Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Angst voor plafondbedrag onterecht”

Steeds meer (bvp-)aanbestedingen krijgen een plafondbedrag mee, maar het onthullen van het plafondbedrag is voor veel opdrachtgevers beangstigend. “De angst is dat het meegeven van een bedrag prijsopdrijvend zal werken”, vertellen Maarten de Wilde en Wiebe Witteveen in een column op Cobouw. “Het idee hierachter is dat de inschrijvers zo dicht mogelijk op het plafondbedrag zullen inschrijven en dat er uiteindelijk teveel wordt betaald. Deze angst wordt nog versterkt door het feit dat bij best value de kwaliteit voor 75% meetelt en de prijs voor 25%.”

De praktijk wijst echter het tegenovergestelde uit. “Uit meer dan dertig best value-aanbestedingen bij Rijkswaterstaat en ProRail blijkt dat de winnende inschrijver in meer dan 70% van de gevallen de laagste of op één na laagste inschrijfprijs indient. Bovendien heeft de winnende inschrijving in vrijwel alle gevallen de hoogste kwaliteit”, aldus De Wilde en Witteveen.

Budget gereserveerd
Waarom heeft een expert een plafondbedrag nodig om een goede aanbieding te kunnen doen? “Aanbesteders, en zeker overheden, hebben een bepaald budget gereserveerd voor een project. Bij ProRail bijvoorbeeld wordt het budget aan het begin van een project vastgesteld en dit is ‘in beton gegoten’. Voor inschrijvers is het plafondbedrag met name van belang voor het kansendossier. Het plafondbedrag bepaalt hoeveel ruimte er is om extra’s aan te bieden. Het heeft weinig zin om iets aan te bieden, dat de opdrachtgever toch niet kan betalen.”

Te laag plafondbedrag
Als inschrijvers tijdens de aanbesteding ontdekken dat het plafondbedrag te laag is om een geldige inschrijving te kunnen doen, dan kunnen inschrijvers dit in de inlichtingen of dialoog aankaarten bij de aanbesteder. “De aanbesteder moet serieus met deze signalen omgaan, omdat een mislukte aanbesteding voor alle betrokkenen ongewenst is. Indien mogelijk kan de aanbesteder de scope van het project of het plafondbedrag aanpassen. In het uiterste geval kan de opdracht van de markt gehaald worden.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres