Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbevolen door Aanbestedingscafé

Nevi geeft je in deze training praktische handvatten voor werkbare selectie- en gunningscriteria bij IT-aanbestedingen. Beter zicht op jouw rol en toegevoegde waarde bij IT-aanbestedingen. Een praktisch handvat om te komen tot werkbare selectie- en gunningscriteria. Zicht op ‘toeschrijven naar’ en wat je kunt doen met aangeleverde specificaties. Waarom een training Aanbesteden van ICT? Je

01 December 2020 Location Leusden

De GIBIT-Toolbox helpt gemeenten om de GIBIT proportioneel toe te passen. Om tot een goede inkoop te komen is het belangrijk om waar nodig af te wijken van de GIBIT en de GIBIT biedt deze ruimte! Om gemeenten te ondersteunen bij het proportioneel toepassen, biedt de VNG de GIBIT-Toolbox aan. In deze toolbox zitten verschillende

09 December 2020 Location Leusden

Alle events

30
Nov

Training: Aanbesteden van ICT

In twee dagen gaan we uitgebreid in gesprek over alle onderwerpen rondom aanbesteden van ICT. We verbreden en verdiepen jouw kennis. Na afloop heb je meer praktische bagage en ben je een effectievere gesprekspartner voor (interne) klanten en leveranciers. Voor wie De training Aanbesteden van ICT is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij het

30
Nov

Kennis- en Praktijkdagen Contracteren in het Sociaal Domein

Op maandag 30 november, dinsdag 1 en woensdag 2 december houdt het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein de derde editie van de Kennis- en Praktijkdagen ´Contracteren in het Sociaal Domein´. Een driedaags evenement met een programma waarin o.a. gemeenten en zorgaanbieders hun praktijkervaringen delen. Dit evenement is voor en door gemeenten en (zorg)aanbieders georganiseerd,

Location Ede
30
Nov

Webinar GIBIT toolbox: juridische aspecten

Voor alle belangstellenden organiseert het team GIBIT twee webinars over de GIBIT-Toolbox. Bij de eerste sessie ligt de nadruk op de juridische aspecten en bij de tweede sessie meer op de ICT-aspecten. U kunt kiezen welk webinar u het meest interessant lijkt of kan bij beide aansluiten. De webinars vinden plaats in Microsoft Teams. GIBIT-Forum De GIBIT 2016

01
Dec

Kennis & Inspiratiesessie

Algemeen Met dit jaarlijks terugkerende evenement ben je in één dag op de hoogte van alle actualiteiten en jurisprudentie rondom aanbestedingsrecht en haar gevolgen voor de dagelijkse inkooppraktijk. Voor wie Voor al onze alumni van de post-hbo registeropleidingen en geïnteresseerden/betrokkenen bij inkoop en aanbesteden, werkzaam bij een aanbestedende dienst. Locatie Ons open-inschrijvingsaanbod wordt gehouden bij

Location UTRECHT
01
Dec

Training: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Aanbesteden

Tijdens deze online training leer je hoe je bewust en gericht 100% duurzaam inkoopt in de publieke sector. Na deze training heb je: • Inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid • Tips en tools in handen om een MVI-beleid, doelstellingen en een MVI-actieplan op te stellen • Kennis opgedaan om in

01
Dec

Training: Aanbestedingswet - Basis

Voor inkopers bij overheidsinstellingen of een aanbestedende dienst is het cruciaal de nieuwste Europese aanbestedingsregelgeving te kennen en ermee aan de slag te gaan. Uiteraard hebben we tijdens de training volop aandacht voor concrete toepassingen in jouw eigen praktijk. Tijdens deze training Aanbestedingswet – basis leert u succesvol aanbesteden volgens de Aanbestedingswet 2016 Doel Na

Location nntb
01
Dec

Webinar: Actualiteiten aanbestedingsrecht

Heb jij behoefte aan een update ten aanzien van actualiteiten en jurisprudentie rondom aanbestedingsrecht? Met dit interactieve webinar ben je op de hoogte van de meest belangrijke actualiteiten en jurisprudentie rondom aanbestedingsrecht en haar gevolgen voor de dagelijkse inkooppraktijk. We bespreken actuele thema’s en nieuwe inzichten. De kosten voor dit webinar bedragen €99. Locatie De

01
Dec

Inkopen met impact: meten is weten?

Inkopen met impact begint met het bepalen van meetbare doelstellingen op sociale en duurzame prestaties in uw aanbestedingen. Maar wat is dan die impact die u nastreeft? Hoe zorgt u voor transparantie over de resultaten en wat betekent dat voor aansprakelijkheid? In dit webinar lichten Diederik Heij, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) adviseur bij PIANOo, en

03
Dec

Webinar GIBIT toolbox: ICT-aspecten

Voor alle belangstellenden organiseert het team GIBIT twee webinars over de GIBIT-Toolbox. Bij de eerste sessie lag de nadruk op de juridische aspecten. Tijdens deze tweede sessie richten we ons op de ICT-aspecten. U kunt kiezen welk webinar u het meest interessant lijkt of kan bij beide aansluiten. De webinars vinden plaats in Microsoft Teams. GIBIT-Forum De GIBIT

07
Dec

Cursus: Verrijk de inkoop van jeugdhulp met CBS beleidsinformatie

Het CBS krijgt tweemaal per jaar beleidsinformatie Jeugdwet aangeleverd van jeugdhulpaanbieders. Deze informatie vertalen zij naar praktische informatie waar de jeugdhulpregio of de individuele gemeente mee kan sturen op de inkoop om zo de transformatie in het sociaal domein een stap verder te brengen. Weten hoe? Meldt u dan aan voor één van de gratis

08
Dec

MVI Congres 2020 (digitaal)

PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) organiseren mede namens de ministeries van BZK, BZ, EZK en SZW het 5e Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) Congres. Het jaarlijkse congres biedt de mogelijkheid te netwerken, te leren van best practices en nieuwe kennis op te doen; een interessant en inspirerend programma voor overheidsprofessionals die betrokken zijn bij maatschappelijk verantwoord inkopen. Met maatschappelijk

08
Dec

Actualiteitendag Jeugdwet

In een dag weer helemaal op de hoogte van alle actuele jurisprudentie en andere ontwikkelingen in de Jeugdwet. De opgedane kennis kan na het volgen van deze cursus direct worden toepast in de dagelijkse praktijk. Bovendien is er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten. Voor de uitvoering van de Jeugdwet is

Location Utrecht
08
Dec

Jurisprudentie-marathon najaar 2020

De jurisprudentie-marathon is inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. Op speelse wijze (in de vorm van een quiz) behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden meer dan 40 rechtszaken die in de periode mei 2020 – november 2020 gepubliceerd zijn. Wie zich nu opgeeft ontvangt bovendien gratis het boek ‘Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk editie

Location Laren
08
Dec

Lezing: Rol van publieke opdrachtgevers bij innovatie

Prof. Mariana Mazzucato is op dit moment een van de invloedrijkste economen. Ze is hoogleraar economie & innovatie, schrijver van ‘de ondernemende staat’ en ‘de waarde van alles’. In deze online mini-lezing duidt ze met aansprekende (Amerikaanse) voorbeelden de rol die publieke opdrachtgevers spelen bij innovatie. De lezing wordt georganiseerd door het Innovatieloket van Rijkswaterstaat

09
Dec

Cursus Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Deze halfjaarlijkse (online) cursus ontsluit de volledige aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie die is gepubliceerd in een bepaalde periode. Alle jurisprudentie wordt thematisch geordend en beschikbaar gesteld door middel van een praktisch en toegankelijk naslagwerk.  Leerdoel Aan het einde van deze cursus kan de cursist aanbestedingsrechtelijke vraagstukken in concrete praktijksituaties beantwoorden in overeenstemming met de actuele stand van

09
Dec

Seminar Digitale Innovaties en Inkoop

Steeds vaker komen er slimme innovaties op, waarbij technologieën als kunstmatige intelligentie, algoritmes of robotica worden toegepast. Digitale innovaties kunnen grote potentie hebben voor de publieke sector, bij hele uiteenlopende vraagstukken. Het proces om tot zo’n digitale innovatie te komen kan echter ook complex zijn. Welke technologieën zijn voor u interessant? Hoe zorgt u dat

16
Dec

Online Masterclass Aanbestedingsrecht

Bent u op zoek naar verdere verdieping van uw kennis op het terrein van aanbestedingsrecht? Jaarlijks organiseert de VU Law Academy een viertal actuele Masterclasses aanbestedingsrecht. In deze masterclasses verdiept u zich in thema’s die op dat moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Aan het einde van elke bijeenkomst

17
Dec

Actualiteitencollege Nationaal en Europees Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht blijft zich ontwikkelen. De ontwikkeling vindt met name plaats via de Europese en nationale rechtspraak alsmede de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wekelijks worden er nieuwe uitspraken en adviezen gepubliceerd. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers, maar wie kan het nog bijhouden? In dit actualiteitencollege worden de recente

Location
18
Jan

Post-hbo Inkoop & Aanbesteden

In korte tijd leer je de theorie van inkoop en aanbesteden toepassen in jouw eigen praktijk. Na afloop kun je zelfstandig een (Europese) aanbesteding uitvoeren, jouw inkoopbeleid opstellen, een inkoopanalyse uitvoeren en een inkoopactieplan opstellen en uitvoeren. Voor wie De post-hbo opleiding Inkoop & Aanbesteden is bestemd voor overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij inkoop en

Location Utrecht
19
Jan

Post-hbo Aanbesteden voor Gevorderden

In korte tijd ga je je aanwezige kennis en ervaring verder verdiepen. Na afloop van deze opleiding ben je in staat om wet- en regelgeving, jurisprudentie, grijze gebieden, grenzen en interpretatie van aanbestedingsrecht toe te passen in jouw dagelijkse (inkoop)praktijk. Voor wie De post-hbo opleiding Aanbesteden voor Gevorderden is bestemd voor ervaren inkopers. Ook inkoop-

Location Utrecht
21
Jan

Post-hbo Praktisch Contractmanagement

In korte tijd leer je contractmanagement, leveranciersmanagement, risicomanagement en contractrecht toepassen in jouw eigen praktijk. Na afloop kun je contractmanagement effectief inrichten en ontwikkelen, prestaties van contractpartijen meten, leveranciersmanagement implementeren, actief risico’s managen en ben je gesprekspartner van juristen op het gebied van contractenrecht. Voor wie De post-hbo opleiding Praktisch Contractmanagement is bestemd voor overheidsfunctionarissen

Location Utrecht
01
Feb

Week van de Circulaire Economie

De Week van de Circulaire Economie wordt jaarlijks georganiseerd door het Versnellingshuis Circulaire Economie! en vindt plaats van maandag 1 februari tot en met zaterdag 6 februari 2021. Die week staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie. Professionals organiseren een eigen evenement over de circulaire economie. Het doel? Laten zien hoe circulair

08
Mar

Training: Aanbesteden van Werken

In twee dagen gaan we uitgebreid in gesprek over alle onderwerpen rondom aanbesteden van werken. We verbreden en verdiepen jouw kennis. Na afloop heb je meer praktische bagage en ben je een effectievere gesprekspartner voor (interne) klanten en leveranciers. Voor wie De training Aanbesteden van Werken in de praktijk is bestemd voor medewerkers die betrokken

14
Apr

Training: Effectief beïnvloeden voor Contractmanagers

De meerwaarde van goed ingericht contractmanagement en het proactief managen van contracten wordt gelukkig in toenemende mate erkend. Wat minstens zo belangrijk is in dit proces, zijn de vaardigheden van een contractmanager. Supply chain wordt steeds complexer, evenals het managen van relaties. Er is dus noodzaak om hier meer aandacht aan te besteden aangezien goed

Location Utrecht
19
May

Training: Absolute beoordelingsmodellen opstellen

Absolute beoordelingsmodellen opstellen In de training Absolute beoordelingsmodellen opstellen leer je wanneer je welke gunningsmethoden en absolute scoremethoden het beste toe kunt passen. Na deze training heb je: • Een keuzemodel voor het kiezen van een geschikte gunningsmethode • Kennis van de beslismethode AHP • Kennis van de voor- en nadelen van absoluut en relatief

Location nntb
Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres