Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
07
02
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Accountants schrijven niet meer in op aanbestedingen gemeenten

Accountants schrijven niet meer in op aanbestedingen gemeenten
Foto: Adobestock

Grote accountantsorganisaties zoals PwC, Deloitte en EY nemen massaal afscheid van tientallen kleine en middelgrote gemeenten. Ze schrijven zich niet meer in op aanbestedingen van gemeenten of proberen tussentijds onder lopende contracten uit te komen, blijkt uit een enquête van het FD. Het zijn vooral de kleine (tot 25.000 inwoners) en middelgrote gemeenten (tot 100.000 inwoners) waarin de grote kantoren niet langer geïnteresseerd lijken te zijn. De gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond hebben al uitstel gevraagd voor het indienen van de jaarstukken, omdat geen enkel accountantskantoor inschreef op de aanbesteding voor onder meer de controle van de jaarrekening 2016.

De kantoren trekken zich volgens de krant terug vanwege capaciteitsproblemen als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, zwaardere kwaliteitseisen, verscherpt toezicht en de verplichte accountantswissel bij beursgenoteerde bedrijven. Daarbij speelt meer dat gemeenten volgens de accountants niet veel waarde hechten aan de verplichte jaarrekeningcontrole.

Drempels verlagen
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schrijft in een brief aan de Kamer dat de vraag op dit moment groter is dan de beschikbare capaciteit, omdat accountantskantoren, mede met het oog op de toegenomen publieke aandacht voor auditkwaliteit, hun controlewerkzaamheden hebben geïntensiveerd. Plasterk wil door middel van een aantal maatregelen de toetredingsdrempels en knelpunten bij aanbesteders voor nieuwe spelers verlagen.

Volgens de minister komt het nu nog vaak voor dat gemeenten bij een aanbesteding als eis stellen dat accountantskantoren al eerder gemeenten gecontroleerd moeten hebben. Dit verhindert de toetreding van nieuwe kantoren. Daarnaast moet de looptijd van het contract lang genoeg zijn, om de investering in een nieuwe cliënt lonend te laten zijn. Verder vindt Plasterk dat er goed zicht moet zijn op de kwaliteit van de actuele gemeentelijke bedrijfsvoering en de overige voorwaarden dienen marktconform te zijn. Gemeenten moeten wel kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de dienstverlening van de nieuwe accountants. Daarom moet het ook bij nieuwe toetreders gaan om geregistreerde accountants met een AFM-vergunning.

Lange termijn
Naast deze maatregelen die problemen bij de jaarrekening van 2017 kunnen voorkomen, zijn er ook mogelijkheden voor de lange termijn. Volgens de minister bestaat de mogelijkheid voor gemeenten om over een eigen accountantsdienst te beschikken, zoals momenteel het geval is bij de gemeenten Den Haag en Amsterdam. Ook een samenwerkingsverband van enkele gemeenten is denkbaar. Dit veronderstelt echter wel dat gemeenten zelf accountants in dienst moeten nemen, in een toch al krappe markt. Bovendien stelt de minister zichzelf de vraag of gemeenten de accountantscontrole zien als een kerntaak of als een dienst, die beter ingekocht kan worden.

Kamervragen
Op dezelfde dag als de brief van Plasterk, stellen ook Kamerleden Merkies en Smaling (beide SP) vragen aan de Ministers van Financiën en Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van het artikel van het FD. Hierin vragen zij onder andere of er voldoende middelgrote accountantsorganisaties zijn om alle gemeenten op tijd te voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Ook vragen zij of de tijdsinvestering door de accountants, om te komen tot een goedkeurende gemeentelijke accountantsverklaring, nog in verhouding staat tot de vergoeding.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.