Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
19
01
17
webmaster
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Duurzaamheid
Soort:

Amsterdam voorloper circulaire economie

Amsterdam voorloper circulaire economie

De gemeente Amsterdam loopt voor op het gebied van circulaire economie. Het college van B&W heeft 23 projecten vastgesteld waarbij circulariteit het uitgangspunt is.  Amsterdam laat met deze projecten zien dat circulaire economie mogelijk en rendabel is, meldt Facility Management Magazine.

Een van de circulaire projecten waar gemeente Amsterdam mee bezig is, is het circulair inkopen van kantoormeubelen. Hierbij is het streven dat het meubilair dat reeds in huis is, of wordt aangeschaft, een zo lang mogelijke levensduur heeft. Daarnaast staat er in het contract dat zodra er nieuwe meubilair aangeschaft wordt, de leverancier het oude meubilair moet innemen. De leverancier kijkt dan of het meubilair geschikt is om nog een keer te gebruiken. Zo niet, dan wordt het verwerkt tot een nieuw product.

Kantoor
Maar niet alleen meubels worden circulair ingekocht. Amsterdam wil die circulaire ambities ook terug laten komen in gebouwen. Zo gaat OVG Real Estate een kantoorgebouw in Amsterdam Sloterdijk duurzaam renoveren. Hierbij staat hergebruik van materialen en grondstoffen centraal, meldt Duurzaambedrijfsleven.nl.  Daarnaast moet het kantoorgebouw meer stroom opwekken dan het verbruikt. Dit komt tot stand door toepassing van duurzame en energiezuinige installaties. Het overschot aan opgewekte stroom wordt teruggegeven aan omliggende gebouwen.

Cross Chain Control Center
In september 2016 startte Amsterdam een ander project dat zou moeten zorgen voor een circulaire economie. Cross Chain Control Center gaat over afvalinzameling. Begin 2017 moet er een alternatief logistiek samenwerkingsmodel voor inzameling van bedrijfsafval gerealiseerd zijn. Cross Chain Control Center draagt bij aan hergebruik van grondstoffen, het verminderen van vervoersbewegingen en het realiseren van lokaal hergebruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.