Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Ambtenaar leidde onderzoek eigen omstreden kennissessies

Secretaris-generaal Nicole Stolk, die de leiding heeft over de automatisering bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, deed bij het ministerie van Veiligheid en Justitie intern onderzoek naar de omstreden banden tussen ambtenaren en twee ICT-consultants. Tegelijkertijd organiseerde zij zelf evenementen met deze consultants.

Stolk geeft aan dat zij wel de aangewezen persoon was om het interne onderzoek te leiden. “Het zijn zakelijke contacten, geen vrienden. Bovendien gaan anderen op het ministerie over de contracten met ICT-bedrijven. Ik doe niet direct zaken”, aldus de secretaris-generaal. Aanleiding voor het onderzoek van het ministerie waren vragen en bevindingen van ZEMBLA. ZEMBLA had vragen over mogelijk ongeoorloofde banden tussen hoge ambtenaren en commercieel directeuren van twee ICT-bedrijven. Het onderzoek leverde geen noemenswaardige resultaten op.

Kennis delen
Stolk was samen met de twee directeuren een tweedaagse Public Executives sessie aan het organiseren, op het moment dat ZEMBLA aanklopte bij het ministerie. De bijeenkomst was een vervolg op een eerder exclusief samenzijn op Schiermonnikoog, waar topambtenaren op het gebied van ICT “kennis hadden gedeeld” met vertegenwoordigers van de twee ICT-bedrijven. Dat schrijft NRC.

40 bijeenkomsten
In een reactie op het artikel van de krant geeft het ministerie van Veiligheid en Justitie aan dat goed contact met marktpartijen essentieel is voor de overheid. “De ICT-vraagstukken waar wij voor staan, zijn complex en kunnen alleen in nauwe samenwerking met de markt worden opgelost. De afgelopen jaren zijn daarom meer dan 40 bijeenkomsten georganiseerd voor en door leveranciers, waar ook Veiligheid en Justitie een inhoudelijke bijdrage aan leverde. De sessie op Schiermonnikoog met Oracle en Quint was één van deze bijeenkomsten en paste bij het doel: kennisuitwisseling met de markt. Er waren ook bijeenkomsten met onder meer Fox-IT, Gartner, Microsoft, Sogeti en Atos.”

Voor eigen rekening
Soberheid was volgens het ministerie het uitgangspunt. “De reis- en verblijfkosten van deze bijeenkomsten waren voor eigen rekening van elke deelnemer. Doel was het uitwisselen van kennis en het delen van ervaringen. De sessies leidde niet tot opdrachten voor de externe partijen. Dit was ook niet de opzet, zo is voor aanvang duidelijk gecommuniceerd.”

Integriteit
De secretaris-generaal, de coördinator Integriteit en de coördinerend directeur inkoop van Veiligheid en Justitie wisten volgens het ministerie allemaal van de oproep aan de markt om kennissessies te organiseren. Zij kwalificeren de wijze waarop hieraan invulling is gegeven als passend binnen de integriteitsregels en het inkoopbeleid.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres