Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
30
05
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Algemene Rekenkamer: “Rijk heeft inkoop niet voldoende op orde”

Jaarlijks koopt de rijksoverheid voor 9,9 miljard euro in. In dit bedrag zijn de militaire goederen nog niet meegenomen. De Inkoop varieert van kantoormeubelen tot wegen en van catering tot ICT. De Algemene Rekenkamer geeft in zijn onderzoek ‘Staat van de rijksverantwoording 2016’ aan verschillende hardnekkige problemen te signaleren bij de inkopen van de rijksoverheid.

“De problemen spelen vooral bij de aanbesteding van relatief kleine inkopen”, schrijft de Rekenkamer. “De aanbestedingen van deze inkopen zijn deels in strijd met de strikte regels die de wetgever gesteld heeft. Het knelpunt zit vooral bij de selectie van de leverancier. De onvolkomenheden nemen de afgelopen jaren af, maar het is in 2016 nog steeds hoog.”

Fouten en onzekerheden
Aanbestedingen moeten voldoen aan Europese regelgeving. Om ook het mkb een eerlijke kans te geven om mee te dingen, heeft de wetgever aanvullende regels gemaakt: de Aanbestedingswet 2012. Deze wet stelt gedetailleerde eisen, wat de kans op onrechtmatige aanbestedingen aanzienlijk vergroot. “Dit zien we terug in ons onderzoek naar financiële informatie. Fouten en onzekerheden bij de inkopen zijn de belangrijkste oorzaak van de onrechtmatigheden die we in de rijksrekening aantroffen.”

Tekort aan inkopers
De Rekenkamer signaleert niet alleen problemen in de procedures, maar ook bij inkopers zelf. “Er is een tekort aan deskundige inkopers. Vacatures staan lang open. Ook signaleren we dat inkopers te weinig kennis van de markt hebben. Het gaat in de aanbestedingsprocedure dan mis bij de keuze van de leverancier of bij de onderbouwing van die keuze. Juist daar stelt de wetgever strikte eisen: die keuze is cruciaal, want de wetgever wil dat het mkb een eerlijke kans heeft om mee te dingen.”

Compacte Rijksdienst
Inkoop werd gereorganiseerd op het moment dat de Aanbestedingswet geïmplementeerd moest worden. Als onderdeel van het programma Compacte Rijksdienst zijn de meer dan 350 inkooppunten teruggebracht naar 20 punten. Uit een evaluatie blijkt dat dit een goede keuze is geweest. “In de praktijk blijkt het echter dat kwaliteit en professionaliteit tekort schieten. Inkoop is ook een strategische functie, maar dat komt in de praktijk niet goed uit de verf. De aandacht voor Inkoop is vooral technisch van aard. De nadruk op de zekerheidsstelling van het proces beperkt volgens ingewijden de doelmatigheid en innovatie. De klanten raken zo buiten beeld.” Volgens de Rekenkamer vragen de weerkerende problemen om een strategische, planmatige aanpak en het stellen van prioriteiten. Ook om onrechtmatigheden te verminderen. “Dit vereist niet alleen een andere cultuur, maar ook moed.”

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.