Magnifying glass Close

Algemene Rekenkamer: “Onduidelijkheid over MVI rijksoverheid”

“Het is onduidelijk in hoeverre de rijksoverheid maatschappelijk verantwoord inkoopt”, stelt de Algemene Rekenkamer in het onderzoek ‘Staat van de rijksverantwoording’ over de rapportage over MVI 2015. “Met de jaarrapportage verantwoordt het kabinet zich onder meer over maatschappelijk verantwoord inkopen. Deze verantwoording betreft slechts een deel van de inkopen, namelijk 3,4 miljard euro (30 procent) van de inkoop. Hierdoor ontstaat mogelijk een te positief beeld.”

Als grote inkopende partij streeft de rijksoverheid met haar inkoop enkele beleidsdoelen na. Zij wil kleine en middelgrote bedrijven de kans geven om mee te dingen en bedrijven stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Over beide verantwoord het Rijk zich in de Jaarrapportage.

Categorieën
Om bedrijven te stimuleren maatschappelijk te ondernemen moeten inkopers rekening houden met de gevolgen van de aangeboden producten en diensten op mens en milieu. Het kabinet onderscheid hierbij drie categorieën: milieu, social return en internationale sociale voorwaarden. Onder het laatste onderwerp vallen bijvoorbeeld de maatregelen om schending van mensenrechten te voorkomen.

Milieu
De jaarrapportage meldt dat 95 procent van de aanbestedingen in 2015 voldeed aan de geformuleerde milieucriteria. “Er is in het rapport echter niet vermeld dat bij slechts 12 procent van de totale aanbestedingen het milieu meegenomen wordt. Het kabinet heeft ervoor gekozen om zich te concentreren op de producten waarvoor milieu-impact het grootst is. Voor de resterende 88 procent heeft het kabinet nog geen milieucriteria geformuleerd.”

Social return
Van de inkoop van diensten voldeed ongeveer 35 procent aan het criterium. “Maar het kabinet kijkt alleen naar social return als het gaat om aanbestedingen met een loonsom van meer dan 250.000 euro en een duur van minimaal een half jaar. De meeste aanbestedingen in 2015 voldoen daar niet aan. Als we alle aanbestedingen in beschouwing nemen, voldeed slechts 13 procent aan het criterium. Dit staat niet in de jaarrapportage”, aldus de Rekenkamer in zijn rapport.

Internationale sociale voorwaarden
In de jaarrapportage staat dat de internationale sociale voorwaarden ruim 500 keer zijn toegepast. “De voorwaarden kennen drie regimes: de leverancier is aangesloten bij een gekwalificeerd keteninitiatief, de leverancier voorziet geen schending van mensenrechten of de leverancier voorziet wel risico’s. Hij moet de schending zoveel mogelijk voorkomen. Welk regime bij de 500 aanbestedingen is toegepast, is niet duidelijk. Van de aanbestedingen waarvan het wel bekend is (32 procent) voorzag de leverancier in de meeste gevallen geen schending. Bij deze 32 procent is onduidelijk in hoeverre de leverancier zicht heeft op de hele productieketen. Kortom: onduidelijk is of er inderdaad geen sprake van schending is.”

De rapportage over maatschappelijk verantwoord inkopen vertelt dus niet het hele verhaal, concludeert de Rekenkamer.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres