Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbestedingen taalonderwijs inburgering in gevaar

Er is onvoldoende kennis over taalonderwijs bij gemeenten. Daardoor komt de kwaliteit van het taalonderwijs dat inburgeraars moeten volgen, in het geding. Bij diverse gemeenten dreigen aanbestedingen voor taalonderwijs te mislukken, terwijl de Wet inburgering 2021 per 1 januari 2022 van kracht is.

In oktober bleek dat aanbestedingen voor de Onderwijsroute in verschillende gemeenten dreigen te mislukken. Aanbieders schrijven zich niet in omdat zij het budget niet toereikend vinden, bleek uit onderzoek van Andersson Elffers Felix. De Onderwijsroute bereidt die 18- tot 28-jarige statushouders voor op een studie in het mbo of hoger onderwijs.

Opnieuw beginnen

Jaco Dagevos, hoogleraar integratie en migratie bij de Erasmus Universiteit en wetenschappelijke medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, twijfelt of gemeenten bij de inkoop van taalonderwijs voldoende selecteren op kwaliteit. Als de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022 ingaat, moeten gemeenten dat onderwijs in gaan kopen. Dat deden ze voor 2013 ook, maar dat ging volgens Dagevos toen moeizaam. Hij verwacht dat dat nu niet anders zal zijn. “Inmiddels is de kennis over de inburgeringsmarkt weg. Gemeenten moeten weer helemaal opnieuw beginnen.” Inburgeraars moeten na het inwerkingtreden van de nieuwe Wet Inburgering 2021 taalniveau B1 halen, een niveau hoger dan het huidige vereiste niveau: A1.

Kwaliteit

Aanbieders van taalonderwijs maken zich ook zorgen over de kwaliteit. Gemeenten laten de invulling van het onderwijs grotendeels over aan de aanbieders. Degenen die het scherpst inschrijven, bepalen hoe zij onderwijs geven, zegt taalschooleigenaar Payman Moghaddam. Dat kan ertoe leiden dat migranten straks standaard taalonderwijs krijgen, in plaats van taalles op maat. En dat terwijl het inburgeringsonderwijs volgens Dagovos vaak te schools en te weinig praktijkgericht is. “Het sluit ook niet aan bij behoefte van de cursisten”, zegt hij.

Bovendien gaat het gesprek over taalonderwijs voor inburgeraars te weinig over kwaliteit, vindt Moghaddam. Zo is de gemeente Rotterdam druk met het opwerpen van barrières voor malafide taalscholen en het voorkomen van fraude. “Rotterdam heeft een kwaliteitsconvenant gesloten met alle taalscholen en daarin draait het vooral om het controleren van de eisen die aan taalscholen gesteld worden.”

Bron: Binnenlandsbestuur

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link