Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbestedingswet verdient aandacht in traject Beter Aanbesteden

“Wat is beter, als we het hebben over het beter aanbesteden?”, vraagt Jan-Michiel Hebly, advocaat bij Benthem Gratama advocaten, op het lustrum ‘Beter Aanbesteden in 2022’ van Universiteit Utrecht. “Moet het aanbestedingsproces sneller, makkelijker of rechtvaardiger? De richtlijn 2004 was erg gericht op het grootbedrijf. Dit zorgde voor inkoopcombinaties, de concurrentiegerichte dialoog en raamovereenkomsten. Het MKB is toen een lobby begonnen, die er nu toe heeft geleid dat de focus de andere kant op is geslagen. Maar wat is nu precies beter aanbesteden? En voor wie?”

De advocaat reageert op een eerdere presentatie van Matthijs Huizing, aanjager van het traject Beter Aanbesteden. Dit traject startte hij ruim een jaar geleden naar aanleiding van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012. “Uit de evaluatie bleek dat de aanbestedingswet niet het probleem is, maar de toepassing hiervan”, stelt Huizing. “Ook in de uitvoering van dit traject is niet naar voren gekomen dat de problemen in de regels liggen. Uit de wereld van aanbestedingsjuristen komt af en toe kritiek op de regelgeving, maar ik heb nog geen voorstel voor een aanpassing mogen ontvangen.”

Hebly ziet wel een aantal verbeterpunten in de Aanbestedingswet en deelt deze tijdens het lustrum met Huizing. 

 1. Wetten bundelen
  “We hebben behoorlijk wat wetten inmiddels. Soms bundelen we deze en soms niet. Dit kan volgens mij veel uniformer. We hebben de Aanbestedingswet, Wet Defensie & Veiligheid, Wet rechtsbescherming, Speciale sectoren, Elektronisch factureren, Concessies en Wet Nerpe (Inbreukprocedures). Deze wetten gaan in essentie over hetzelfde. Waarom niet allemaal in één wet, zodat deze mandarijnwetenschap -het aanbestedingsrecht-  op één plek te vinden is?”, aldus Hebly.
 2. Eenvoud en uniformering
  “We kunnen nog een stap verder gaan met de uniformering. De beginselen van de wetten zijn hetzelfde. Ik zou de wet daarom willen verdelen in het waarom, wanneer en hoe. Het waarom zijn de beginselen van het aanbesteden. Het wanneer is de scope of toepassingsgebied. En het hoe is de manier waarop je aanbesteed”, aldus de advocaat.

  “Dit zou kunnen voorkomen dat er zoveel verwezen moet worden. Dat is een klacht die ik voornamelijk hoor bij speciale sector bedrijven.” Om de klacht kracht bij te zetten, noemt hij een aantal verwijzingen op in hoofdstuk 3.1 van de wet. “Artikel 3.11 verwijst naar artikelen 3.12 tot 3.19 en 2.14. Artikel 3.12 verwijst naar 2.15. 3.13 verwijst naar 2.16. 3.14 verwijst naar 2.17. 3.15 verwijst naar 3.8 en 3.9. 3.16 verwijst naar 3.8 en 3.15, enzovoorts.” 

  Hebly ziet dat het mogelijk is dat de wet zonder die verwijzingen dikker wordt. “Maar daarom heb ik het ook over de bundeling van de wetten, want al deze regels zijn vrijwel hetzelfde.”

 3. Uitgeschreven regels
  Voor dit punt verwijst Hebly naar een artikel van advocaat Frederik van Nouhuys in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht. De zorg die hij uit gaat over de openbare procedure. “Artikel 2.26 is uitgeschreven in een stappenplan. Daar is Maurice Essers mee begonnen en dat heeft de wetgever in 2012 een leuk idee gevonden. Dat is echter niet iets voor in een wet, maar voor in een handboek. Van Nouhuys toont in zijn artikel aan dat het stappenplan incompleet is. Wat betekent dat voor de praktijk? Zijn de stappen bindend? Het staat immers in de wet. Mag je meer stappen nemen dan wat er staat? Mag je minder doen? Moet het in deze volgorde of mag het ook in een andere volgorde? Dat staat er niet in. Er wordt een soort praktische handleiding gegeven in een wettelijk document, daardoor worden dit soort vragen opgeworpen. Daar zou eens naar gekeken moeten worden”, adviseert Hebly.
 4. Tenderboard 
  “Ik denk dat het zo zou moeten zijn dat iedere aanbestedende dienst een tenderboard heeft. Deze groep, met gedeeltelijk eigen mensen en voor een deel externen, toetst de voorgenomen aanbestedingsprocedure. Dit is zeker aan te raden wanneer de aanbesteding wat gecompliceerder wordt. Je zou dit zelfs in de wet kunnen regelen, namelijk in het hoofdstuk waar klachtenregeling staat. Deze afdeling heet nu arbitrage en klachten. Die zou je ‘Arbitrage, toezicht en klachten’ kunnen noemen.”
 5. Klachten
  Hebly vindt dat iedere aanbestedende dienst ook een klachtencommissie zou moeten hebben. “Sommige aanbesteders hebben dit niet. Dan moet er in sommige gevallen een ad-hoc commissie worden aangesteld. Dit kost tijd, wat betekent dat er meer tijd overheen gaat voordat de inschrijver bij de Commissie van Aanbestedingsexperts aan kan kloppen.”

  “Dat brengt mij bij het volgende: mooi dat we zo’n Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) hebben, maar we moeten deze commissie wel de ruimte geven om zijn functioneren te bewijzen. De commissie heeft 30 dagen nodig om een advies uit te brengen. De Alcatel-termijn is 20 dagen, dus dat lukt niet. Als er een klacht binnenkomt gedurende de Alcatel-termijn, dan bellen ze met de betreffende aanbestedende dienst en vragen of de termijn opgeschort kan worden tot het advies is uitgebracht. In het rapport van de Aanbestedingsexperts blijkt nu dat er het afgelopen jaar van de 36 verzoeken, slechts 13 zijn ingewilligd. Door deze weigeringen is het functioneren van de commissie zinloos. Mijn verzoek richting aanbestedende diensten: zorg voor welwillendheid richting de CvAE. Het kan een gang naar de rechter voorkomen”, aldus Hebly.
   

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 10 september 2017 12:37 uur

Huizing stelt dat hij nog geen voorstel tot aanpassing van de aanbestedingswet heeft ontvangen. Dat is niet waar. Ik meldde me destijds aan om te participeren in zijn verbetertraject en vermeldde daarbij dat volgens mijn inzicht de aanbestedingswet wél verbetering behoeft. Ik voegde aan mijn "sollicitatie" een bijlage toe met verbeterpunten. Ik werd niet geselecteerd. Mijn verbeterpunten zijn hier te lezen: https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetaanbestedingsrichtlijnen/reactie/33287/bestand

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres