Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Afspraken voor gunnen onder de drempel

De departementen hebben afspraken gemaakt voor het gunnen van opdrachten onder de Europese drempelwaarden. Deze afspraken zijn afgestemd met de Auditdienst Rijk (ADR) en de Algemene Rekenkamer (AR), laten minister Plasterk (binnenlandse zaken) en minister Kamp (economische zaken) in een Kamerbrief weten.

Op 26 januari beloofde minister Kamp de Kamer in te lichten over afspraken die eind 2016 zijn gemaakt over de controle van aanbestedingen van de rijksoverheid door de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk. Nu, bijna zes maanden later, wordt het complete afsprakenpakket duidelijk. De meest opvallende afspraken:

Jaarlijkse analyse
Er wordt van departementen verwacht dat ze een jaarlijkse analyse uitvoeren op inkoopopdrachten met een waarde tussen de 15.000 euro en de Europese aanbestedingsdrempel. Op basis van de analyse wordt bepaald of nadere sturing noodzakelijk is.

Onderhands gunnen
Leveringen en diensten tot 50.000 euro worden sinds 1 januari als kleine opdrachten gezien en kunnen onderhands aan een ondernemer worden gegund. Vanaf 50.000 euro tot de aanbestedingsgrens dient de meervoudig onderhandse procedure te worden doorlopen. Om onduidelijkheden voor de controlepraktijk te vermijden, is ervoor gekozen om de voorgenomen aanpassing van de Gids proportionaliteit en de Circulaire grensbedragen achtereenvolgens door te voeren.

Motivering
Vanaf 33.000 euro tot de Europese aanbestedingsdrempel geldt de motivatieverplichting. Voorafgaand aan het opvragen van offertes moet summier gemotiveerd worden waarom de uit te nodigen ondernemers geschikt zijn voor de opdracht. De ADR en AR zullen dit per departement beoordelen. Tot het grensbedrag van 33.000 euro is daarnaast een licht controlekader van toepassing.
Om de controletaken goed uit te kunnen voeren, maakt elk departement een risicoanalyse. Op basis daarvan kan een controleerbaar beleid voor de keuze voor een ondernemer gemaakt worden.

 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres