Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbestedingen scholenbouw steeds duurder

Gemeenten beschikken over steeds minder financiële middelen voor scholenbouw. Aanbestedingen kunnen soms wel 40% duurder uitvallen dan origineel werd ingeschat. Heerlen is de nieuwste gemeente die hier de gevolgen van voelt; het gaat nu 17 miljoen euro lenen om zes scholen te renoveren of van nieuwbouw te voorzien.

Nu de crisis voorbij is wordt er volop gebouwd en rijzen de bouwkosten de pan uit. Volgens De Limburger past het Rijk haar indexering hier niet op aan, waardoor de gemeenten te weinig middelen krijgen voor de bouw van onder meer scholen. Daarnaast zorgen ook strengere duurzaamheidseisen voor oplopende kosten.

Oplossing
Hoewel ook de Algemene Rekenkamer bevestigd dat gemeenten te weinig middelen voor scholenbouw krijgen, zijn zij op zichzelf aangewezen om een oplossing voor het probleem te vinden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert zijn leden om hoe dan ook de budgetten aan te passen aan de prijsstijgingen. Dat doet Heerlen nu door geld te lenen. De gemeente komt immers bijna 17 miljoen euro tekort om de geplande nieuwbouw voor de periode 2017-2027 te betalen.

Begrotingstekort
Onderwijswethouder Jordy Clemens (SP) stelt dat met deze lening de begrotingstekort van Heerlen niet met 17 miljoen euro stijgt, maar met slechts een paar ton. Hij geeft wel aan dat deze vorm van financiering maar beperkt toegepast mag worden door de gemeenten. Clemens benadrukt echter dat Heerlen er niet aan denkt om de scholenbouw uit te stellen of om minder kwaliteit voor lief te nemen. “Het kind geniet bij ons prioritiet, dat we op kosten worden gejaagd, is dan maar zo.” Zo is volgens hem ook in het coalitieakkoord afgesproken

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres