Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
05
12
17
Samira Huibregtse
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Samira Huibregtse
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Aangepaste modeldocumenten voor D&C-contracten

Rijkswaterstaat heeft de modeldocumenten voor het aanbesteden van Design & Construct-contracten (D&C) aangepast. De nieuwe versies van het aanmeldings- en selectiedocument en het inschrijvings- en beoordelingsdocument zijn op de website van Rijkswaterstaat zelf te vinden.

Eerder maakte Rijkswaterstaat al bekend dat het de documenten op basis van de zogenaamde model K-verklaring ging aanpassen. Nu heeft Rijkswaterstaat nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd, zodat de documenten aansluiten bij de laatste versie van het handboek CO2-Prestatieladder. Uiteindelijk zijn de modeldocumenten gebaseerd op het ARW 2016 en de herziene Aanbestedingswet 2012.

Elektronische ondertekeningen
Zo heeft Rijkswaterstaat bijvoorbeeld een aantal aanpassingen gedaan aan de elektronische ondertekening van documenten die marktpartijen bij een aanmelding of inschrijving moeten indienen. Een gewaarmerkte elektronische handtekening onder documenten van derden is bijvoorbeeld niet langer nodig. Ondernemingen kunnen nu volstaan met het originele, met de hand ondertekende document. Sinds de invoering van nieuwe Europese regelgeving is het ook mogelijk om rechtsgeldig te ondertekenen met een zogenoemde geavanceerde elektronische handtekening gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat.

Toepassen modeldocumenten
Rijkswaterstaat kan de modeldocumenten gebruiken voor meerdere inkooptrajecten. Rijkswaterstaat kiest de toepasselijke teksten in de aanbestedingsdocumenten die slaan op de inkoop en de projectspecifieke keuzes. Deze teksten worden dan meegenomen in het aanbestedingsdossier van het desbetreffende project. Niet alle teksten uit de modeldocumenten hoeven dus voor te komen in het aanbestedingsdossier.                                                            

Samira Huibregtse
Door Samira Huibregtse
Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.