Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Amsterdam voorloper circulaire economie

De gemeente Amsterdam loopt voor op het gebied van circulaire economie. Het college van B&W heeft 23 projecten vastgesteld waarbij circulariteit het uitgangspunt is.  Amsterdam laat met deze projecten zien dat circulaire economie mogelijk en rendabel is, meldt Facility Management Magazine.

Een van de circulaire projecten waar gemeente Amsterdam mee bezig is, is het circulair inkopen van kantoormeubelen. Hierbij is het streven dat het meubilair dat reeds in huis is, of wordt aangeschaft, een zo lang mogelijke levensduur heeft. Daarnaast staat er in het contract dat zodra er nieuwe meubilair aangeschaft wordt, de leverancier het oude meubilair moet innemen. De leverancier kijkt dan of het meubilair geschikt is om nog een keer te gebruiken. Zo niet, dan wordt het verwerkt tot een nieuw product.

Kantoor
Maar niet alleen meubels worden circulair ingekocht. Amsterdam wil die circulaire ambities ook terug laten komen in gebouwen. Zo gaat OVG Real Estate een kantoorgebouw in Amsterdam Sloterdijk duurzaam renoveren. Hierbij staat hergebruik van materialen en grondstoffen centraal, meldt Duurzaambedrijfsleven.nl.  Daarnaast moet het kantoorgebouw meer stroom opwekken dan het verbruikt. Dit komt tot stand door toepassing van duurzame en energiezuinige installaties. Het overschot aan opgewekte stroom wordt teruggegeven aan omliggende gebouwen.

Cross Chain Control Center
In september 2016 startte Amsterdam een ander project dat zou moeten zorgen voor een circulaire economie. Cross Chain Control Center gaat over afvalinzameling. Begin 2017 moet er een alternatief logistiek samenwerkingsmodel voor inzameling van bedrijfsafval gerealiseerd zijn. Cross Chain Control Center draagt bij aan hergebruik van grondstoffen, het verminderen van vervoersbewegingen en het realiseren van lokaal hergebruik.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres