Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Algemene Rekenkamer onduidelijk over standpunt aanpassing Gids P

Begin deze zomer stuurt minister Plasterk (Binnenlandse Zaken), mede namens minister Kamp (Economische Zaken), een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij bekendmaken dat zij eind 2016 een afsprakenpakket hebben vastgesteld met de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Hieronder valt de afspraak dat ‘kleine opdrachten voor leveringen en diensten tot 50.000 euro voortaan in beginsel onderhands kunnen worden gegund’. In de brief lijken de Auditdienst en Rekenkamer bij het besluit een vinger in de pap te hebben gehad.

Dit strookt echter niet met het eerdere standpunt van de Rekenkamer in 2013. De rekenkamer stelde destijds: “In de rijksbrede inkoopcirculaire is opgenomen dat voor opdrachten onder de 50.000 euro in principe met het uitvragen van één offerte kan worden volstaan. Meerdere offertes opvragen kan, maar dan moet de keuze daartoe gemotiveerd worden. Als gevolg hiervan is bij de rijksoverheid voor inkopen onder 50.000 euro vrijwel altijd sprake van een enkelvoudige onderhandse aanbesteding. Wij vragen ons af of deze inkooppraktijk aansluit bij het beoogde doel van de Aanbestedingswet 2012 om de overheidsmarkt van aanbestedingen toegankelijker te maken voor MKB-ondernemers. Bovendien loopt de rijksoverheid het risico dat zij minder effectief en efficiënt inkoopt.”

Rekenkamer neemt afstand
Als AanbestedingsCafe.nl bij de Algemene Rekenkamer aanklopt om hen deze contradictie voor te leggen, lijkt de instantie afstand te willen doen van het besluit van de minister. “De procedure die nu loopt rond de Gids Proportionaliteit zit in de fase van de wetgeving. Dat is een gesprek tussen de minister en de Kamer. Zolang dat proces loopt, is de Rekenkamer niet aan zet”, aldus de woordvoerder. “Het klopt dat we vroegtijdig zijn geraadpleegd over de wijziging, maar dat heeft alles te maken met de controlerende taken die wij uitvoeren. We hebben daar ons commentaar op dat moment over gegeven. Daar houdt het dan ook mee op. We blijven dit proces volgen en als het een richting op gaat die wij onwenselijk achten, dan kunnen we altijd een brief naar de Kamer sturen.”

Commentaar
De woordvoerder wil niet kwijt wat exact het commentaar is, dat zij op de beoogde wijziging van de Gids Proportionaliteit hebben gegeven. Hij verwijst in het gesprek wel naar het artikel in 2013: “We hebben de problematiek van de aanbesteding en de kleinere bedragen uitgebreid behandeld. Daar hebben we onze opmerkingen toen bij gezet en dat heeft eraan bijgedragen dat er nu ook discussie is tussen de minister en de Kamer.”

Dit artikel is onderdeel van een serie over de politieke gang van zaken rond de Gids Proportionaliteit.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link