Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbestedingsalert september 2022

Wat is er gebeurd?
Een ondernemer klaagt dat een aanbesteder, een specialesectorbedrijf, over de periode van 13 juni 2018 tot 11 februari 2022 verschillende aankopen heeft verricht als potentiële leverancier zonder daarvoor enige aanbestedingsprocedure te hebben gevolgd. Hierdoor heeft de klager niet kunnen meedingen naar deze opdrachten, terwijl deze herhaaldelijk zijn interesse in een opdracht heeft geuit. De klager maakt uit de jaarverslagen op dat de aankopen Europees aanbesteed hadden moeten worden. Ook weigert de aanbesteder informatie te verstrekken over de wijze van aankoop. Door dit te weigeren, handelt de aanbesteder volgens klager in strijd met het transparantiebeginsel. De aanbesteder stelt dat van handelen in strijd met enig beginsel geen sprake is en dat de keuze voor de contractuele wederpartij voor de aankopen steeds is gebaseerd op objectieve criteria.

Het resultaat

  • De Commissie is van oordeel dat de aanbesteder in strijd heeft gehandeld met de motiveringsplicht die voortvloeit uit artikel 1.4 lid 3 Aanbestedingswet 2012 (motivering gemaakte keuzes voor procedure en toegelaten ondernemers). De aanbesteder heeft wel een generieke motivering aangedragen voor het onderhands inkopen van Garanties van Oorsprong en carbon credits, maar die motivering maakt slechts deels duidelijk waarom de aanbesteder bepaalde partijen wel en andere niet heeft gevraagd om een offerte.
  • Ook heeft de aanbesteder in strijd gehandeld met de motiveringsplicht door voorafgaand aan de procedure op schriftelijk verzoek geen informatie te verstrekken aan de klager. Op dit verzoek heeft de aanbesteder gereageerd met de mededeling dat hij niets wilde verstrekken zonder daartoe te zijn gehouden op grond van een gerechtelijk bevel

Relatie tot de praktijk

  • Wees je ervan bewust dat je als aanbestedende dienst, ook als specialesectorbedrijf, gehouden bent op schriftelijk verzoek van een ondernemer de gemaakte keuzes voor een procedure en toegelaten ondernemers te motiveren. Zorg ervoor dat deze motivering onderdeel is van het betreffende inkoopdossier.

Significant Synergy is Premium Partner van Aanbestedingscafe.nl.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link