Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Ballast Nedam trekt zich terug

Ballast Nedam trekt zijn handen grotendeels af van infrastructurele projecten, zoals de verbreding van de A15 en de ondertunneling van de A2 bij Maastricht. Uit angst dat de projecten nu in gevaar komen heeft Barbara Visser (VVD) Kamervragen gesteld aan Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. “Voor de afronding van de projecten heeft het besluit van Ballast Nedam geen gevolgen”, zo stelt de minister.

“Voor het verbreding van de A15 heeft Rijkswaterstaat een contract met de opdrachtnemer, het consortium A-lanes A15 BV. Ballast Nedam blijft zowel als aandeelhouder van het consortium en als bouwer betrokken bij het project. Het aandeel in het economisch belang van de bouw en het onderhoud van het project wordt, zo heeft Ballast Nedam aangegeven, teruggebracht van 40% naar 10%, waarbij Strukton en Strabag elk een 45% belang krijgen”, zo licht Schultz van Haegen toe. “Bij de A2 Maastricht neemt Strukton het aandeel van Ballast Nedam in de bouw van de tunnel over. Omgekeerd zal Ballast Nedam de gebiedsontwikkeling volledig ter hand nemen door het aandeel van Strukton hierin over te nemen.”

Project Gaasperdammerweg
Visser vraagt de minister daarnaast of het besluit van Ballast Nedam ervoor gaat zorgen dat het project ‘Gaasperdammerweg’ op de A9 ook in gevaar komt. De minister stelt dat dit niet het geval is, omdat Ballast Nedam ook hier een deel van de aandelen houdt en als bouwonderneming betrokken is bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de Gaasperdammerweg. “Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de eventuele afbouw van het belang van Ballast Nedam in dit project gevolgen heeft voor de kosten of de planning in het project, maar het risico ligt bij het consortium”, aldus Schultz van Haegen.

Schade verhalen
Ballast Nedam wil de geleden schade bij het project op de A15 verhalen op Rijkswaterstaat. De minister geeft aan dat er met dit consortium recentelijk een overeenstemming is bereikt over de verantwoordelijkheidsverdeling voor een aantal scopewijzigingen en vertragingen. “Het consortium meent daarnaast dat Rijkswaterstaat ook andere kosten nog moet vergoeden. Ik ben het daar niet mee eens. Ze zijn hierover een arbritrageprocedure gestart.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres