Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbestedingsklachten slecht afgehandeld klagen ondernemers

MKB Nederland en VNO-NCW zijn boos over de wijze waarop aanbestedingsklachten worden afgehandeld, zo meldt Cobouw Zij stellen dat een grote meerderheid van ondernemers niet eens durven te klagen, omdat ruim 90% van de aanbestedende diensten een eigen klachtenloket heeft. Klagen zou er daardoor toe kunnen leiden dat zij in de toekomst niet aan de bak komen bij aanbestedingen.

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland stelt dat hij veel voorbeelden kent van ondernemers wiens klacht pas na de gunning, wanneer niks meer teruggedraaid kan worden, afgehandeld wordt. Ook geeft hij aan dat wanneer een klachtenloket al op tijd reageert, de aanbestedende dienst in kwestie zich weinig aantrekt van het advies.

Betere rechtsbescherming
Volgens Vonhof is het “absurd” dat aanbestedende diensten hier mee weg kunnen komen. Hij wijst er op dat de overheid via de actieagenda Beter Aanbesteden de kansen voor MKB wil verhogen, maar dat dit niet kan zonder betere rechtsbescherming voor ondernemers. Ondernemers die een klacht hebben zijn nu volgens hem overgeleverd aan de aanbestedende dienst; naar de rechter stappen is te duur. Een rechtsgang betekent bovendien dat weinig kans bij toekomstige aanbestedingen, stelt hij.

Stilzetten aanbestedingsprocedure
Onderzoek van adviesbureau Kwink bevestigt de kritiek van MKB Nederland en VNO-NCW. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van ondernemers geen klacht indient, omdat ze vrezen dat er toch niks mee gedaan wordt. En van de ondernemers die wel een klacht indienen stelt 75% dat daarmee niets is opgelost. MKB Nederland en VNO-NCW pleiten er daarom voor dat de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt omgevormd tot onafhankelijke klanteninstantie en dat aanbestedingsprocedures worden stilgelegd voordat de klacht is afgehandeld.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 16 september 2019 09:09 uur

In het artikel wordt gesteld: "van de pondernemers die een klacht indienen stelt 75% dat daarmee niets is opgelost". De vraag is dan wanneer iets is opgelost? Is dat alleen als de klager tegemoet gekomen wordt aan zijn klacht? Wij hebben als organisatie een eigen klachtenmeldpunt en merken dat er inderdaad niet veel klachten ingediend worden. De klachten die op een correcte manier ingediend worden, worden binnen 3 dagen van een reactie voorzien. Dat kan zijn dat een klacht gehonoreerd wordt en dat de aanbestedende dienst daarop de benodigde actie onderneemt, maar het kan ook zijn dat de klacht niet gehonoreerd wordt. Het is al eens voorgekomen dat de klacht bij ons niet gehonoreerd werd, de marktpartij toch ingeschreven heeft en een klacht heeft ingediend bij de CvA, waarbij ook de CvA de klacht noet gehonoreerd heeft. Bij een andere klacht is ook binnen 3 dagen een reactie gegeven en is de klacht niet gehonoreerd en heeft de partij ingeschreven en uiteindelijk wel de opdracht gekregen. De klagende partij gaf achteraf aan dat ze heel tevreden waren over de snelle reactie op de klacht en de manier waarop die afgehandeld is en waren ook blij dat het klagen geen invloed heeft gehad op de beoordeling van de inschrijving. Ook hebben wij wel eens een aanbesteding stopgezet en zijn opnieuw begonnen n.a.v. en klacht. Wij kijken dan ook heel serieus naar klachten en proberen er van te leren. De CvA omvormen tot een onafhankelijke klachteninstantie waar partijen terecht kunnen en in de tussentijd de aanbesteding stil leggen kun je ook alles van vinden en zeggen. Hoe lang is de doorlooptijd dan en wat moet een aanbestedende dienst in de tussentijd doen als de lopende overeenkomst eindigt? Dan verlengen met de zittende partij? Dan heeft die dus altijd alle reden om te klagen, om zodoende langere tijd zeker te zijn van het contract? Lijkt me ook niet de meest ideale oplossing.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres