Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanpassingen selectiebeleid aanbestedingen GWW

Rijkswaterstaat heeft bekendgemaakt enkele aanpassingen door te voeren in het selectiebeleid bij niet-openbare aanbestedingsprocedures in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Dat betekent dat het huidige selectiebeleid, gebaseerd op prestatiemetingen in combinatie met ranken en loten komt te vervallen. De wijzigingen worden in de loop van dit jaar geleidelijk ingevoerd, zo meldt PIANOo

Rijkswaterstaat zal haar nieuwe selectiebeleid toespitsen op drie verschillende marktsegmenten: reguliere projecten, complexe integrale projecten en projecten onder de EU-aanbestedingsdrempel.

Concurrentiegerichte dialoog
Bij zowel complexe projecten als reguliere projecten zal standaard gebruik gemaakt worden van de concurrentiegerichte dialoog. Zo wordt het mogelijk om te trechteren op specifieke producten. Het grootste verschil is dat er bij reguliere projecten gebruik zal worden gemaakt van een afgeslankte vorm van deze methode, ‘dialoog light’, en getrechterd wordt naar vier gegadigden. Bij complexe projecten wordt er getrechterd naar drie gegadigden.

Niet-openbare aanbestedingsprocedure
Voor projecten onder de EU-drempel zal gebruik gemaakt worden van een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure. Wanneer er meer dan zes geschikte gegadigden zijn, zal een combinatie van ranken en loten gebruikt worden om tot een selectie te komen. Volgens Rijkswaterstaat wegen de kosten en inspanningen van de concurrentiegerichte dialoog bij deze projecten niet op tegen de omvang van het uit te voeren werk.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres