegeven wat de doelen zijn van de cardiologieafdeling en gezegd: ‘Kom maar met jullie ideeën ten aanzien van die wetenschappelijke samenwerking, supply chain, prijs en communicatie. In het eisenpakket zijn daarnaast ook criteria voor de kwaliteit van de producten vastgelegd.”

Marktconsultatie
“Voorafgaand aan de aanbesteding hebben we een marktconsultatie gehouden. Toen hebben we de partijen uitgelegd hoe we het gingen doen. We vroegen aan hen: ‘Zien jullie dit zitten?’. Het is natuurlijk logisch dat partijen heel snel instemmen. Op het moment dat het op papier staat, is het toch een ander verhaal. Bij een aantal partijen is dat ook gebleken.”

Twee percelen
“We hebben de aanbesteding in twee percelen uitgezet, want we wilden twee partijen contracteren. Dit reduceert voor ons het risico op mogelijke leveringsproblemen. Uiteindelijk hebben drie partijen zich ingeschreven op beide percelen. Dat viel ons wel tegen, maar komt voort uit het feit dat de markt niet gewend is aan deze manier van aanbesteden. Perceel 1 is uiteindelijk gegund aan Medtronic en perceel 2 aan Biotronik.”

Twijfel in de markt
Het krijgen van voldoende partijen was wel spannend. “In de notarondes kregen we veel vragen binnen. Daaruit merkten we dat er twijfel was in de markt. Mijn belangrijkste tip voor andere ziekenhuizen die een soortgelijke aanbesteding in de markt willen zetten, is om de markt goed te informeren. Laat de partijen concreet weten wat je van plan bent. De marktconsultatie is voor ons heel waardevol geweest. Wij hebben echter na de eerste marktconsultatie nog dingen toegevoegd, die we niet meer aan de markt hebben voorgelegd. Dus voor ons was het misschien goed geweest als we nog een tweede marktconsultatie hadden gehouden.”

Duidelijkheid en transparantie
Notermans weet nu precies wat de inkoopkosten per behandeling gaan zijn. “We krijgen een vergoeding van de verzekeraar per behandeling. Nu kunnen we duidelijk aangeven wat de inkoopkosten hiervoor zijn. Ik vermoed dat er in de toekomst steeds meer vraag naar duidelijkheid komt vanuit de zorgverzekeraars. Zeker bij behandelingen met flinke inkoopkosten, waarbij veel materialen gebruikt worden, zou deze inkoopmethodiek vaker gebruikt moeten worden.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres