Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
13
07
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Afspraken voor gunnen onder de drempel

De departementen hebben afspraken gemaakt voor het gunnen van opdrachten onder de Europese drempelwaarden. Deze afspraken zijn afgestemd met de Auditdienst Rijk (ADR) en de Algemene Rekenkamer (AR), laten minister Plasterk (binnenlandse zaken) en minister Kamp (economische zaken) in een Kamerbrief weten.

Op 26 januari beloofde minister Kamp de Kamer in te lichten over afspraken die eind 2016 zijn gemaakt over de controle van aanbestedingen van de rijksoverheid door de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk. Nu, bijna zes maanden later, wordt het complete afsprakenpakket duidelijk. De meest opvallende afspraken:

Jaarlijkse analyse
Er wordt van departementen verwacht dat ze een jaarlijkse analyse uitvoeren op inkoopopdrachten met een waarde tussen de 15.000 euro en de Europese aanbestedingsdrempel. Op basis van de analyse wordt bepaald of nadere sturing noodzakelijk is.

Onderhands gunnen
Leveringen en diensten tot 50.000 euro worden sinds 1 januari als kleine opdrachten gezien en kunnen onderhands aan een ondernemer worden gegund. Vanaf 50.000 euro tot de aanbestedingsgrens dient de meervoudig onderhandse procedure te worden doorlopen. Om onduidelijkheden voor de controlepraktijk te vermijden, is ervoor gekozen om de voorgenomen aanpassing van de Gids proportionaliteit en de Circulaire grensbedragen achtereenvolgens door te voeren.

Motivering
Vanaf 33.000 euro tot de Europese aanbestedingsdrempel geldt de motivatieverplichting. Voorafgaand aan het opvragen van offertes moet summier gemotiveerd worden waarom de uit te nodigen ondernemers geschikt zijn voor de opdracht. De ADR en AR zullen dit per departement beoordelen. Tot het grensbedrag van 33.000 euro is daarnaast een licht controlekader van toepassing.
Om de controletaken goed uit te kunnen voeren, maakt elk departement een risicoanalyse. Op basis daarvan kan een controleerbaar beleid voor de keuze voor een ondernemer gemaakt worden.

 

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.