Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Afspraken overheid en farmaceuten blijven geheim

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderhandelt sinds 2012 over ‘financiële arrangementen’ met de farmaceutische industrie. De overheid wil hiermee voor een aantal nieuwe medicijnen een prijsverlaging bedingen bij de producent. Het is nog onduidelijk hoeveel geld er met deze overeenkomsten wordt bespaard.

Prijsonderhandelingen tussen het Rijk en de farmaceuten vinden sinds 2012 plaats. Er zijn inmiddels elf arrangementen afgesloten, schrijft Zorgvisie. Hierbij zijn prijs- en volumeafspraken gemaakt voor de inkoop van nieuwe geneesmiddelen voor een bepaalde periode. In opdracht van het ministerie heeft onderzoeksbureau Ecorys de gang van zaken geëvalueerd.

Onwenselijk
De onderzoeker schrijven dat er verbetering mogelijk is in de werkwijze. Er is bijvoorbeeld geen inzicht in de opbrengsten van de arrangementen. De onderhandelingen zijn geheim, daarom weten alleen de producent, de verzekeraar en een Trusted Third Party (TTP) hoeveel er van de prijs is afgegaan. “De opbrengsten van de arrangementen worden per jaar uitbetaald aan de verzekeraars. Het feit dat de opbrengsten voor de geneesmiddelen terugvloeien naar de zorgverzekeraars en niet naar de ziekenhuizen wordt door medische beroepsgroepen, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers als onwenselijk beschouwd.”

Vertrouwelijk
De partijen vinden het vooral nadelig dat door het vertrouwelijke karakter van de financiële arrangementen er geen prijsvergelijking kan plaatsvinden. Bovendien creëert het veel discussie, omdat niet duidelijk is hoe groot de besparingen zijn en wat met die besparingen wordt gedaan. Farmaceuten zijn echter niet bereid om meer transparantie te bieden. De borging van de geheimhouding is zelfs een punt van zorg voor twee ondervraagde producenten. “Hoewel de Wet Openbaarheid Bestuur voorziet in het niet openbaar maken van bedrijfsvertrouwelijke gegevens, maken deze farmaceutische bedrijven zich toch zorgen over het openbaar worden van vertrouwelijke contractuele afspraken. De communicatie hierover zou volgens de bedrijven verbeterd kunnen worden.”

Complex
Daarnaast blijkt uit het rapport dat de onderhandelingen als traag en complex worden ervaren. De onderhandelingen gebeuren schriftelijk en nemen veel tijd in beslag. Respondenten zouden graag zien dat er voortaan face-to-face onderhandeld kan worden. Bovendien zien verzekeraars de terugbetaling als een ingewikkeld proces.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres