Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Amsterdam trekt aanbesteding ambulante ondersteuning in

De gemeente Amsterdam trekt zijn aanbesteding voor ambulante ondersteuning in. De aanleiding is het bezwaar en het kort geding dat is aangespannen door Siriz, een organisatie voor preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap. De zorgaanbieder maakte bezwaar tegen het onderscheid dat wordt gemaakt tussen bestaande en nieuwe aanbieders.

In de inkoopprocedure konden bestaande aanbieders in aanmerking komen voor een overeenkomst als zij zich inschreven en voldeden aan de gestelde criteria. Zo’n 62 bestaande zorgaanbieders zijn daardoor direct zeker van een contract als ze aan de minimumeisen voldoen. Er is daarnaast echter beperkte ruimte voor nieuwe aanbieders. Daarmee wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande zorgaanbieders en nieuwe zorgaanbieders. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zou het wel om dezelfde minimumeisen gaan voor beide categorieën.

Niet rechtmatig
Siriz vond het onderscheid niet rechtvaardig en besloot een kort geding aan te spannen dat vandaag zou dienen. Voordat de rechtszaak echter van start kan gaan, besluit de gemeente al om de aanbesteding in te trekken. Uit een brief van de wethouder aan de leden van de gemeenteraad blijkt dat de gemeente juridisch advies heeft ingewonnen om te toetsen of er is voldaan aan de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016. Op basis van dit advies heeft het college van B en W het besluit genomen om de inkoopprocedure in te trekken.

2B diensten
De oude Aanbestedingswet stond meervoudig onderhands contracteren van 2B diensten nog toe, vervolgt de wethouder in zijn brief. Nu brengt de publicatieplicht van de wet met zich mee dat elke onderneming zijn interesse kenbaar moet kunnen maken, waarbij de beginselen van het aanbestedingsrecht onverkort van toepassing zijn. Er is nog geen jurisprudentie over de gevolgen van de aanbestedingsplicht voor dit soort diensten, maar toch kiest de gemeente ervoor om zich aan te sluiten bij het advies en de inkoopprocedure in te trekken en te heraanbesteden.

Nieuwe aanbesteding
In de nieuwe aanbesteding zal het onderscheid tussen de bestaande en nieuwe aanbesteders niet worden gehanteerd. Daarmee weet de gemeente zeker dat ze conform de wet handelt op dit onderdeel. Het inrichten van de aangepaste inkoopprocedure kost tijd, vervolgt de gemeente. Het aanpassen van de inkoopdocumenten en het bieden van een redelijke implementatietermijn na gunning van de opdrachten heeft tot gevolg dat de gemeente de huidige overeenkomsten tijdelijk wil verlengen tot de nieuwe contracten ingaan. De gemeente verwacht de nieuwe inkoopdocumenten medio oktober te publiceren via TenderNed.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres