Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanjager Beter Aanbesteden zoekt dialoog op

“Wanneer bedrijven vrijer kunnen nadenken, kunnen ze ook hun innovaties beter toepassen. Zo krijgt ook de overheid een beter product.” Zo stelt Karsten Klein, de nieuwe aanjager van de actieagenda Beter Aanbesteden. Klein wil het werk van zijn voorganger, Mathijs Huizing, voortzetten, maar benadrukt wel dat de actieagenda zich in een nieuwe fase bevindt. “De structuur is nu opgezet, de actiepunten zijn verwoord, er zijn ook enkele concrete punten uitgevoerd. De belangrijkste focus voor het komend jaar is dat de dialoog tussen aanbestedende diensten en het bedrijfsleven beter wordt.”

Voor Klein, nummer drie op de CDA-kandidatenlijst voor de aankomende Europese verkiezingen in mei, is het belang van de actieagenda vanzelfsprekend. “Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft laten uitrekenen dat er in Nederland via aanbestedingen 73 miljard euro wordt uitgegeven. Dat is veel geld. Het is dus belangrijk dat je aan de ene kant de overheid ondersteunt bij het doen van een goede aanbesteding, en aan de andere kant het bedrijfsleven wakker maakt. Bedrijven moeten beseffen dat aanbestedingen veel kansen bieden, maar ook dat speciale kennis en alertheid nodig is om er aan mee te doen.”

Den Haag
Als voormalig wethouder van Economische Zaken in Den Haag heeft Klein ervaring met de aanbestedingspraktijk. “De gemeente wilde onderzoeken of het middels haar inkoopbeleid het Haagse bedrijfsleven kon ondersteunen. Daarom richtten we een taskforce op waarin we samen met het mkb de gemeentelijke aanbestedingsbeleid onder de loep namen. Daaruit bleek onder meer dat het ontsluiten van informatie op de website heel belangrijk is. Welke opdrachten komen er aan? Wat voor type opdrachten kun je verwachten? Met wie kun je contact opnemen wanneer je als bedrijf vragen hebt? Volgens het mkb klom Den Haag, dat jarenlang achterliep op Rotterdam en Amsterdam, mede dankzij deze taskforce naar een niveau dat je van een grote stad mag verwachten. We zijn dus wel trots op het werk dat we met de taskforce hebben verricht.”

Communicatie
Ook nu hij op nationaal niveau bezig is, legt Klein de nadruk op communicatie. “In 2015 werd de aanbestedingswet 2012 geëvalueerd. Uit die evaluatie werd geconcludeerd dat de wet voldoet en heel veel mogelijkheden biedt. Daar wordt echter niet altijd goed gebruik van gemaakt. Overheden durven bijvoorbeeld geen contact op te nemen met marktpartijen, omdat ze vrezen zo in de problemen te komen. We zijn dus nu niet bezig met op het veranderen van regels. Een wet wijzigen duurt jaren. Het is zonde om daar op te wachten, dus we gaan nu aan de slag met het verbeteren van de samenwerking en de toepassing van de regels.”

Vertrouwen
Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hebben volgens Klein verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de samenwerking. “Opdrachtgevers moeten zich bewust zijn dat ze een goede opdracht moeten geven, waarbij ze goed nadenken over wat ze willen en wie ze daarvoor nodig hebben. Vertrouwen in de opdrachtnemer moet hierbij het uitgangspunt zijn. Iedereen wil innovatie, iedereen wil duurzaamheid, maar waar heb je het dan precies over? Op welke aspecten moet je letten wanneer je bijvoorbeeld een duurzame brug wil bouwen? Hoeveel CO2 er wordt uitgestoten of beperkt wanneer er voor een bepaalde constructie wordt gekozen? Of hoeveel onderhoud er nodig is gedurende de levensduur van de brug? Ik denk dat je het bedrijfsleven moet uitdagen, en een rol moet geven, om antwoorden op deze vragen te verzinnen.”

Feedback
Tegelijkertijd moeten ook marktpartijen een actievere rol aannemen, stelt Klein. Hij noemt als voorbeeld Bouwend Nederland. “Zij pluizen informatiebronnen als Tenderned uit voor hun leden. Dat doen ze echter op een meta-niveau, waarbij ze tegelijkertijd ook feedback geven aan de overheid door te wijzen op onduidelijkheden of ingewikkelde zaken. Dat geeft de overheid informatie over hoe ze zich kan verbeteren. Het is niet aan de overheid om dat soort analyses uit te voeren. Dat moet echt vanuit de markt komen, vanuit belangengroeperingen. Je kunt dat natuurlijk niet aan individuele marktpartijen vragen.”

Randvoorwaarden
Klein ziet het ministerie als facilitator voor het creëren van een goede samenwerking. “Nu de economie zich ontwikkeld, en de bouwprijzen stijgen, zie je dat er veel meer opdrachten zijn. Het bedrijfsleven, en daar heb ik begrip voor, wil gewoon ondernemen zonder heel veel dossiers te moeten doorwerken voor ze ergens aan kan beginnen. Aannemers kiezen daardoor nu vaker dan vroeger voor een opdracht van een marktpartij. Dat is niet goed voor een overheid. Zij moet als een goede partner worden gezien waar je graag zaken mee doet, ondanks de extra formulieren die je moet invullen. Overheden moeten zich bewust zijn dat ze de partijen die zich inschrijven op hun opdrachten nodig hebben om hun beleidsdoelen te realiseren. Wij zijn gebaat bij een goede aanbestedingspraktijk, die zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever ten goede komt. Daar willen wij de randvoorwaarden voor creëren.”

Makkelijker
Hoe die randvoorwaarden het beste gecreëerd kunnen worden weet Klein nog niet. De aanjager stelt dat hij daar dit jaar richting aan wil geven, en de behoefte vanuit de praktijk centraal staat. Daarom gaat hij onder meer bijeenkomsten organiseren. “Dat zal oefening vergen. Welke bedrijven nodig je uit en op wat voor manier? Welke werkvormen moeten daarbij worden verzorgd? Tot welke acties gaat dit precies leiden? Dat weet ik nog niet. We moeten wel de dialoog, in welke vorm dan ook, gaan zoeken. We gaan daarom het hele land door trekken en zorgen dat ondernemers en overheden met elkaar in gesprek komen. Vergelijkbaar met de Belastingdienst kunnen we het niet leuker maken. We moeten het wel makkelijker maken.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres