Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
05
10
16
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
1
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Alle DBFMO-projecten krijgen boetes of prestatiekortingen

Alle DBFMO-projecten krijgen boetes of prestatiekortingen

Bij alle infrastructuurprojecten die de contractvorm DBFMO (design, build, finance, maintain, operate) hebben gekregen, hebben opdrachtgevers bouwers boetes of prestatiekortingen op moeten leggen. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage over DBFMO van minister Dijsselbloem. “Er hebben zich situaties voorgedaan van verminderde beschikbaarheid en prestaties die niet voldeden aan contractuele afspraken”, ligt Dijsselbloem toe.

“Zo werd bijvoorbeeld bij de projecten A1/A6, de N33 en de A12 op enig moment niet aan de veiligheidseisen voldaan, waarop een prestatiekorting is opgelegd. Bij de projecten A15, 2e Coentunnel, de A1/A6 en de N33 zijn kortingen opgelegd vanwege verminderde beschikbaarheid. Ook waren bij de 2e Coentunnel inspectierapporten onjuist ingevuld. In totaal is bij de zes infrastructuurprojecten in de exploitatiefase tot en met 2015 voor 0,7% aan boetes en kortingen opgelegd.”

DBFMO-contract
Steeds meer ministeries passen geïntegreerde contractvormen, zoals DBFMO toe. Met deze contractvorm wil de minister van Financiën een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen in Nederland stimuleren. Bij DBFMO worden de onderdelen van een bouwproject overgedragen van de publieke opdrachtgever aan één private opdrachtnemer of consortium. Deze levert een dienst over de hele levensduur in plaats van een product. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van het project onder eigen regie met alle bijbehorende risico’s.

Financiering van DBFMO
Ondanks de boetes, kortingen en moeilijke marktomstandigheden in de bouwsector stelt de minister dat de situatie op de markt voor financiering van DBFMO-projecten goed is. “Al enige tijd heeft Nederland profijt van gunstige omstandigheden op de financieringsmarkt en van veel interesse van buitenlandse marktpartijen. Tot nu toe zijn bij alle DBFMO-projecten alle consortia in staat geweest om volledig gecommitteerde financiering te regelen.”

Geraamde meerwaarde
In vergelijking met traditionele uitvoering hebben DBFMO-projecten tot nu toe een geraamde meerwaarde opgeleverd van 10 tot 15 procent. Dit komt uit op 1,5 miljard. Deze meerwaarde is berekend op basis van het verschil tussen de bieding en de geraamde uitgaven bij traditionele uitvoering. In de loop der jaren is in totaal voor circa 13 miljard aan DBFMO-projecten aanbesteed.

Uniformering
Hoewel er in het rapport vooral positief wordt gesproken over DBFMO komt er ook in naar voren dat verder uniformering van het standaardcontract en aanbestedingsleidraad nodig is. De rijksbrede DBFMO-modelovereenkomst en de aanbestedingsleidraad voor de concurrentiegerichte dialoog zullen binnenkort worden geactualiseerd. Het gaat om kleine wijzigingen. In 2016 zullen er gesprekken plaatsvinden met marktpartijen om te bespreken hoe de marktvisie voor bouw en infrastructuur verwerkt kan worden in de DBFMO-overeenkomsten. De verwachting is dat er eind 2016 een nieuw modelaanbestedingsleidraad op tafel ligt en begin 2017 een nieuwe modelovereenkomst.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Reacties:

  • Hein van der Horst | 05-10-2016 om 13:02

    Interessant is het Rapport van de Algemene Rekenkamer – Contractmanagement bij DBFMO-projecten – van 6 juni 2013. Zo lezen wij in het rapport het volgende.

    Flexibiliteit is belangrijk bij deze langlopende contracten. Bij de onderzochte projecten telden we 157 contract-wijzigingen met een financieel gevolg van € 61 miljoen. Juist bij wijzigingen is een sterk contractmanagement vereist. Een wijziging moet het Rijk met het consortium volgens de principes van DBFMO uitonderhandelen. Uitwijken naar een concurrerende partij vanwege de uitvoering of prijs kan namelijk niet. Het is onduidelijk wat de kosten voor wijzigingen betekenen voor de berekende verwachte meerwaarde van de projecten.

    Wellicht is het anno 2016 het contractmanagement en de contracten verbeterd.

    http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2013/06/Contractmanagement_bij_DBFMO_projecten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.