Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Amsterdam richt zich op circulaire economie

De huidige economie is gericht op het verbruiken van spullen: van grondstoffen wordt een product gemaakt, dat aan het eind van zijn levensduur wordt weggegooid. De gemeente Amsterdam wil dit veranderen en gaat zich richten op een circulaire economie. Hiervoor heeft de gemeente 23 projecten in gang gezet. Die projecten moeten bewijzen dat de circulaire economie mogelijk is, maar ook uitvinden hoe men om moet gaan met bestaande hindernissen in bijvoorbeeld wetgeving, zo meldt de gemeente Amsterdam op hun website.

Op dit moment groeit de wereldbevolking hard. Ook de consumptie stijgt, waardoor de afvalberg groter wordt. Tegelijkertijd worden grondstoffen en energie schaarser. Circulaire economie is een goede oplossing om het tekort tegen te gaan. Afval kan gebruikt worden als grondstof en wordt zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt.

Cross Chain Control Center
Om te zorgen voor een circulaire economie in Amsterdam, is er in september 2016 een project gestart voor afvalinzameling: Cross Chain Control Center. Het doel van dit project is, volgens tno.nl, om begin 2017 een alternatief logistiek samenwerkingsmodel voor inzameling van bedrijfsafval te realiseren. Cross Chain Control Center draagt bij aan het hergebruik van grondstoffen, het verminderen van vervoersbewegingen en het realiseren van lokaal hergebruik.

Bouwsector
Een ander project is het hergebruiken van grondstoffen in de bouwsector. TNO heeft hiervoor een methode ontwikkeld om in kaart te brengen welke bouwmaterialen er allemaal in bestaande gebouwen zitten. Daarnaast wordt onderzocht hoe materialen kunnen worden hergebruikt. Er wordt een soort materialenpaspoort voor gebouwen ontwikkeld, waardoor iedereen altijd kan zien waar een gebouw van gemaakt is en wat er uitgehaald kan worden als het gebouw wordt afgebroken.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres