Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbestedingswet: meeste amendementen en moties aangenomen

Vandaag vond de stemming over het Wetsvoorstel Wijziging Aanbestedingswet 2012 plaats. Het wetsvoorstel is aangenomen. Er is ook over de verschillende moties en amendementen gestemd. Het merendeel van de amendementen en moties is aangenomen, ondanks de waarschuwingen van minister Kamp.

Amendementen
Van de amendementen zijn er drie aangenomen:

 • Amendement 9 van de leden Bruins (ChristenUnie) en Ziengs (VVD) regelt dat de wettelijke verplichting voor het gebruik van de Gids Proportionaliteit wordt uitgebreid naar de speciale-sectorbedrjiven.
 • Amendement 11 van Gesthuizen (SP) regelt dat de motiveringsplicht ook van toepassing is op het criterium ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’.
 • Amendement 28 van Monasch (PvdA) maakt het mogelijk dat de regering middels een Algemene Maatregel van Bestuur kan bepalen dat specifieke aanbestedende diensten en specifieke opdrachten de gunningscriteria ‘laagste prijs’ of ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’ niet mogen hanteren.

Twee amendementen zijn tijdens de stemming verworpen:

 • Amendement 25 van Verhoeven en Van Veldhoven (D66) maakt expliciet dat bij levenscycluskosten, onder kosten die toegerekend kunnen worden aan externe milieueffecten, in ieder geval de kosten vallen als gevolg van broeikasgasemissies.
 • Amendement 24 van Gesthuizen (SP) regelt dat de Commissie van Aanbestedingsexperts een tweetal extra taken krijgt, namelijk de huidige taak van het Expertisecentrum aanbesteden PIANOo en het bevorderen van de doelmatigheid van aanbestedingsprocedures.

Moties
Bij de moties zijn er zeven aangenomen:

 • Motie 14: Verhoging van de Europese aanbestedingsdrempels van Mulder (CDA)
 • Motie 15: Gids Proportionaliteit uitbreiden, zodat er minder nadruk ligt op prijs van Mulder (CDA)
 • Motie 16: Over het inzichtelijk maken van het aantal te laat ingetrokken aanbestedingsprocedures van Mulder (CDA)
 • Motie 17: Gidsproportionaliteit aanpassen met verheldering over onnodig clusteren van Gesthuizen (SP)
 • Motie 18: Capaciteit en doorlooptijden Commissie van Aanbestedingsexperts monitoren van Bruins (ChristenUnie)
 • Motie 21: Verzoek om onnodig clusteren mee te nemen in plan ‘beter aanbesteden’ van Verhoeven (D66)
 • Motie 23: Aanbestedingen toegankelijk maken voor jonge innovatieve bedrijven van Ziengs (VVD)

Twee moties zijn tijdens de stemming verworpen:

 • Motie 19: Pilots publiek-private samenwerking tussen overheid en mkb voor innovatieve oplossingen van Bruins (ChristenUnie)
 • Motie 22: Innovatiedoelstelling verhogen naar 5% van Verhoeven (D66)

Eén motie is aangehouden:

 • Motie 20: organisatie onafhankelijk toezicht op aanbestedingen van Bruins (ChristenUnie) en Gesthuizen (SP)
Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link