Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Algemene Rekenkamer: “Rijk heeft inkoop niet voldoende op orde”

Jaarlijks koopt de rijksoverheid voor 9,9 miljard euro in. In dit bedrag zijn de militaire goederen nog niet meegenomen. De Inkoop varieert van kantoormeubelen tot wegen en van catering tot ICT. De Algemene Rekenkamer geeft in zijn onderzoek ‘Staat van de rijksverantwoording 2016’ aan verschillende hardnekkige problemen te signaleren bij de inkopen van de rijksoverheid.

“De problemen spelen vooral bij de aanbesteding van relatief kleine inkopen”, schrijft de Rekenkamer. “De aanbestedingen van deze inkopen zijn deels in strijd met de strikte regels die de wetgever gesteld heeft. Het knelpunt zit vooral bij de selectie van de leverancier. De onvolkomenheden nemen de afgelopen jaren af, maar het is in 2016 nog steeds hoog.”

Fouten en onzekerheden
Aanbestedingen moeten voldoen aan Europese regelgeving. Om ook het mkb een eerlijke kans te geven om mee te dingen, heeft de wetgever aanvullende regels gemaakt: de Aanbestedingswet 2012. Deze wet stelt gedetailleerde eisen, wat de kans op onrechtmatige aanbestedingen aanzienlijk vergroot. “Dit zien we terug in ons onderzoek naar financiële informatie. Fouten en onzekerheden bij de inkopen zijn de belangrijkste oorzaak van de onrechtmatigheden die we in de rijksrekening aantroffen.”

Tekort aan inkopers
De Rekenkamer signaleert niet alleen problemen in de procedures, maar ook bij inkopers zelf. “Er is een tekort aan deskundige inkopers. Vacatures staan lang open. Ook signaleren we dat inkopers te weinig kennis van de markt hebben. Het gaat in de aanbestedingsprocedure dan mis bij de keuze van de leverancier of bij de onderbouwing van die keuze. Juist daar stelt de wetgever strikte eisen: die keuze is cruciaal, want de wetgever wil dat het mkb een eerlijke kans heeft om mee te dingen.”

Compacte Rijksdienst
Inkoop werd gereorganiseerd op het moment dat de Aanbestedingswet geïmplementeerd moest worden. Als onderdeel van het programma Compacte Rijksdienst zijn de meer dan 350 inkooppunten teruggebracht naar 20 punten. Uit een evaluatie blijkt dat dit een goede keuze is geweest. “In de praktijk blijkt het echter dat kwaliteit en professionaliteit tekort schieten. Inkoop is ook een strategische functie, maar dat komt in de praktijk niet goed uit de verf. De aandacht voor Inkoop is vooral technisch van aard. De nadruk op de zekerheidsstelling van het proces beperkt volgens ingewijden de doelmatigheid en innovatie. De klanten raken zo buiten beeld.” Volgens de Rekenkamer vragen de weerkerende problemen om een strategische, planmatige aanpak en het stellen van prioriteiten. Ook om onrechtmatigheden te verminderen. “Dit vereist niet alleen een andere cultuur, maar ook moed.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link