Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aantal gunningen groeit sneller dan aantal opdrachten

In 2018 kondigden overheden en andere aanbestedende diensten 8361 openbare opdrachten aan, een stijging van 3% ten opzichte van 2017. Het aantal gegunde opdrachten steeg in 2018 in vergelijking met een jaar eerder echter 11% en kwam zo uit op 7.240. Dat blijkt uit het overzicht Aanbesteden in Nederland, waarin PIANOo, op basis van gegevens uit Tenderned een globaal beeld schetst van de Nederlandse aanbestedingspraktijk.

Uit het overzicht blijkt voorts dat het aantal opdrachten in 2017 7% was gestegen ten opzichte van 2016, terwijl het aantal gunningen destijds 9% steeg. Waar in 2017 dus het aantal opdrachten sneller groeide dan het aantal gunningen is nu het omgekeerde het geval. Dat wijst er volgens PIANOo op dat aanbestedende diensten minder rectificeren.

Prijs
PIANOo stelt daarnaast dat er iets minder wordt aanbesteed op laagste prijs. In 2016 en 2017 werd nog 9% van de opdrachten op laagste prijs aanbesteed, in 2018 8%. Bij aanbestedingen van werken is laagste prijs het vaakst leidend, maar ook hier is een daling zichtbaar. In 2018 werd in deze categorie 14% van de opdrachten op laagste prijs aanbesteed, terwijl dat in 2016 en 2017 voor 18% van de opdrachten gold.

Percelen
Tot slot noemt PIANOo nog twee opvallende dingen. Ten eerste wordt er minder gebruik gemaakt van percelen, zeker door publiekrechtelijke instellingen. Waar zij in 2016 nog 27% van de opdrachten in percelen aanbesteedden, gold dat in 2018 nog voor slechts 14% van de opdrachten. Ten tweede ziet PIANOo geen stijging in de toepassing van onderhandelingsprocedures, ook al biedt de Aanbestedingswet 2012 sinds juni 2016 meer mogelijkheden daartoe.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres